HARRY WEBERS | HANZEGIDS | PROFIEL

evolutiegids.nl

PROFIEL HARRY WEBERS | HANZEGIDS

Toen ik jong was
Toen ik 7 jaar oud was, liep ik met mijn ouders en grootouders langs de sterk vervuilde Geleen- of Molenbeek (Keutelbeek) in Munstergeleen. En ik schijn toen geroepen te hebben dat ik die vervuilde beek schoon wilde maken. In 1972 las ik op mijn veertiende Limits to Growth van de Club van Rome en raakte ik helemaal in de ban van People, Planet, Profit. Het verbaasde dan ook niet dat ik Milieuhygiëne/Waterzuivering aan Wageningen University & Research ging studeren. Na mijn afstuderen begin 1983 ben ik in dienst getreden van ingenieursbureau Witteveen+Bos, waar ik algemeen directeur was in de periode 2003 – 2013. Ik ben daarna teruggetreden vanwege de statutaire leeftijd van 55 jaar, maar ik was nog wel drie jaar senior-adviseur en senior-partner.
 
Economisch zaadje
In 1965 is er blijkbaar ook een economisch zaadje bij mij geplant toen EZ-minister Joop den Uyl in Heerlen aankondigde dat de mijnen in Zuid Limburg gesloten zouden worden. Alle banenverlies zou gecompenseerd worden: veel familieleden van mij hadden toen een baan bij Staatsmijnen. Na tien jaar bleken evenwel 80.000 mensen nog steeds zonder baan te zitten. Dit gebeurde vijftig jaar geleden ook in de textielindustrie in Twente (30.000 werklozen) en evenzo in Groningen in de strokarton- en aardappelmeelindustrie.
 
VOC
In 2006 werd ik getriggerd door de toenmalige premier Balkenende, die sprak over de VOC-mentaliteit. Ik ben mij gaan verdiepen in de Hanzementaliteit en de Hanzewaarden (DNA). Terwijl de VOC maar tweehonderd jaar heeft bestaan en er maar zes steden lid waren, bestond de Hanze officieel 300 jaar (1356 – 1669) en feitelijk sinds 1152 (Dortmund) en nog steeds (850 jaar). Er er waren circa tweehonderd steden lid van de Hanze waarvan 21 in Nederland, die niet alleen economische welvaart kenden maar ook een hoog maatschappelijk niveau hadden met toponderwijs, ouderenzorg, religie (Moderne Devotie), rechtspraak en kunst en cultuur. Ik heb de stellige overtuiging dat inwoners van steden hun historie en omgeving goed moeten kennen, om sterk(er) te staan in de toekomst. Bovendien zijn economisch vitale steden ook sociaal-maatschappelijk vitale steden.
 
Ambitiedocument
Als voormalig voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers zag ik in de afgelopen tien jaar de regionale economie en werkgelegenheid zienderogen verslechteren. En mede op basis van mijn nevenfuncties op het gebied van kunst en cultuur, toerisme en recreatie, onderwijs, ouderenzorg, natuur en landschap kon ik in 2013 mijn ambitiedocument opstellen. In de afgelopen vier jaar heb ik met 400 personen in binnen- en buitenland over de Smart Hanze gesproken. Mijn grote zorg is dat er vanwege de demografische trek van jongeren naar de Randstad en de vele saneringen en bedrijfsfaillissementen een groeiende economische, sociale en maatschappelijke kloof tussen Oost en West Nederland ontstaat.
 
Oplossingsrichting
 De Nieuwe Hanze omvat drie oplossingsrichtingen:
 1. meer samenwerking met Duitsland op het gebied van technologie, duurzame energie en grondstoffen ter vergroting van de handelsbalans;
 2. meer stedensamenwerking op basis van differentiatie (niet allemaal hetzelfde en elkaar iets gunnen);
 3. verduurzaming van maak- en productiebedrijven (Industrie 4.0., LEAN, C2C, cleantech, circulaire economie).
 
