CHINA | groene economie | duurzame evolutie

China | forest city | Evolutiegids

Word China hét evolutiemodel voor innovatieve en groene economie?

De Chinese president en verandermanager Xi Jinping is wonderbaarlijk eerlijk over de zwakten van de Chinese economie. Hij noemt de overconsumptie van olie, de verwaarlozing van het milieu en het gebrek aan innovatievermogen. Innovatie en vergroening van de economie moeten dus speerpunten zijn met een nadruk op technisch-wetenschappelijke vooruitgang.

Op tientallen plaatsen worden in China zonnepanelenparken aangelegd. Sommigen zo groot als een gemiddelde stad. Ook is China van plan om een Forest City te gaan bouwen. Overal worden duurzame energieprojecten opgestart. De nieuwe leus van de leiders in Beijing luidt dat het oosten groen moet kleuren. China is namelijk bezorgd over de stijgende zeespiegel, want die vormt een bedreiging voor de steden. Maar of dat niet genoeg is, zijn ook de extreme droogtes en hevige regenval in delen van China een groot probleem.

China staat nog bekend als een vervuiler eerste klasse. Rivieren en meren zijn sterk vervuild. Er is sprake van ernstige smog in grote steden. Steenkolen zijn nog steeds de belangrijkste brandstof. Maar het land heeft grote aspiraties: het wil een hightech-land worden, waar de producten gefabriceerd maar ook ontworpen worden. China eist een leiderschapsrol op, niet alleen die van hightech maar ook van groen.

Toch is het oosterse land nog grotendeels afhankelijk van olie en andere fossiele brandstoffen. De hele samenleving moet op de schop. De steden met hoogbouw zijn ongeschikt voor zonnepanelen. Daarom bevinden de windmolenparken zich in de westelijke woestijngebieden van China. Het probleem is het energietransport naar het oosten en er is nog geen oplossing voor de opslag van windenergie. De regering in Beijing mag dan wel ambitieus zijn, maar de provincies met grote mijnen, nutsbedrijven en industrieën draaien nog steeds op steenkool. En juist die bedrijven zijn bang voor verlies van werkgelegenheid en dus voor onrust onder de bevolking als de groene energie de plaats gaat innemen van de mijnbouwindustrie. Want zo’n 4 miljoen mensen zijn er tewerkgesteld. De werkgelegenheid in de duurzame industrie neemt wel toe, maar zal de miljoenen werknemers niet altijd aan werk kunnen helpen. Het is geen geheim dat de Chinese overheid de economie meer wil sturen in de richting van een diensteneconomie. Het levert namelijk betere kwaliteit banen op en het is beter voor het milieu.

De nieuwe milieuwetten in China gaan tot de strengste ter wereld behoren. Zo heeft China de soepele milieuwetgeving op de schop gegooid om de luchtvervuiling in het land terug te dringen. Naar verwachting moet China de komende vijf jaar $ 322 mrd investeren om de luchtvervuiling te bestrijden. Het land investeert weliswaar fors in wind- en zonne-energie, maar kan de enorme bedragen die daarmee gemoeid zijn niet zelf dragen. Strengere wetgeving moet binnen- en buitenlandse bedrijven overhalen zelf ook een bijdrage leveren. Volgens de regeling die op stapel staat, zullen Chinese bedrijven een volledig milieueffectenrapport moeten voorleggen om aanspraak te kunnen maken op kredieten voor nieuwe projecten. Een probleem is dat de meeste Chinese banken nog geen milieubeleid voeren. Alleen de Chinese ontwikkelingsbank hanteert milieunormen bij het verstrekken van leningen.

In China nemen de investeringscijfers voor innovatie ieder jaar met zo’n 20% toe en ook in Europa is innovatie een steeds belangrijker thema. Het commercieel toepasbaar maken van nieuwe, liefst ook groene technologie wordt als oplossing gezien voor maatschappelijke problemen als klimaatsverandering en vergrijzing. De evolutie naar de groene economie is weliswaar begonnen, maar het zal echter nog wel een tijd duren voordat China onafhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170911
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

China als wereldleider?

18-12-18: Onder leiding van de almachtige Xi Jinping is China op weg om de leidende wereldmacht van de 21e eeuw te worden. Zijn strijdkreet is de Chinese droom, een nieuwe ideologie met nationalistische tonen. Iedereen die niet spoort, belandt in de gevangenis en moet zich publiekelijk verontschuldigen. Een nieuw elektronisch surveillancesysteem zal in de toekomst onderscheid maken tussen goede en slechte burgers. Op het internationale toneel geprobeerd Xi Jinping onder het mom van win-win zijn ideologie te implementeren. De westerse democratieën zijn bezorgd. Bron: Arte

China groeit en bloeit

2018: Van het jaar 1 tot het jaar 1820 waren China en India de twee grootste economieën. Pas daarna kreeg Europa succes, gevolgd door de VS. Maar China en India heroveren hun aandeel. De explosieve groei van China in de afgelopen decennia werd veroorzaakt door de export naar Amerika. 800 Miljoen Chinezen zijn in dertig jaar tijd de armoede ontstegen. Leider Xi Jinping vindt dat goed bestuur de samenleving kan transformeren en verheffen. Hij zoekt en implementeert actief beleidsmaatregelen die zijn land op de veilige langetermijnkoers van economische ontwikkeling kan brengen. Bron: Kishore Mahbubani.
Lokaal voedsel | Evolutiegids

Lokale landbouw, terug naar eigen voedsel

Lokale voedselproductie is een trend die in de coronaperiode een versnelling heeft doorgemaakt.

thomasrau

De energiepositieve architectuur van Thomas Rau

Architect Thomas Rau laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?