HARRY WEBERS | HANZEGIDS | PROFIEL

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers

 PROFIEL HARRY WEBERS | HANZEGIDS

Harry Webers:

‘De Nieuwe Hanze gaat voor mij
om integraal plusdenken’

Toen ik 7 jaar oud was, liep ik met mijn ouders en grootouders langs de sterk vervuilde Geleen- of Molenbeek (Keutelbeek) in Munstergeleen. En ik schijn toen geroepen te hebben dat ik die vervuilde beek schoon wilde maken. In 1972 las ik op mijn veertiende Limits to Growth van de Club van Rome en raakte ik helemaal in de ban van People, Planet, Profit. Het verbaasde dan ook niet dat ik Milieuhygiëne/Waterzuivering aan Wageningen University & Research ging studeren. Na mijn afstuderen begin 1983 ben ik in dienst getreden van ingenieursbureau Witteveen+Bos, waar ik algemeen directeur was in de periode 2003 – 2013. Ik ben daarna teruggetreden vanwege de statutaire leeftijd van 55 jaar, maar ik was nog wel drie jaar senior-adviseur en senior-partner.
 
Economisch zaadje
In 1965 is er blijkbaar ook een economisch zaadje bij mij geplant toen EZ-minister Joop den Uyl in Heerlen aankondigde dat de mijnen in Zuid Limburg gesloten zouden worden. Alle banenverlies zou gecompenseerd worden: veel familieleden van mij hadden toen een baan bij Staatsmijnen. Na tien jaar bleken evenwel 80.000 mensen nog steeds zonder baan te zitten. Dit gebeurde vijftig jaar geleden ook in de textielindustrie in Twente (30.000 werklozen) en evenzo in Groningen in de strokarton- en aardappelmeelindustrie.
 
VOC
In 2006 werd ik getriggerd door de toenmalige premier Balkenende, die sprak over de VOC-mentaliteit. Ik ben mij gaan verdiepen in de Hanzementaliteit en de Hanzewaarden (DNA). Terwijl de VOC maar tweehonderd jaar heeft bestaan en er maar zes steden lid waren, bestond de Hanze officieel 300 jaar (1356 – 1669) en feitelijk sinds 1152 (Dortmund) en nog steeds (850 jaar). Er er waren circa tweehonderd steden lid van de Hanze waarvan 21 in Nederland, die niet alleen economische welvaart kenden maar ook een hoog maatschappelijk niveau hadden met toponderwijs, ouderenzorg, religie (Moderne Devotie), rechtspraak en kunst en cultuur. Ik heb de stellige overtuiging dat inwoners van steden hun historie en omgeving goed moeten kennen, om sterk(er) te staan in de toekomst. Bovendien zijn economisch vitale steden ook sociaal-maatschappelijk vitale steden.
 
Ambitiedocument
Als voormalig voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers zag ik in de afgelopen tien jaar de regionale economie en werkgelegenheid zienderogen verslechteren. En mede op basis van mijn nevenfuncties op het gebied van kunst en cultuur, toerisme en recreatie, onderwijs, ouderenzorg, natuur en landschap kon ik in 2013 mijn ambitiedocument opstellen. In de afgelopen vier jaar heb ik met 400 personen in binnen- en buitenland over de Smart Hanze gesproken. Mijn grote zorg is dat er vanwege de demografische trek van jongeren naar de Randstad en de vele saneringen en bedrijfsfaillissementen een groeiende economische, sociale en maatschappelijke kloof tussen Oost en West Nederland ontstaat.
 
Oplossingsrichting
 De Nieuwe Hanze omvat drie oplossingsrichtingen:
 1. meer samenwerking met Duitsland op het gebied van technologie, duurzame energie en grondstoffen ter vergroting van de handelsbalans;
 2. meer stedensamenwerking op basis van differentiatie (niet allemaal hetzelfde en elkaar iets gunnen);
 3. verduurzaming van maak- en productiebedrijven (Industrie 4.0., LEAN, C2C, cleantech, circulaire economie).
 
