LEIDERSCHAP ALS ALGORITME? | zakelijke evolutie

leiderschap als algoritme

Leiderschap zal nooit algoritmisch worden

Een leidinggevende is een manager. Maar daarom nog geen leider, een autoriteit. De laatste vijftien jaar is alles wat autoriteit heeft, zoals ziekenhuizen, universiteiten en de politie, aan het afbrokkelen. Kun je een betere leider worden met kunstmatige intelligentie of ga je het leiderschap herdefiniëren?

Wie de leiding over een bedrijf of organisatie heeft, is geen baas of manager meer. Ook niet iemand die alleen lange termijndoelen stelt of een strategie definieert. Eerder is het iemand die met risico’s kan omgaan en ondanks alle onzekerheid in de markt of maatschappij in staat is om besluiten te nemen. In een groot concern worden tegenwoordig zelfs ondernemersvaardigheden gevraagd.

Onzekerheid
Als we naar de automobielindustrie kijken, dan zien we dat in het verleden om de paar jaar een nieuw model moest worden gepresenteerd. Tegenwoordig stelt de digitalisering in veel branches het bedrijfsmodel volledig op z’n kop. Een nieuwe situatie ontstaat, oude marketingmodellen passen niet meer en laten zich niet meer zo gemakkelijk plannen. Daardoor groeit de onzekerheid. De vraag is dan of de leider de organisatie mee kan nemen in de gewenste en vereiste digitaliseringsslag en de daarmee samenhangende onzekere en complexe omgeving waarin een organisatie moet opereren.

Zwart-wit
Leiderschap staat onder druk. Er bestaat groepsdenken in leiderschap. Ze kunnen samen dik tevreden zijn met zichzelf of over hun product of dienst. Er is onvoldoende tegenspraak, waardoor er soms grove fouten worden gemaakt. Er is onvoldoende kritische [zelf] reflectie, ook op de verticale en horizontale hiërarchie. Het schuurt soms met elkaar, maar je moet er wel met elkaar en de organisatie uit zien te komen. Het is soms gemakkelijk om met kritiek te komen op bestuur of leiderschap, maar het moet wel beargumenteerde kritiek zijn. En daar helpen data of kunstmatige intelligentie zeker niet bij.

Reflectie
Leiderschap vraagt om een standvastige en flexibele persoonlijkheid. Dat betekent ook dat een leider in staat is om te reflecteren op zichzelf en zijn omgeving: Waarom ben ik hier op aarde? Waarom doe ik, wat ik doe? Wat is de zin van de organisatie waarvoor ik sta? En hoe kan ik goed samenwerken en transparant communiceren in een complexe markt? Wie deze vragen kan beantwoorden heeft focus en kan succesvol in een complexe markt opereren.

Circulair
Het lineaire strategiemodel heeft afgedaan. Veeleer is nu circulair denken aan de orde. Dat betekent niet dat alle managementtools ineens hebben afgedaan, maar dat leiders nu veel meer moeten omdenken. Wie met zichzelf in het reine is en over voldoende zelfreflectie beschikt, kan gemakkelijker afstand nemen. De crux is – ondanks de vele (digitale) afleidingen – meester van de situatie te blijven. Dat je alert en aandachtig blijft. Dat je jouw intuïtie ontwikkelt voor wat er werkelijk gaande is. Intuïtie wordt vaak als iets vaags of ongrijpbaars gezien. Dat heeft vooral met de definities te maken die worden gehanteerd: ‘Iets aanvoelen zonder er over na te denken’ of ‘het gevoelsmatig weten, zonder erover te hoeven nadenken’. Wat vaak wordt vergeten is dat intuïtie is opgebouwd uit kennis en ervaring. Hoe meer kennis en ervaring, hoe beter de intuïtie is ontwikkeld.

Fouten
Daarbij kunnen data behulpzaam zijn, maar de grote toevloed aan data kunnen ook onzekerheid en chaos teweegbrengen. Dan helpt ervaring met de markt of de materie en de moed om fouten te durven maken. Fouten maken is essentieel in leiderschap. Er zijn talloze managementboeken die bevestigen dat falen een ondergewaardeerde, maar geweldige leerschool is. Ontkenning is het grootste probleem. Toegeven brengt je uiteindelijk het verst. Er moet voor het team ook voldoende reden zijn om te geloven dat je er als leider wat aan gaat doen. Iedereen maakt fouten, wat telt is hoe je ermee omgaat. Leiderschap zal daarom nooit algoritmisch worden.

Kunstmatige intelligentie
Wel zal data-geïnformeerde besluitvorming voor organisaties een steeds belangrijker instrument worden. Maar wanneer het om ondernemerschap en leiderschap gaat, is het de mens die uiteindelijk de besluiten neemt. Met deze werkwijze is de leider nog in control. De leider verschuilt zich daarbij niet achter data en algoritmen, maar gebruikt deze om slimmere beslissingen te nemen, samen met professionals in de organisatie.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190830
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Maak het verschil als evolutieleider

Maak het verschil als evolutieleider

De evolutieleider heeft te maken met authentiek zijn als authentiek leider en bewust handelen.

header_newwork

New Work Special

De New Work Beweging zegt: ‘We moeten het werk niet dienen, maar het werk moet ons dienen. 

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?