Maatschappelijk corvee
Op 1 juli 2016 heb ik – na 33,5 jaar –  mijn baan bij Witteveen+Bos opgezegd om mijn tijd en energie te kunnen steken in de stimulering van de (circulaire) economie, sociale innovatie en werkgelegenheid in Oost Nederland (van Zuid Limburg tot Noord Groningen). Dit zie ik overigens als maatschappelijk corvee en zonder een commercieel verdienmodel. Ook heb ik de Stichting Hanzefonds opgericht ter stimulering van initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, wetenschap en maatschappij. Ook heb ik in de afgelopen vijftien jaar ongeveer vijftig personen pro deo gecoacht.
 
Hanzemissie
In juni 2016 mocht ik mijn Hanzemissie vertellen tijdens het Business Hanzecongres tijdens de Internationale Hanzedagen in Bergen en in juni 2017 in Kampen. Met emeritus hoogleraar Frank den Butter heb ik een hoofdstuk geschreven voor een nieuw boek over eco-efficiency van Springer Verlag, waarin circulaire economie in de Cleantech Regio Stedendriehoek met drie regionale voorbeeldbedrijven en de Hanze c.q. het Rijnlandse Model centraal staan. En op 29 november 2016 hield ik mijn TEDx-talk in de Deventer Schouwburg.
 
Integraal plusdenken
In ‘De Nieuwe Hanze‘ gaat het mij niet alleen om People, Planet, Profit, maar ook om bewuste evolutie vanuit integraal plusdenken en vooral om de duurzame regionale en internationale samenwerking op het gebied van circulaire economie gedurende vier coalitieperiodes (4 x 4 jaar). Dan lukt het Food Valley,  Regio Zwolle, Cleantech Regio Stedendriehoek, Twente en Arnhem – Nijmegen wellicht om Oost Nederland te ontwikkelen tot een sterke economische regio zoals Brainport (of misschien zelfs Silicon Valley).  

IN DE MEDIA

Nieuw: Hanzediversiteit heeft toegevoegde waarde 

Plan B na Brexit: Hanse First! 

Internationale Hanzedagen 2018 

De Wijzen komen uit het Oosten…Rijnland 

Interview met de EVOLUTIEGIDS 

Smart Hanze, inspiratiebron voor modern zaken doen 

TEDx Talk in de Deventer Schouwburg 

Ambitie Smart Hanze

HARRY’S FUNCTIES O.A.

Harry Webers

 • voorzitter SER Overijssel
 • voorzitter VVV Deventer
 • voorzitter Deventer Oranje Vereniging
 • voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow
 • voorzitter Stichting Hanzefonds
 • plv. voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
 • lid Raad van Toezicht Geldersch Landschap en Kasteelen
 • lid Raad van Advies van Donkergroen (Sneek)
 • lid Advisory Board Semilla (IPStar BV)
 • Wageningen Ambassador en lid Advisory Board 100 jaar WageningenUR
 • ambassadeur Stichting Vrienden Deventer Ziekenhuis
 • mede-organisator Deventer Jan Terlouw Lezing
 • partner kennis- en evolutienetwerk van de Evolutiegids.

HARRY’S ADRES

De Smart Hanze:
duurzame & Rijnlandse evolutiebeweging
in het Oosten

E-mail: haam.webers@gmail.com

FEITEN

Feiten over Oost-NL 

Städtebund Die Hanse 

COLUMNS | HARRY WEBERS

Hanzediversiteit heeft toegevoegde waarde

Hanzegids Harry Webers was op het jaarevent van topvrouwen. Als een vrouw de top bereikt, wordt het echt interessant. Lees meer…

Plan B: Hanse First!

Hanzegids Harry Webers heeft een plan B voor na de Brexit: Hanse First! Lees meer…

De Wijzen komen uit het Oosten

Over de Smart Hanze en de Rijnlandse kracht, waarin de passie van vakmensen als de bron van het werkproces wordt gezien en niet de aandeelhouderswaarde. Lees meer…

Internationale Hanzedagen 2018:
Fit for the Future

Ieder jaar organiseert een van de aangesloten Hanzesteden een internationale bijeenkomst voor alle Hanzeleden. In 2018 mocht Rostock in de deelstaat Mecklenburg Vorpommern in Oost-Duitsland de thuishaven zijn. Lees meer…

In de Smart Hanze zit slimme WEvolutiekracht

Kwartiermaker Harry Webers blaast de Hanze in Oost-Nederland nieuw leven in. Interview met LOGE21. Lees meer…

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Lift Your Life & Your World & Share it!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?