Maatschappelijk corvee
Op 1 juli 2016 heb ik – na 33,5 jaar –  mijn baan bij Witteveen+Bos opgezegd om mijn tijd en energie te kunnen steken in de stimulering van de (circulaire) economie, sociale innovatie en werkgelegenheid in Oost Nederland (van Zuid Limburg tot Noord Groningen). Dit zie ik overigens als maatschappelijk corvee en zonder een commercieel verdienmodel. Ook heb ik de Stichting Hanzefonds opgericht ter stimulering van initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, wetenschap en maatschappij. Ook heb ik in de afgelopen vijftien jaar ongeveer vijftig personen pro deo gecoacht.
 
Hanzemissie
In juni 2016 mocht ik mijn Hanzemissie vertellen tijdens het Business Hanzecongres tijdens de Internationale Hanzedagen in Bergen en in juni 2017 in Kampen. Met emeritus hoogleraar Frank den Butter heb ik een hoofdstuk geschreven voor een nieuw boek over eco-efficiency van Springer Verlag, waarin circulaire economie in de Cleantech Regio Stedendriehoek met drie regionale voorbeeldbedrijven en de Hanze c.q. het Rijnlandse Model centraal staan. En op 29 november 2016 hield ik mijn TEDx-talk in de Deventer Schouwburg.
 
Integraal plusdenken
In ‘De Nieuwe Hanze‘ gaat het mij niet alleen om People, Planet, Profit, maar ook om bewuste evolutie vanuit integraal plusdenken en vooral om de duurzame regionale en internationale samenwerking op het gebied van circulaire economie gedurende vier coalitieperiodes (4 x 4 jaar). Dan lukt het Food Valley,  Regio Zwolle, Cleantech Regio Stedendriehoek, Twente en Arnhem – Nijmegen wellicht om Oost Nederland te ontwikkelen tot een sterke economische regio zoals Brainport (of misschien zelfs Silicon Valley).  

 HARRY’S ADRES

E-mail: haam.webers@gmail.com

 IN DE MEDIA

Nieuw: Hanzementaliteit in Overijssel in SER-magazine

Regio moet profiteren van de Hanzementaliteit

Gezocht: Hanzekracht

Hallo Hanze met Harry Webers

Deventer, hoofdstad van de Nieuwe Hanze

Lokaal produceren is groen; terug naar de Oude Hanze

Smart Hanze, inspiratiebron voor modern zaken doen 

TEDx Talk in de Deventer Schouwburg 

Ambitie Nieuwe Hanze

 HARRY’S FUNCTIES O.A.

Harry Webers

 • Voorzitter SER Overijssel
 • Plv. voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage
 • Voorzitter Stichting Hanzefonds
 • Wageningen Ambassador
 • Mede-initiatiefnemer Deventer Jan Terlouw Lezing en juryvoorzitter Jan
  Terlouw Innovatieprijs
 • Hanzegids bij het kennisnetwerk van de Evolutiegids
Hanze Podcast | Evolutiegids

Hanze Podcastserie

De Hanze. Een unieke samenwerking tussen steden door heel Europa, die rijkdom bracht naar Oost-Nederland. Nog steeds voeren de Hanzesteden de naam met trots. Radiomaker en Kampenaar Astrid de Jong zoekt naar de mooiste verhalen over De Hanze. Een podcast die mogelijk werd gemaakt dankzij INTERREG-project Grensoverschrijdende Samenwerking Hanzesteden. Beluister hier de Hanze Podcast op Spotify. Harry Webers is te beluisteren in deel IV. We zijn heel trots op onze Hanzegids!

