DE UITDAGING | Gerda Geurtsen | wij maken Nederland mooier

Gerda Geurtsen, oprichter en directeur van De Uitdaging:

‘Wij zijn verbinders voor maatschappelijk evolutie’

Hoogleraar Jan Rotmans spreekt over verbroken verbindingen en koning Willem Alexander roept op tot gemeenschapszin. Volgens de koning moeten mensen niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij. Om uit deze dilemma’s te komen moeten we op zoek naar verbindingen moed én daadkracht tonen. Gerda Geurtsen is zo iemand. Zij richtte De Uitdaging op die mensen verbindt en lokale uitdagingen ondersteunt.

In het Nederland van de toekomst hechten we groot belang aan de vorming van vitale en rijke sociale verbanden. Koning Willem Alexander verwoordde het in zijn kersttoespraak van 2017 als volgt: ‘Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen – kerk, kantoor, café, sportclub, school – verliezen de verbindende functie steeds meer.’ Gelukkig staan er steeds meer mensen op die hier iets aan willen doen. Bevlogen hoogleraar Jan Rotmans bijvoorbeeld werkt al jaren aan een transitie en co-evolutie van onderop.

Gerda Geurtsen (1952) onderkende al  in 1999 het belang van verbinding. Met haar initiatief De Arnhemse Uitdaging – niet te verwarren met het tv-programma van Angela Groothuizen – zet ze zich sindsdien in voor maatschappelijke evolutie. In 2014 is het kenniscentrum De Nederlandse Uitdaging opgericht, een verbinder van alle 65 aangesloten lokale uitdagingen. Elke lokale uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in menskracht, materiaal en middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vraag en aanbod van materialen, menskracht en middelen worden bij elkaar gebracht door actief op zoek te gaan naar matches. Daarmee ondersteunen de lokale uitdagingen de leefbaarheid in een buurt of wijk. In 2016 hebben zij met elkaar 6500 matches met een waarde van € 5,6 miljoen tot stand gebracht. De Uitdaging is bovendien deelnemer geweest aan het Groeiprogramma III van het Oranje Fonds. Doel van het groeiprogramma is het opschalen van sociale initiatieven voor meer maatschappelijke impact.

Gerda Geurtsen: “Ik zie heel veel kansen en mogelijkheden. Ik hou ervan om dingen op een slimme en vooral praktische manier te verbinden. Van oudsher ben ik welzijnswerker, maar ik heb ook de opleiding Bedrijfskunde voltooid. Ik vind het heerlijk om met heel veel mensen kansen op te pakken en allerlei dingen te organiseren.”

Op verzoek van de gemeente Arnhem heeft Gerda Geurtsen in 1999 het huidige format bedacht. “Toen ik de vraag kreeg, bedacht ik me dat het wel een heel praktisch concept moest zijn. Als je dingen in je eentje moet organiseren, krijg je te weinig voor elkaar. Samen met anderen kun je lokale krachten gemakkelijker verbinden en als groep ben je beter in staat om de samenleving te versterken. De formule is eenvoudig maar krachtig. De oplossing ligt in het leggen van contacten tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. In feite breng je verschillende werelden bij elkaar. De Uitdaging werkt als volgt. Maatschappelijke organisaties kunnen verzoeken indienen bij De Uitdaging. Vervolgens daagt de matchgroep van De Uitdaging bedrijven of ondernemers uit om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen door middel van concrete acties. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van geld (middelen) maar ook door een project met gesloten beurs te ondersteunen met kennis, kunde (menskracht) of materialen. Ik wilde de organisatie graag De Uitdaging noemen, omdat dit voor mij precies verbeeldt wat het moet zijn: ‘de schouders eronder’. Een vereiste is wel dat alles wat je in De Uitdaging doet lokaal gedragen wordt.”

Gerda Geurtsen formeerde een matchgroep van oude rotten, jonge honden, ondernemers en bedrijven die bereid waren maatschappelijk betrokken ondernemerschap te stimuleren. Jonge honden begeleiden met hun enthousiasme en power een project en de oude rotten beschikken over een netwerk om matches voor elkaar te krijgen. Vragen van stichtingen of ondernemers worden vervolgens in de matchgroep van de lokale uitdaging besproken. We bekijken dan welk bedrijf of organisatie de vraag zou kunnen beantwoorden.” Heb je een voorbeeld van een vraag? “In Zutphen ging kok Henk met pensioen, maar hij wilde niet achter de geraniums. Hij wilde iets doen voor eenzame mensen. Hij had een buurtcentrum gevonden, maar er was geen keuken voorhanden. Hij deed een aanvraag bij de Zutphense Uitdaging en bij de betreffende matchgroep zat een ondernemer die met zijn bedrijf voor een ziekenhuis werkte. Hij wist dat het ziekenhuis beschikte over keukenmateriaal dat niet meer gebruikt werd. Hij daagde het betreffende ziekenhuis uit om dit materiaal gratis ter beschikking te stellen. Weer een ander had een aantal winkels benaderd voor keukenspullen. Dus zo’n matchgroep gaat andere bedrijven uitdagen om spullen om niet te schenken voor mooie, lokale doelen. Op die manier kan elke partij in deze match heel maatschappelijk betrokken ondernemen.” Ligt onder dat alles een schriftelijke toezegging? “Bijna alles wordt mondeling gedaan. En dat werkt.” Omdat er snelheid in zit? “Ook, maar vooral vanwege het enthousiasme en de maatschappelijke betrokkenheid. Als je ondernemers enthousiast wilt houden, moet er vaart in zitten. Dus niet te lang praten, geen stukken schrijven. De Nederlandse Uitdaging heeft geen hoofdkantoor. Ik werk gewoon vanuit mijn huis en mijn auto.”

