EVOLUTIENIEUWS | UPDATER

Updater Evolutiegids

Evolutienieuws van de Evolutiegids
NIEUWSUPDATER

Welkom bij
onze Updater!

Nieuws, korte update verzameld uit bronnen vanuit de hele wereld over duurzaam, persoonlijk, sociaal, spiritueel, vitaal en zakelijk evolutienieuws. Zinvol nieuws dat ertoe doet!

janrotmans1
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Manifest voor veerkrachtig NL

01-08-20: Het Break-Out Team, een groep van 25 betrokken denkers en doeners o.l.v, hoogleraar Jan Rotmans,  publiceerde een manifest over Nederland na corona. Het is een pleidooi voor nieuwe vormen van digitale democratie. De democratie staat van alle kanten onder druk door toenemend populisme, digitalisering van onze maatschappij, de machtige Big Tech en hun misbruik. Democratie is dringend toe aan een update. Het Break-Out Team ziet mogelijkheden voor herstel van weeffouten in de samenleving. Doel is niet kritiek te leveren, maar alternatieven te bieden die meer bij deze tijd horen. Bron: Break-Out Team, een initiatief van Zorgeloos.
nesta
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Nesta Foundation: No ‘Back to Normal’

01-08-20: Nesta Innovation Foundation in Londen werkt samen met partners over de hele wereld om gedurfde ideeën tot leven te brengen, ook op het gebied van de digitale democratie. Zij geven zes voorbeelden van landen en steden die voorop lopen op het gebied van innovatie in digitale democratie, met details over wat we kunnen leren van hun ervaringen. ‘There will be no ‘Back to Normal’. Bron: Nesta. 
groenplein
DUURZAAM  EVOLUTIENIEUWS

Arnhem komt met klimaatplan

31-07-20: Arnhem gaat de stad groener maken. Er verdwijnt asfalt en bij pleinen en winkelcentra worden vijvers aangelegd. Met die maatregelen wil Arnhem de gevolgen van de klimaatverandering opvangen, schrijft Trouw. De stad presenteerde een klimaatplan, zonder windmolens en zonnepanelen. Tien procent van het asfalt moet plek maken voor beplanting of gras, zodat regenwater snel weg kan. Verder gaat Arnhem bij pleinen en winkelcentra schaduwroutes en koelteplekken aanleggen, met vijvers en overkappingen. Bomen krijgen meer ruimte. Ondertussen blijf Arnhem ook duurzame energie stimuleren, om verdere opwarming te beteugelen. Bron: Gem. Arnhem.
houtstook
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Houtstook in NL is fors én vervuilend

27-07-20: Onderzoeksbureau CE Delft gaat ervan uit dat een open haard 250 maal meer milieuschade teweegbrengt dan een moderne cv-ketel. De SER vindt dat houtstook via open haarden, houtkachels en barbecues ontmoedigd moet worden en doet deze maand een voorzichtige suggestie aan het kabinet. Volgens het Longfonds hebben 1,2 miljoen mensen in Nederland een longziekte, van wie 750.000 aangeven geregeld met benauwdheid te kampen door houtrook. Het stookalert wordt meestal genegeerd, want niemand wil in de kou zitten. Bron: NRC.
Toekomst gezondheidszorg in de Evolutiegids
VITAAL EVOLUTIENIEUWS

Future Health Care in NL

01-07-20: De zorg moet beter, vinden Lucien Engelen, John Luijs en Mathieu van Bergen. Er zijn drie drijvende krachten van verandering in de zorg. Dit zijn technologische trends, trends in consumentengedrag en demografische & economische trends. Zij zien een 5-tal verschuivingen: 1. Van gezondheidszorg naar gezondheid: meer preventie, vroege diagnose en aandacht voor leefstijl; 2. Virtual Health: echte patiëntgerichte zorg; 3. Datagedreven en gepersonaliseerde gezondheidsinzichten en interventies; 4. Minder gegevensverzameling en meer data-ondersteuning voor zorgprofessionals; 5. Nieuwe financierings- en bedrijfsmodellen: meer aandacht voor bevordering van de volksgezondheid. Lees het uitvoerige artikel van Deloitte.
bomen
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Trillion Trees
Initiative

