KIES JE BEROEP | integrale leefstijl- en vitaliteitscoach

HOE WORD IK EEN INTEGRALE LEEFSTIJL- & VITALITEITSCOACH?

 

Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam, is hoofd Obesity Center CGG (Centrum Gezond Gewicht, adult division), een academisch centrum voor de diagnostiek van onderliggende oorzaken van obesitas en voor innovatieve behandelingsstrategieën.  Hierbij wordt verder gekeken dan naar voeding en beweging. Het doel is om zorg op maat te bieden, aangepast aan de individuele kenmerken van de persoon. Denk aan medische, genetische, gedragsmatige, psychologische en sociaal economische kenmerken. Deze brede aanpak maakt het Centrum Gezond Gewicht uniek. Integrale leefstijlconsulenten of gezondheidscoaches kunnen dit proces in de praktijk verder ondersteunen.

WERKEN ALS INTEGRALE LEEFSTIJL- & VITALITEITSCOACH

Wij zien het in Nederland overal om ons heen: 50% van de bevolking heeft overgewicht en meer vrouwen dan mannen hebben er last van. Het zijn mensen die kampen met stress, overgewicht, gebrek aan beweging, rugklachten. Lichaam en geest zijn bij zoveel mensen in onbalans. Obesitas kan leiden tot ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, depressies en een verhoogde kans op kanker.De medische en maatschappelijke kosten worden geschat op 3 miljard euro per jaar. Obesitas is een epidemie geworden.

Meer dan ooit is er vraag naar integrale leefstijl- en vitaliteitscoaches die mensen kunnen begeleiden naar een optimale balans tussen een gezonde geest en een vitaal lichaam. En veel verzekeraars kennen een (aanvullende) vergoeding voor leefstijlcoaching, voedingsadvies of alternatieve geneeskunde.

Er is vooral behoefte aan een integrale coach die tegelijkertijd beweegcoach, leefstijlcoach, voedingscoach en therapeut is. Niet alleen de snoeptrek en de onbewuste keuzes worden aangepakt, maar ook de onderliggende oorzaken van obesitas.Het probleem is namelijk niet opgelost met meer bewegen en minder eten. Gezond eten en sporten zijn de hoekstenen voor een slank leven, maar er blijken echter veel meer factoren te zijn die obesitas veroorzaken, zoals te weinig slaap, stress of medicijngebruik.

Prof. Frits Oosterveld van Saxion Hogeschool:

Prof. Frits Oosterveld is lector Gezondheid en Bewegen aan de Saxion Hogescholen en een voorstander van integrale preventie van onderaf in de gezondheidszorg. “Je moet mensen bewust maken dat er naast het werk ook ruimte moet zijn voor fysieke activiteiten. Het zit ‘m in fietsen naar het werk, het vaker gebruiken van de trap of wandelen tijdens de lunch. Dan voel je meteen hoe het gesteld is met je conditie. Maar ook de geestelijke balans is belangrijk. Het is in feite een combinatie van fysiek welzijn en geestelijke rust”, aldus prof. Frits Oosterveld.

FEITEN

Opleiding: post hbo-opleiding

De nadruk ligt op coachingstechnieken. Een leefstijlcoach doet meer dan beweeg- en voedingsadviezen geven. De leefstijlcoach komt in beeld wanneer leefstijladviezen niet voldoende blijken en intensievere begeleiding nodig is. Bij volwassenen verwijst de praktijkondersteuner van de huisarts naar de leefstijlcoach. Bij kinderen met fors overgewicht zal de jeugdverpleegkundige van de GGD of kinderarts doorverwijzen. In een traject met groepsprogramma en individuele afspraken worden de achtergronden en oorzaken van ongezond gedrag onderzocht. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon.

Afgestuurde leefstijlcoaches van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid raden we aan lid te worden van Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Er wordt gewerkt aan een kwaliteitsregister.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Omdat de welvaart in de hele wereld steeds maar stijgt, met uitzondering van de derdewereldlanden die wat achterop hinken, heeft de wereldbevolking steeds meer mogelijkheden om alles aan te schaffen wat hun hartje wenst. Europa krijgt daarom in 2030 te maken met een epidemie van obesitas, zo waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De schoolarts begint daarom al te dikke kinderen door te sturen naar een coach om anders te gaan eten, meer te gaan bewegen en meer te gaan ontspannen. Ook het betreffende gezin wordt in het traject meegenomen. Want heel wat mensen zijn zich niet bewust van hoe ongezond bepaalde producten zijn en hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Als deze trend van dikker worden zich doorzet, gaan meer mensen sterven aan obesitas dan aan de gevolgen van het roken.

Sara Bleich, researcher rond obesitas aan de Johns Hopkins University’s Bloomberg School of Public Health in Baltimore, is van mening dat de anti-rookcampagne één van de meest geslaagde medische campagnes uit de 20ste eeuw was. Het terugdringen van obesitas zal dé uitdaging van de 21ste eeuw te worden. Het beroep van integrale leefstijl & vitaliteitscoach zal zeer noodzakelijk zijn.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?