BLACK LIVES MATTER | sociale evolutie

Black Lives Matter in de Evolutiegids

10 juni 2020 | Mary Span Evolutiegids
Black Lives Matter of doen alle levens ertoe?

sociale evolutie bij De EvolutiegidsRaciaal onrecht, politiegeweld, pestgedrag, hervorming van het strafrecht, zwarte immigratie, economisch onrecht, mensenrechten, milieuonrechtvaardigheid, toegang tot gezondheidszorg, toegang tot kwaliteitsonderwijs, stemrechten en onderdrukking, daar gaat de sociale beweging Black Lives Matter over. Techreuzen als Amazon, Google, Apple en Microsoft zeggen deze beweging te steunen.

Als er voor de zoveelste keer weer doden vallen onder zwarte mensen, dan knapt er iets. De dood van de 46-jarige George Floyd in de VS, een Afro-Amerikaanse man die door politiegeweld om het leven kwam, heeft over de hele wereld protesten in gang gezet. De nalatenschap van George Floyd galmt over de hele wereld. Terwijl de Black Lives Matter-beweging, opgericht in 2013,  in een stroomversnelling is gekomen, worden landen onder druk gezet om hun racistische koloniale verleden onder ogen te zien. 

Wat doen ze eigenlijk?

Black Lives Matter Foundation, Inc is een wereldwijde organisatie in de VS, het VK en Canada, met als missie het uitroeien van blanke suprematie en het opbouwen van lokale macht om in te grijpen in het geweld dat door de staat en burgerwachten wordt toegebracht aan zwarte gemeenschappen. De sociale beweging wil een brede discussie op gang brengen over discriminatie van zwarte mensen, vrouwen en lhbt’s. Waarom investeren landen en gemeenschappen niet in minderheden met een andere kleur? Waarom worden gekleurde mensen bij een politiecontrole er eerder uitgepikt of worden mensen met een dubbele nationaliteit door de Nederlandse Belastingdienst strenger gecontroleerd dan andere Nederlanders? Waarom hebben gekleurde mensen minder kans op een baan of een mooie carrière, zodat ze zich een beter leven kunnen veroorloven?

Hier is sprake van institutionele vooringenomenheid en etnisch profileren.

We hebben allemaal het recht om gelijk behandeld te worden, ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd of gezondheid. Toch horen we maar al te vaak hartverscheurende verhalen over discriminatie. In tal van landen worden mensen onderdrukt, belanden in de gevangenis, worden gemarteld of krijgen zelfs de doodstraf. Niet alleen Black Lives Matter maar ook Amnesty International zet zich in om discriminerende wetten aan te passen en pleit voor maatregelen die mensen moeten beschermen. Amnesty International doet onder meer onderzoek naar etnisch profileren en vraagt aandacht voor hun zorgen en aanbevelingen via de media en door politieke lobby.

In het verleden werden politiemannen die de dood van een zwart leven hadden veroorzaakt al weer snel vrijgelaten. Daardoor verschoof de actie van Black Lives Matter van online-activisme naar een sociale beweging van vredelievende maar ook gewelddadige straatprotesten. Black Lives Matter is intussen ook een verzameling geworden van allerlei actiegroepen die gelijke rechten bepleiten.

Black Lives Matter heeft dus een brede aantrekkingskracht en is een containerbeweging geworden.

Dat maakt het moeilijk om te bepalen wat Black Lives Matter hedentendage precies is. Door de gewelddadige acties moet de sociale beweging zich verantwoorden voor hun gewelddadige optreden. Maar het is door de brede aantrekkingskracht van andere groeperingen niet meer duidelijk waar ze voor staan. Wat er nu nodig is is een mensenrechtenbeweging die systematisch racisme aankaart. Om ervoor te zorgen dat de levens van gekleurde mensen, andersdenkenden en andersvoelenden ertoe doen. En zo komen we bij de tegenreactie ‘All Lives Matter’. Dat vinden de mensen achter Black Lives Matter ook, maar ze hebben moeite om dat systematisch en met beleid uit te voeren.

Er is meer aan de hand.

We leven in een tijd waarin sprake is van een economische, sociale én gezondheidscrisis. De hardste klappen vinden in de Verenigde Staten plaats. Vooral bij de onverzekerden en de arme mensen. Dat creëert sowieso al heel veel onrust. De onrust wordt ook in Nederland gevoeld. De basis is hier anders omdat wij een verzorgingsstaat hebben. Maar er is meer aan de hand. Ook onderlinge competitie speelt een grote rol. Over wie het grootste stuk taart krijgt. Dat kan leiden tot dwarsboming van concurrerende groepen om de eigen groep én het eigen bestaan te kunnen beschermen. Door de sociale media is de stammenstrijd alleen maar aangewakkerd.

Desalniettemin wordt het racisme hier net zo hard gevoeld. Als het gaat om werkgelegenheid, welvaart en welzijn voelen gekleurde mensen, kanslozen, werkende armen en lhbt’s zich gediscrimineerd en achtergesteld. Zij krijgen minder kansen bij huisvesting of baanzekerheid.

Ze voelen zich sociaal uitgesloten.

Het vraagt om een effectief samenspel van onder meer overheden, professionals, werkgevers, maatschappelijk middenveld, armen zelf, burgers en hun netwerken. Vanwege de verscheidenheid van problemen en oorzaken bij de verschillende doelgroepen zijn er ook verschillende oplossingen nodig.

Het verleden heeft ons geleerd dat empowerment van mensen enorm belangrijk én zinvol is. Het vraagt om het opkrikken van zelfvertrouwen, veerkracht en wilskracht van álle mensen. En om het vergroten van het sociale kapitaal van mensen. Ook het bevorderen van zelforganisatie en zelfhulp in de sfeer van lotgenoten en zelfhulpgroepen is zinvol. De bestrijding van racisme en armoede is verre van eenvoudig. Het vraagt om de goede wil van iedereen in de samenleving. Samenleven kan een vredesboom opleveren, we willen wel naar vrede of rechtvaardigheid toewerken maar we moeten wel eerst de boom planten.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 200610
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Mentale vooruitgang in de Evolutiegids

Denktank mentale vooruitgang

Deskundigen en bestuurders van maatschappelijke instellingen rapporteren een dalend mentaal welbevinden. De wachtlijsten voor psychiaters, psychologen en coaches is te lang. Wat valt eraan te doen?

The future is female & male

The future is female

Onze special over emancipatie belicht verschillende aspecten van vrouwelijk leiderschap.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?