24-06-20: In januari richtte het World Economic Forum het Trillion Trees Initiative op, een poging om biljoen bomen te beschermen en te laten groeien om klimaatverandering tegen te gaan en gezonde landelijke landschappen en economieën op te bouwen. Grote bedrijven deden toezeggingen om honderden miljoenen bomen te laten groeien, want in 2019 verloren we 4 miljard bomen. Vorig jaar plantte Turkije 11 miljoen jonge boompjes op één dag, maar 90% stierf snel nadat niemand in hun zorg had geïnvesteerd. Daarom worden er nu via TerraMatch kwekers gekoppeld aan pas geplante bomen. Bron: WRI.
World Cleanupday in de Evolutiegids
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

World Cleanup Day &
World Ocean Day

Op 19 september 2020 vindt de derde World Cleanup Day plaats, ‘s werelds grootste bottom-up-beweging tot nu toe ter bestrijding van milieuvervuiling. In 2019 deden meer dan 20 miljoen mensen in 150 landen mee aan de opruimactie. Op middellange termijn wil de beweging vijf procent van de wereldbevolking mobiliseren om deel te nemen. Op 8 juni 2021 wordt de Wereldoceaandag van de Verenigde Naties georganiseerd. Bronnen: World Cleanup en Unesco/VN.
strokenteelt in de Evolutiegids
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

De future farmer doet aan strokenteelt

24-06-20: Boer Koen Klompe uit Lelystad experimenteert met strokenteelt van verschillende gewassen. De biodiversiteit is een stuk hoger dan in een monocultuur. Door al die zweefvliegen, spinnen en torren hoeft de boer minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken en voor onderhoud en oogst worden nieuwe, lichte machines ontwikkeld. Sproeien mag straks misschien niet meer, dan is druppelirrigatie de uitkomst. Of een boer via strokenteelt een inkomen kan verdienen, moet nog blijken. Bron: NRC.
eenzaamheid
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Onderzoek Unicef onder jongeren

23-06-20: Al eens gebeld door Unicef met de vraag of je eenzaam bent? Unicef houdt een belactie om te horen of je geluk onder druk staat. Volgens de beller gaat het niet om een onderzoek, maar om een opvrolijkend gesprek zonder commerciële oogmerken (?).  Unicef Nederland begon in 2019 al met een onderzoek naar mentaal welzijn onder jongeren. Schoolwerk blijkt de grootste stressfactor onder jongeren te zijn. Gevolg: emotionele problemen en minder levenstevredenheid. Unicef adviseert meer steun van vaders en leerkrachten en het ontwikkelen van meer sociale en emotionele vaardigheden voor thuis en school. De meeste jongeren zitten echter goed in hun vel. Bron: Unicef.
Basisinkomen tegen armoede en ongelijkheid
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Deel winstgevendheid bedrijven met burgers

21-06-20: Er wordt massaal hulp verleend aan veel bedrijven door de overheid. Als belastingbetaler dragen wij het neerwaartse risico. Als de bedrijven niet terugbetalen, dragen we de verliezen. Laten we daarentegen allemaal profiteren van het potentiële voordeel wanneer bedrijven weer winstgevend zijn. Het idee is om een staatsinvesteringsfonds onder de naam ‘universeel basiskapitaal’ op te richten, die de eigendomsaandelen van de belastingbetaler bundelt van alle uitgekeerde bedrijven en regelmatig dividend uitkeert aan alle burgers. Bronnen:  Joseph Stiglitz en Ray Dalio in Noemamag.
samenwerken_in_de_buurt
SOCIAAL EVOLUTIENIEUWS

Wat ‘n
leuke buurt!

