GUNTER PAULI | de blauwe economie

De blauwe economie van Gunter Pauli komt op de radar

De boodschap van Gunter Pauli, auteur, lid van de Club van Rome en ondernemer, is duidelijk: ‘Laten we niet meer van de aarde vragen. Laten we meer doen met wat de aarde biedt.’ De blauwe economie gaat over ecosystemen die hun evolutionaire weg kunnen voortzetten, zodat iedereen kan profiteren van de eindeloze stroom creativiteit, aanpassingskracht en overvloed van de natuur.

Auteur en ondernemer Gunter Pauli bedacht honderd ecologische innovaties, schreef twintig boeken en introduceerde het begrip ‘De blauwe economie’. Bij het ontwerpen van een blauwe economie vormt het doorzien van diepere verbanden een belangrijke uitdaging. Diverse innovaties zijn de mist ingegaan als gevolg van gebrekkige of kortzichtige processen. Wanneer markten verslappen en de marges onder druk staan is ecologische innovatie niet meer zo vanzelfsprekend. Pauli vindt dat we ons moeten afwenden van een economie waar de groeimotor een schuldenlast is voor de toekomstige generatie en waarbij we de materiële hulpbronnen van toekomstige generaties verspild hebben.

Blauw is beter dan groen

In 1994 richtte Gunter Pauli de stichting ZERI (Zero Emmissions Research and Initiatieves) op, een wereldwijd netwerk van creatieve geesten die naar oplossingen zoeken voor de steeds toenemende problemen in de wereld. Daaruit komt zijn idee van een circulaire economie, in zijn woorden Blue Economy, tot stand. ZERI ontwikkelde modellen die zorgden voor een efficiënter gebruik van lokale grondstoffen, wat leidde tot een voedsel- en vitaminenproductie die voorheen voor onmogelijk werd gehouden. Is dit anders dan de circulaire economie? Naast het feit dat de verankering van de blauwe economie in de natuur ligt, is deze ook veel lokaler georiënteerd, werkend met wat geboden wordt en leidend tot verbetering van de lokale economie via banen, sociale effecten en ecologische ontwikkelingen. Het is dus een veel completer systeem.

Niet alleen wil Gunter Pauli kijken naar andere manieren om ons afval te gebruiken, sterker nog hij kent geen afval, maar hij is ook sterk gericht op het vinden van nieuwe business modellenHierbij speelt ethiek een belangrijke rol. Dat ethiek belangrijk is realiseerde Pauli zich toen hij er in de jaren ’90 achter kwam dat zijn bedrijf Ecover, waarmee hij dacht duurzame schoonmaakmiddelen te maken, gebruik maakte van palmolie. En dat hij daarmee bijdroeg aan de vernietiging van miljoenen hectare oerwoud. “We moeten meer doen dan het beschermen van wat we hebben”, zegt Pauli. Pauli stapte uit het bedrijf en ging zich in samenwerking met de Verenigde Naties richten op het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen. Zoals Pauli zegt: “het systeem zoals we het nu kennen werkt niet: de rijken worden rijker en de armen worden armen.” Daarom onderscheidt Gunter Pauli zich ook van bijvoorbeeld de groene economie omdat daarin slechts kleine aanpassingen worden gemaakt aan het oude systeem.

Gunter Pauli gelooft niet zo in businessplannen

Pauli heeft liever zoals hij zegt een open mind. Hij heeft het niet zo op businessplannen. “Ik ben professor in systeemdesign”, zegt Gunter Pauli. “Het gaat erom: je moet anders leren zien. Niet alleen anders denken. De antwoorden zijn er, overal om ons heen. Je moet alleen leren ze goed te gebruiken. We hebben nood aan mensen die de toekomst mede vormgeven.” De huidige wetenschappelijke literatuur biedt mogelijkheden voor duizenden circulaire doorbraken. Een wereld die plaats biedt aan ecosystemen waarin een eindeloze kringloop van voedingsstoffen en energie plaatsvindt, is een wereld die sterk genoeg is om de uitdaging aan te gaan en armoede, ellende en verspilling aan te pakken.

Word zo slim als de natuur

In 2019 heeft Gunter Pauli een nieuw boek gelanceerd: Zo slim als de natuur. Een overvloed aan voedsel en energie, voor tien of zelfs twaalf miljard mensen, zonder de natuur aan te tasten: dat is het grootse perspectief dat in Zo slim als de natuur wordt geschetst. Gunter Pauli onderscheidt twaalf trends in de transformatie van economie en samenleving, zoals van 2D naar 3D (optimaler gebruik van grond, lucht en water) en van bescherming van de natuur naar vernieuwing van ecosystemen (alleen veiligstellen van natuur geeft geen ontwikkeling). Zo slim als de natuur laat zien dat de schaal van verduurzaming veel groter kan zijn dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180521
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Nieuw: Zo slim als de natuur

Zo slim als de natuur. Als ondernemers dat worden, dan hebben we straks voedsel en energie genoeg en krijgen we de planeet misschien nog opgelapt ook. Dat rooskleurige beeld schept de Belgische duurzaamheidsgoeroe en zakenman Gunter Pauli. Het boek, Zo slim als de natuur,  is een vervolg op zijn eerder verschenen Blauwe economie. De belangrijkste boodschap is dat ondernemers moeten afzien van een tweedimensionaal model waarin ze voortdurend streven naar meer van één bepaald product. Hij wil hen driedimensionaal laten denken, evenals de natuur.
Gunter Pauli (1965) zet zich in voor een duurzame economie. Hij bedacht meer dan 100 ecologische innovaties, schreef twintig boeken over manieren om het milieu te verbeteren en introduceerde het vooruitstrevende concept ‘De Blauwe Economie’. Zo sticht hij in 1994 het Zero Emissions Research and Initiatives (ZERI), een wereldwijd netwerk van creatieve geesten die naar oplossingen zoeken voor de steeds toenemende problemen in de wereld. Daaruit komt zijn idee van een circulaire economie, in zijn woorden Blue Economy, tot stand.

Gunter Pauli

Duurzaamheidseconoom

Leidde het Belgische bedrijf Ecover, richtte ZERI op , een mondiaal netwerk van creatieve geesten die zich bezighouden met het oplossen van problemen in de wereld. Hij is lid van de Club van Rome en auteur van diverse boeken over economie en innovatie.

    

lynnemctaggart

Het Intentie Effect van Lynne McTaggart

In ‘Het Intentie-effect: The Power of Eight’ onthult Lynne McTaggart de bijzondere resultaten van meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek over gedachtekracht.

Jan Rotmans | Evolutiegids

De Omwenteling van Jan Rotmans

In zijn nieuwe boek De Omwenteling gaat hij in op de maatschappelijke verschuivingen die nu plaatsvinden en wat dat betekent voor ons persoonlijke leven.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?