En wat is er van die gepensioneerde kok geworden? “Die stelt zijn keuken open voor eenzame mensen. Voor mannen die alleen zijn komen te staan geeft hij intussen kookworkshops. Die activiteiten van hem breiden zich allengs meer en meer uit. Vragen uit de lokale samenleving proberen we zodanig te ondersteunen dat ze zelf verder kunnen en zelfs méér kunnen doen. Of het nou gaat om scouting, een sportvereniging of voedselbank, iedereen is welkom.” Je hoeft een initiatief dus helemaal niet alleen te doen. Gerda Geurtsen: “Het is zelfs zo, dat als iemand een goed idee heeft maar dat niet weet uit te voeren wij altijd wel iemand vinden die de bedenker van het idee verder kan helpen. Soms moet er een stichting worden opgericht of bestuursleden gezocht. Dan zoeken wij een notaris die dat om niet doet. Een leuk voorbeeld is de beursvloer Meet & Match. Dan nodigen wij stichtingen en verenigingen een keer per jaar uit om elkaar te ontmoeten. De een heeft een vraag en de ander heeft wellicht het antwoord.”

“Er is ook een spullenbank, een huisraadbank, een cadeautjesbank en een kennisbank. Die worden soms door jonge honden geleid. Jonge honden zijn medewerkers van bedrijven die voor een paar uur per week voor dit doel beschikbaar worden gesteld. Zij zorgen ervoor dat tweedehands spullen een tweede leven krijgen bij maatschappelijke organisaties. De Kennisbank bestaat uit mensen die hun expertise, ervaring, kennis en kunde inzetten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ervaren managers en ondernemers treden belangeloos op als tijdelijk adviseur voor een maatschappelijke organisatie of geven workshops, bijvoorbeeld over goed gastheerschap, sociale media of het schrijven van businessplannen. Al met al zorgt De Uitdaging voor de matches en zorgt de ideeënmaker met behulp van ingebrachte materialen, menskracht en middelen zelf voor de uitvoering. En alles gebeurt met gesloten beurs.”

In 1999 zette Gerda de eerste Uitdaging op, tien jaar later volgde een tweede lokale Uitdaging in Zutphen, gevolgd door nog tientallen andere lokale uitdagingen. Het aantal vestigingen blijft groeien. Er is er zelfs een in het Duitse Saarbrücken te vinden. Gerda vervolgt: “Alles wat er in De Uitdaging gebeurt is win-win voor iedereen. In onze interne organisatie zitten mensen van verschillend kaliber. De ene groep doet de PR en de marketing, de andere groep bemiddelt en een andere groep organiseert. Voornaam doel van onze PR-groep is het genereren van aandacht voor het werk van de lokale uitdagingen. Bedrijven die aangesloten zijn maken wij zichtbaar op onze website. Alles wordt vrijwillig en met veel enthousiasme gedaan. De Uitdaging legt dus veel verbindingen die er anders niet vanzelfsprekend zouden zijn, met als drijvende kracht de lokale, maatschappelijk betrokken ondernemer die bij wil dragen aan meer sociale cohesie, lokale betrokkenheid en naoberschap.”

“De kunst is om gemeenschapszin te realiseren in een individuele samenleving. Het naoberschap, dat in vele sociale gemeenschappen nog bestaat, is een vorm van burenhulp en burenplicht. Het idee van zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar spreekt mij daarin enorm aan. Dit fenomeen is de basisgedachte van De Uitdaging geworden. Ik hoopte op vele verbindingen en meer bewustwording van elkaar. Ik hoopte dat mensen elkaar beter zouden leren kennen. En dat is gebeurd. Ik heb bij het ontwerp van het concept nooit kunnen bedenken dat het zóveel goeds zou opleveren. De Uitdaging laat namelijk zien dat mensen graag aardige dingen voor een ander willen doen. Maar soms moet je ze wel even de weg wijzen. Ik ben er een rijker mens van geworden. Wij weten met De Uitdaging co-evolutie op gang te krijgen en met het creëren van verbindingen écht het verschil te maken.”

Wat wil je de lezer meegeven? Gerda Geurtsen: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Het is leuker en krachtiger als je met elkaar de samenleving mooier kunt maken.”

AUTEUR MARY SPAN |© LOGE21 |171222
Founder & evolutiegids van LOGE21. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor
zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

josdeblok

Jos de Blok, fenomeen in de thuiszorg

Wil gezondheidszorg vernieuwen.

woody tasch

Woody Tasch, Slow Money Movement

Het mooie van de Slow Money Movement is de verbinding tussen mensen.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Lift Your Life & Your World & Share it!

Log in with your credentials

Forgot your details?