 COLUMNS | HARRY WEBERS

Regio Stedendriehoek | Evolutiegids

Wedergeboorte van
Regio Stedendriehoek

Hoe houd je een regio aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers, studenten en bezoekers? Lees meer…
Tegenstellingen | Evolutiegids

Zorgen om oude en
nieuwe tegenstellingen

De oude tegenstellingen zijn in de afgelopen 5 jaar eerder groter dan kleiner geworden. Bovendien zijn er nieuwe tegenstellingen bijgekomen. Lees meer…
Stem op Hanzekracht | Evolutiegids

Hanzekracht van Oost
kan politiek veranderen

De verkiezingen van 2023 zijn hét moment om invloed te hebben met je stem. Lees meer…
Hanzzejaar 2023 | Evolutiegids

Hanzejaar 2023:
What the H*nze?!

Onder de uitnodigende titel What the H*anze?! presenteert de gemeente Deventer het programma voor het feestelijke Hanzejaar 2023. Lees meer…
Hanzehistorie | Evolutiegids

Er is veel trots, maar weinig historisch besef

Het blijkt niet zo best gesteld met het historisch besef van de kandidaten bij de tv-quiz De Slimste Mens. Moet geschiedenis weer een verplicht schoolvak worden? Lees meer…
Watermanagement | Evolutiegids

Nederland Waterland,
let op u saeck!

Nederland Waterland kan een nieuw verhaal worden. Bring in the New Dutch Approach! Lees meer…
Verkiezingen in de Evolutiegids

Kiezers
Kozen Kleur

Kiezers kozen Kleur: de evolutie ging richting couleure locale, lokaal belang, leefbaarheid en de toekomst. Lees meer…
Pax Hanseatic | Evolutiegids

Pax
Hanseaticae

De harde les van Europa is dat ‘Oorlog en Vrede’ net zo dicht bij elkaar liggen als ‘Vrede en Oorlog.’ Lees meer…
coalitieakkoord in De Evolutiegids

Omzien naar elkaar begint bij de basis

Het coalitieakkoord 2021-2025 heeft aan miljarden geen gebrek, maar de politieke ambities moeten nog wel verder uitgewerkt worden. Lees meer…
Rijnlands leiderschap in de politiek | Evolutiegids

Rijnlands leiderschap in de politiek

Sinds Omzigtgate is het belangrijker dan ooit om na te denken over het leiderschap in de politiek. Het is tijd voor Rijnlands leiderschap. Lees meer…
Hilde Palland en Harry Webers in De Evolutiegids

Tijd voor een
Nieuw Hanzeverbond!

Volgens Hilde Palland en Harry Webers kunnen de Hanzewaarden richtinggevend zijn voor een brede welvaart na de coronacrisis. Lees meer…
Rankings in De Evolutiegids

Made in Holland:
ronkende rankings

Nederland scoort internationaal niet slecht, maar is alles rozengeur en maneschijn? Lees meer…
craftevolution

Hoogste tijd voor het Nieuwe Vakmanschap

Dutch Design, Craft & Culture en Made in Holland dienen nóg prominenter op de kaart te worden gezet. Lees meer…
Rijnlands samenspel in De Evolutiegids

Nieuw Rijnlands samenspel

VNO/NCW en MKB Nederland hebben hun nieuwe Rijnlandse visie gepresenteerd. Hanzegids Harry Webers geeft een inspirerende schot in de goede richting. Lees meer…
merrybrexit

Merry
Brexit

We mogen ons verheugen in een Brexitdeal. Het is tijd om samen verder te gaan na die Brexit-draaimolen. Maar wees voorzichtig met wat je wenst. Lees meer…
Groeten uit Oost NL | Evolutiegids

Never waste
a good crisis

Volgens Hasekamp, Mommaas en Putters biedt de huidige coronacrisis de ruimte én een uitgelezen kans om grote veranderingen door te voeren. Lees meer…
Ubuntu in De Evolutiegids

Van oude standbeelden naar Ubuntu-filosofie

Niets is zo veranderlijk als een wereldbeeld, vooral die van ons rijke verleden. Lees meer…
Filosoof Ad Verbrugge

De nieuwe Hanze-economie

Harry Webers en Frank den Butter in gesprek met filosoof Ad Verbrugge over de Hanze-economie. Kijk video en lees meer…

