KEN WILBER | filosoof in bewustzijn en integrale evolutietheorie

Ken Wilber

Integrale filosoof

Zijn werken focussen vooral op het maken van een integrale theorie van het bewustzijn, waarmee hij een samenhangend beeld schets van het heelal aan de hand van de leer van de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie.

Bezoek Ken Wilber op:

Ken Wilber, filosoof van de integrale evolutietheorie

Ken Wilber (1949) is een Amerikaanse filosoof die een samenhangende visie heeft omtrent wetenschappelijke stromingen en de evolutie van het bewustzijn. Hij pleit voor de vereniging van duurzame groei en duurzame spiritualiteit. Hij is onder andere bekend van zijn boeken Beknopte geschiedenis van alles en Integrale visie.

Ken Wilber is een Amerikaanse filosoof en pionier in bewustzijn en integrale evolutietheorie. Maar kennen doen we hem niet, ondanks zijn vele boeken. Bill Clinton, Deepak Chopra en Al Gore zijn fans. Hij is een opmerkelijke autodidact en een New Age denker. Wilber maakt aannemelijk dat de werkelijkheid meerdimensionaal is en materie, ziel en geest omvat; haar diepste wezen is goddelijk. Maar hij gelooft niet dat wij onze psychische werkelijkheid kunnen vormgeven en is geen pleitbezorger van de film What the Bleep Do We Know.

Vanuit zijn perspectief heeft de westerse wetenschappelijke traditie heel veel kennis opgeleverd van de ontwikkelingsstadia van mensen vanaf hun geboorte tot de periode waarin hun persoonlijkheid tot volle ontplooiing is gekomen. Wilber stelt dat het bewustzijn van mensen zich ontwikkelt langs meer dan twintig verschillende ontwikkelingslijnen. Voorbeelden zijn: moreel besef, ideeën van het goede, zelfidentiteit, geslachtsidentiteit, affectieve vermogens, socio-emotionele, communicatieve en logisch-mathematische, cognitieve vermogens, psychosexualiteit, rolpatronen, creativiteit, altruïsme, spiritualiteit, vreugde, besef van ruimte en tijd, angst voor de dood, behoeften, wereldbeelden, empathie, e.d. De integrale theorie van Ken Wilber maakt onder andere gebruik van Spiral Dynamics, maar gaat verder en wordt wel de theorie die alles verklaart genoemd.

Deepak Chopra noemt Ken Wilber een van de belangrijkste pioniers op het gebied van bewustzijn en integrale theorie. Wilber begon in 1973 met het schrijven van boeken. Hij is mede-oprichter van het Center for Integral Wisdom, een activistische denktank voor mondiale ethiek en mondiale beschaving. Momenteel werkt het centrum aan projecten op het gebied van spiritualiteit, bewust kapitalisme & ondernemerschap, het unieke Zelf, eros, gender en relaties.

Auteur Mary Span | ©EVOLUTIEGIDS | 170727

bewustkapitalisme

Bewuste kapitalisten willen betekeniseconomie

Conscious Capitalism op haar website is een nieuwe vorm van zakendoen. En voor iedereen beschikbaar die wil bouwen aan een coöperatieve, menselijke en positieve toekomst.

get connected

We zijn kosmisch meer verbonden dan we denken

We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Deze verbinding bevat de sleutel tot het leven van elk organisme.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Lift Your Life & Your World & Share it!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?