19-06-20: Dirk Helbing van TU Delft wil een veerkrachtige participatieve samenleving creëren die crisisbestendig is. En dat betekent het bieden van hulpmiddelen die zelfhulp en buurthulp ondersteunen. De wijk Austerlitz in Utrecht regelen buren al een groot deel van de ouderenzorg zelf. Technologie maakt dat mogelijk. Voormalig museumdirecteur Wim Pijbes gaat verpietering van het park tegen. In de Eindhovense Hemelrijken zijn geveltuintjes geplant tijdens een gezamenlijke plantdag. En in verschillende steden zijn straten vakantie- of leefstraten geworden. Anderhalvemeterregels of niet, de buurt lijkt bezig aan een wederopstanding. Bron: NRC.
Hyperloop in de Evolutiegids
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Hyperloop: futuristisch vervoer stap dichterbij

15-06-20: Hyperloopbedrijf Hardt (opgericht door Delftse studenten in 2016) wil een transportsysteem voor korte afstanden op de populaire vliegtrajecten bouwen met een vacuümbuis en aerodynamische karretjes. De verwachting is dat Schiphol niet lang meer onbeperkt kan groeien. Geen CO2-uitstoot: hyperloop verbruikt per passagier minder energie dan trein of vliegtuig en wordt volledig aangedreven door hernieuwbare elektriciteit. Bron: Hyperloop.
microhuizen in de Evolutiegids
SOCIAAL  EVOLUTIENIEUWS

Microhuizen voor daklozen

15-06-20: In de schaduw van Cambridge University leven daklozen. Op de grond van de kerk werden zes microhuizen gebouwd voor daklozen. Elke woning heeft een ingerichte keuken, woonkamer, badkamer, aparte slaapkamer en wasmachine. Bewoners kunnen zo lang blijven als nodig is en krijgen ter plaatse ondersteuning van de dakloze liefdadigheidsinstelling. Deze huizen zullen het leven van mensen veranderen.  Bron: Jimmyscambridge.
ashoka_covid_hero
VITAAL EVOLUTIENIEUWS

Doctors at Distance in geïsoleerde dorpen

10-06-20: Healthy Entrepreneurs geeft in geïsoleerde dorpen toegang tot basiszorg als sleutel tot zelfredzaamheid. In hun Doctors at Distance-aanpak biedt Healthy Entrepreneurs in samenwerking met Philips Foundation en Ashoka screening, gezondheidseducatie en -consulten voor de lokale gemeenschap. Meer dan 4000 franchisenemers bereiken jaarlijks meer dan 6 miljoen mannen, vrouwen en kinderen! Met haar Freedom Covid-19 programma werkt ZMQ in samenwerking met Philips en Ashoka aan de bestrijding van turberculose in Oeganda. Dit is cruciaal om uitbraken in kwetsbare gebieden te voorkomen. Bron: Ashoka.
kate_raworth
DUURZAAM EVOLUTIENIEUWS

Lancering Amsterdam als Donutstad

23-05-20: Amsterdam gebruikt in haar circulaire strategie een speciaal voor de stad ontwikkelde uitwerking van het ‘donut model’ van de Britse econoom Kate Raworth. Dit holistische model beschrijft hoe samenlevingen en bedrijven kunnen bijdragen aan economische ontwikkeling die de grenzen van planeet en samenleving respecteert.  Amsterdam heeft de Donut al in het hart van haar langetermijnvisie en beleidsvorming geplaatst. De stad is de thuisbasis van de Amsterdam Donut Coalition , een netwerk van inspirerende verandermakers die de Donut in de praktijk brengen. Bron: Kate Raworth. Lees meer…
Elon Musk Neuralink in de Evolutiegids
ZAKELIJK  EVOLUTIENIEUWS

Brein tot breintechnologie

23-05-20: Met zijn bedrijf Neuralink hoopt Elon Musk mens en machine te verbinden met een hersenprothese. Om een computer te bedienen of virtuele werelden zonder VR-bril te bekijken. Het bedrijf wil robots gebruiken om elektroden in de hersenen van gezonde mensen in te bedden, zodat ze kunnen samensmelten met kunstmatige intelligentie. Het klinkt allemaal behoorlijk spookachtig en sciencefictionachtig. Bron: OneZero.

ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Modulair bouwen opnieuw in opkomst?

22-05-20: In Japan is het ‘common sense’ om modulair te bouwen, een vorm van gestandaardiseerde bouw met demontabele onderdelen. In NL is het nog een nichemarkt. Volgens adviesbureau McKinsey biedt dit concept mogelijkheden voor circulair bouwen en reductie van CO2. Met robotisering, digitalisering en technieken zoals 3d-printen zijn er veel stappen voorwaarts te maken voor de bouwsector en Parijs 2050. Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl.
transitie towns in de Evolutiegids
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Toekomst steden

19-05-20: De afgelopen weken hebben enkele grote bedrijven aangegeven dat er op afstand moet worden gewerkt. Voorbeelden zijn Google en Twitter. Daardoor kunnen werknemers worden bevrijd van hoge huren in steden door te verkassen naar goedkopere vestigingsplaatsen (met lagere belastingen). Slecht nieuws voor investeerders van stedelijke panden. Ligt de toekomst op het platteland? En wordt een lokale naoberschapsgemeenschap toch veel aantrekkelijker? We moeten wel nadenken over zaken als eenzaamheid, het wegvallen van werkroutines, de grote onzekerheid en de combi gezin en werk. Bron: Planet Money en the Newyorker.
purpose leadership in de Evolutiegids
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Hanzehogeschool start MBA in Purpose Economy

10-05-20: Een aantal business schools heeft gespecialiseerde modules en kwalificaties op maat gelanceerd. Presidio Graduate School in San Francisco geeft een MBA in duurzame oplossingen. De University of Otago in Nieuw-Zeeland biedt een Master of Sustainable Business aan en de Hanzehogeschool Groningen in Nederland lanceert dit najaar een MBA in Purpose Economy. Bron: Financial Times en Hanzehogeschool. Lees meer…
Yuval Harari
ZAKELIJKE EVOLUTIE

In gesprek met Yuval Harari

01-05-20: Repareren wij na Covid-19 oude business of nieuwe? Voor herbezinning is nu meer gelegenheid. Historicus Yuval Noah Harari benadrukt in deze interessante podcast met Sam Harris nog maar eens: dit is het moment waarop de collectieve keuzes worden gemaakt die de komende generatie gaan definiëren. Nu worden duizenden miljarden tegelijkertijd uitgedeeld om sectoren te redden, en ook wordt er gekozen welke sectoren niet gered hoeven te worden. Wat redden we, en wat laten we kapotgaan voor de toekomst? Bron: Sam Harris.
plusdenken_vital
VITAAL EVOLUTIENIEUWS

Leer van
Afrikaanse artsen

01-05-20: Veel landen in Afrika ten zuiden van de Sahara missen essentiële middelen, maar ze hebben een schat aan expertise op het gebied van paraatheid bij en reactie op uitbraken – van ebola en Marburg tot gele koorts – en we kunnen veel leren door naar ze te luisteren. In landen als Liberia hebben experts dure lessen geleerd bij het uitbreken van uitbraken. Laat hun harde werk niet verloren gaan. Bron: StatNews.
Doe mee aan bewust kapitalisme
ZAKELIJK EVOLUTIENIEUWS

Bouw nieuwe economie op

25-04-20: Econoom Mariana Mazzucato roept overheden op om een nieuwe economie voor de 21e eeuw te bouwen. Het kapitalisme staat voor een gezondheidscrisis, economische crisis met nog meer bezuinigingen en een klimaatcrisis. Juist nu kunnen we een inclusieve en duurzame economie opbouwen. We hebben dringend ondernemersstaten nodig die meer in innovatie willen investeren. Bron: World Economic Forum.

PERSOONLIJK  EVOLUTIENIEUWS

Videoboodschap van prinses Irene

07-04-20: Ook prinses Irene ervaart dat de wereld door het coronavirus op z’n kop staat. Ze heeft behoefte om een en ander te delen. Ze vraagt om bewuste keuzes. Bron: NatuurCollege. Lees ook het artikel in de Volkskrant.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?