FREEK VAN LEEUWEN | bewustzijn [1]

Freek van Leeuwen | geestelijk bewustzijn | Evolutiegids

Zelfrealisatiegids Freek van Leeuwen over geest, bewustzijn en materie

Het onderwerp bewustzijn wordt in de wetenschappelijke literatuur als een zelfstandigheid behandeld in de vorm van een zelfstandig naamwoord: het bewustzijn, waarbij de vraag kan worden gesteld: ‘Wat is het bewustzijn?’ Ondanks veel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, is er nog geen eensluidend antwoord op deze vraag gevonden. Uit de literatuur wordt duidelijk dat iedereen wel beseft dat er zoiets als een bewustzijn moet bestaan, maar dat men niet weet hoe het eruit ziet, noch waar het zich bevindt.

Het zelfstandige naamwoord bewustzijn hangt echter rechtstreeks samen met een werkwoord: zich bewust zíjn. Het werkwoord zijn behoort weliswaar tot de hulpwerkwoorden, maar het geeft toch aan dat er een bepaalde werkzaamheid in de vorm van het bereiken en handhaven van een zijnstoestand moet zijn, om in de toestand van zich bewust zijn te komen en te blijven.

Hoe ziet de behandeling van dit onderwerp eruit als daarbij van het werkwoord wordt uitgegaan? In dat geval moet er noodzakelijk een zelfstandigheid zijn, een iets of iemand die werkt of werkzaam is en die de werkzaamheid verricht, die door het werkwoord wordt aangeduid. In dit geval kan de vraag worden gesteld: ‘Wie is degene die op die manier ‘werkzaam is?’ of ‘Wie is degene die, door een bepaald vermogen te gebruiken, zich van iets bewust is?’ en die daardoor in een tóestand van bewustzijn verkeert, en waar bevindt diegene zich dan?

In dit artikel behandel ik achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

  • De geestelijke vermogens en de hersenen
  • Buitenzintuiglijke waarnemingen
  • De geest-stofverhouding
  • Het doel van de stoffelijke wereld
  • De vereenzelviging met de stof
  • De bewustwording

 

Klik hier door naar het vervolg van dit artikel: de geestelijke vermogens en de hersenen.

AUTEUR FREEK VAN LEEUWEN©EVOLUTIEGIDS | 180711
Zelfrealisatiegids Freek van Leeuwen wil
een brug slaan tussen spiritualiteit en wetenschap.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?