COPYRIGHT & DISCLAIMER

COPYRIGHT NOTICE

Als iemand iets origineels heeft gemaakt en daarvoor energie, tijd en geld heeft geïnvesteerd, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders daar zomaar mee aan de haal kan gaan. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen. Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel ‘copyright’ genoemd. Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo’n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen. Het auteursrecht is daardoor een constante stimulans voor mensen om creatief te blijven.   

Downloaden, kopiëren, wijzigen, modificeren, hergebruiken of aanpassen van content, audiovisuals, programmering, ontwerp, foto’s, data of materialen van de website van EVOLUTIEGIDS zijn zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van EVOLUTIEGIDS strikt verboden.

Op de inhoud en de vormgeving rust auteursrecht en databankenrecht. Wanneer u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, verzoeken wij u deze website te verlaten. Enig gebruik van de website zal uw instemming bevestigen op de bovenstaande voorwaarden.

DISCLAIMER

EVOLUTIEGIDS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de vormgeving van de website. Evenmin kan zij aansprakelijk gesteld worden voor de aan EVOLUTIEGIDS ter beschikking gestelde (digitale) teksten, foto’s, data, audiovisuals, ontwerpen of andere materialen die door de geïnterviewde(n), stakeholders of toekomstige relaties ter beschikking zijn gesteld. Evenmin is zij aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. En is nooit tot enige schadevergoeding gehouden indien de website niet beschikbaar of toegankelijk is.

LINKEN
Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van EVOLUTIEGIDS zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Auteursrecht op brieven, e-mails en andere ingezonden stukken
Lezers die brieven, e-mails of andere ingezonden stukken ter publicatie sturen behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van EVOLUTIEGIDS en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Mary Span ©EVOLUTIEGIDS

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?