Leren met Lef: Havo XL

Hanzegids Harry Webers gaf Hanzeles aan ondernemende leerlingen van de Havo XL. Lees meer…

Hansa Grand Tour for Brexiteers (m/v)

De Grand Tour van Noord naar Zuid was vroeger heel populair. Interessanter is de Hansa Grand Tour van West naar Oost. Lees meer…

Er is een Hanze-alternatief voor de nieuwe economie

Economiegids Frank den Butter en Hanzegids Harry Webers zetten hun Rijnlandse visie om in een evolutionaire beweging.  Lees meer…

High Care noaberschap voor kwetsbare oudere

De coronacrisis kreeg een zorglijke wending,  toen bleek dat in verpleeghuizen een stille humanitaire ramp voltrok. Hanzegids Harry Webers beziet de situatie en geeft raad. Lees meer…

Hanzemakelaar tussen Noord en Zuid

In de afgelopen jaren waren er regelmatig botsingen tussen de landen van Noord-Europa en die van Zuid-Europa. En Nederland speelde daarin vaak een grotere rol. Lees meer…

Feminien leiderschap in donkere tijden

Hanzegids Harry Webers leert lessen in coronatijden en het thema leiderschap. Lees meer…

Samen kracht opdoen met Hanze-app

De impact van de  coronacrisis is nu al ongekend en het einde is nog niet in zicht. Tijd voor een Hanze-app? Lees meer…

Plusdenken van de Hanze in donkere coronatijden

Hanzegids Harry Webers ziet Hanzelichtpuntjes ondanks de coronacrisis. Lees meer…

Nicolaas met Hanze & Boris zonder Nicolaas

Het is weer december, tijd voor beschouwing over de onverwachte relatie tussen Sinterklaas als beschermheilige van de handel en het belang van de Hanze. Lees meer…

Der, die, das…
Hanse?

Begin augustus luidden docenten en taalinstituten de noodklok vanwege hun zorgen over de toekomst van het schoolvak Duits. Meer handel vraagt om meer Duits. Lees meer…

Trumps tweet over de Nieuwe Hanzeliga

Trump sprak over de New Hanseatic League en de vrijhandel. Dat heeft een positief effect op het merk Hanze. Lees meer…

Fleur op,
#DOESHANZE!

Begin maart lanceerde SIRE haar landelijke campagne #DOESLIEF. Harry Webers ziet dat anders. Lees meer…

Pro
Hanze Rail

Provincies willen geen cent meer betalen voor spoor. Harry Webers is Pro Hanze Rail. Lees meer…

2019: Rembrandt- én Hanzejaar

Hanzegids Harry Webers: ‘In 2019 eren we de grootste Nederlandse kunstenaar. Maar het is óók Hanzejaar!’ Lees meer…

Onderneem in
Toscaans Overijssel

Als voorzitter SER Overijssel laat Harry Webers zien hoe mooi en divers de HANZE-provincie is en welke mogelijkheden ondernemers hebben.

Van Hanzepaper naar Hanzepep[p]er

Over een tijdje staat Brexit voor de deur. Wat betekent dat voor de Hanze? Lees meer…

Hanzediversiteit

Als een vrouw eenmaal de top bereikt, wordt het pas interessant. Lees meer…

Plan B na Brexit: Hanze First!

Door de huidige politieke constellatie en onbalans in Europa is het niet ondenkbaar dat het niet blijft bij een Brexit. Lees meer…

De Wijzen komen uit het Oosten…Rijnland

Oost-Nederland heeft de potentie om weer een roemrijke regio te worden: de Smart Hanze met Rijnlandse kracht. Lees meer…

Nieuwe Hanze, smart evolutie in het oosten

Hanzegids Harry Webers blaast de Hanze in Oost-Nederland nieuw leven in. Lees interview…

Internationale Hanzedagen

Ieder jaar organiseert een van de aangesloten Hanzesteden een internationale bijeenkomst voor alle Hanzeleden. Lees meer…

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?