RETHINKING HUMANITY | de grote versnelling | zakelijke evolutie

26 december 2020 | Mary Span | Evolutiegids

Rethinking Humanity:

De grote versnelling

Wetenschappers karakteriseren onze tijd als de ‘grote versnelling’. De les van de versnelling is niet om ons terug te trekken uit de natuurlijke wereld, maar om een betere rentmeester te worden. Staan we aan de vooravond van de Age of Freedom?

De denktank Rethinkx, mede opgericht door internationaal erkende technologen en futuristen Tony Seba en James Arbib, hebben een 90 pagina’s tellend rapport geschreven met de titel Rethinking Humanity. Gezien het feit dat Seba en Arbib het afgelopen decennium zeer nauwkeurig zijn geweest in het voorspellen van de snelheid en omvang van technologische ontwrichting, dacht ik dat het wel de moeite waard was om deze analyse nader te bekijken.

Ontwrichting
Het rapport, dat overigens gratis te downloaden is, concentreert zich op het ontwrichtende potentieel van opkomende technologieën in de informatie-, energie-, transport-, voedsel- en materiaalsectoren. Volgens Arbib en Seba staat onze beschaving voor de snelste, diepste en meest consequente transformatie in de geschiedenis. Elke leidende beschaving in de geschiedenis, van Sumerië tot Babylonië en Rome, is weggevaagd toen het de grenzen bereikte van zijn vermogen om de samenleving te organiseren en de problemen op te lossen die door het heersende nieuwe productiesysteem waren ontstaan. De schrijvers van het rapport voorspellen nu dat we in alle vijf sectoren – en binnen de komende tien jaar – de kosten van sleuteltechnologieën met tien keer of meer zullen zien dalen, productieprocessen worden tien keer efficiënter, terwijl ze negentig procent minder natuurlijke hulpbronnen gebruiken en tot honderd keer minder afval produceren. Ons productie- en organisatiemodel zal daarmee op z’n kop gezet worden.

Dat betekent nogal wat voor onze toekomst.

Age of Freedom
Het rapport stelt dat we aan de vooravond staan van het derde tijdperk van de mensheid – wat zij omschrijven als de Age of Freedom. Die is niet meer opgebouwd en gebaseerd op steenkool, olie, staal, vee en beton maar op fotonen, elektronen, DNA, moleculen en qbits (een eenheid van kwantuminformatie). We gaan de dingen van onderop doen. 3D printing is daar al een mooi voorbeeld van. Dit gaat ook gelden voor energie, informatie en voedsel. Arbib en Seba  voorspellen bijvoorbeeld dat de combinatie van goedkope zonne-energie en netopslag energiesystemen zal transformeren in zelfopwekkingssystemen. Autobezit zal vervangen worden door de deelauto of door management van deelritten. Daardoor zullen we onze wegen, infrastructuur en stadsgezichten opnieuw moeten ontwerpen. Design en ontwikkeling zullen wereldwijd via informatienetwerken worden gedaan terwijl de productie en distributie lokaal en regionaal zullen plaatsvinden. Regio’s en steden worden dus zelfvoorzienend op het gebied van onze basisbehoeften zoals voedsel, energie en transport.

Hiërarchie
Het opkomende productiesysteem en de nieuwe beschaving zullen gebaseerd zijn op fundamenteel andere drijfveren en eigenschappen dan die van het oude tijdperk. Als het productiesysteem lokaal of regionaal onafhankelijk wordt, heeft dat ook gevolgen voor de hiërarchische structuur van een land. Dat betekent dat de bestuurssystemen regionaler worden en deel gaan uitmaken van een wereldwijd informatienetwerk. Ironisch genoeg zorgt het er ook voor, dat de oude systemen ineen zullen storten en zullen verdwijnen. Een gecentraliseerd systeem zal dan niet meer in staat zijn om de wereldwijde veranderingen en netwerkeconomie bij te blijven en de nieuwe evoluties te managen. We zien dat nu al gebeuren als we kijken naar het falen van onze belastingdienst. We moeten dus snel overgaan naar een besluitvormingsproces en organisatiesysteem dat sneller kan anticiperen op de versnelling. Dat is vooral nodig als er sprake is van pandemieën en rampen.

Nieuwe infrastructuur
De visie van Rethinkx op de toekomst van voedsel, die vorig jaar in
 een ander rapport gedetailleerder werd geschetst, voorspelt dat traditionele landbouw binnenkort zal worden vervangen door het brouwen op industriële schaal van eencellige organismen, genetisch gemodificeerd om alle voedingsstoffen te produceren die we nodig hebben. Additieve productie en nanotechnologieën zullen ons in staat stellen om alle materialen te creëren die nodig zijn om te kunnen overleven. We zullen dan niet meer de schaarse natuurlijke hulpbronnen van de aarde benutten, maar bijvoorbeeld vanuit moleculen een nieuwe infrastructuur opbouwen.

Dat klinkt als een ver-van-mijn-bed-show. Zal het publiek zelfrijdende auto’s en genetisch gemodificeerd voedsel, naast andere innovaties, omarmen? We staan voor een veelomvattende en cruciale keuze.

Veerkrachtige samenleving
We kunnen de enorme verandering gebruiken om de grootste uitdagingen van de mensheid op te lossen – ongelijkheid, armoede, vernietiging van het milieu, als, en alleen als, we leren van onze geschiedenis. Maken we de keuze niet voor verandering, dan zal ineenstorting van de samenleving het gevolg blijken te zijn. Aldus Seba en Arbib.

Het rapport biedt overtuigende ideeën voor het bouwen van een meer robuuste, veerkrachtige en rechtvaardige samenleving dan we ooit hebben gezien. Het is zeker goed voer nu we een decennium ingaan dat, zonder twijfel, gekenmerkt zal worden door een grote ontwrichting – en daar is helaas al sprake van.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 201226
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
parijs_klimaatdeal

Werkt de klimaatdeal
van Parijs?

Op 12 december was het vijf jaar geleden dat het Klimaatakkoord van Parijs werd getekend. Werkt het?

nieuwe-werken

Het Nieuwe Werken
(na Corona)

Economiegids Frank den Butter over nieuwe banen na corona. De vraag is in welke mate ons werk na de crisis blijvend zal zijn veranderd.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?