ALTERNATIEVE BANK | WIR en Florijn | zakelijke evolutie

WIR Bank

Alternatieve bank in Zwitserland

Via het WIR-systeem kunnen bedrijven onderling handel drijven en elkaar betalen in WIR, Zwitserse Frank of een combinatie van beide.

Bezoek de WIR-bank op:

De alternatieve bank

met de WIR of Florijn

Als mensen of ondernemingen onderling met elkaar afspreken een andere munt dan de gangbare euro als betaalmiddel te accepteren, dan ontstaat een complementaire munteenheid. In Zwitserland kennen ondernemers de WIR naast de Zwitserse Frank, in Nederland de Florijn. Maar die laatste is dan ook bedoeld voor ondernemers én consumenten.

MKB ondernemers werden in de dertiger jaren geconfronteerd met kredietweigering door zowel banken als leveranciers. Ze wilden zich er niet bij neerleggen dat velen van hen hierdoor failliet dreigden te gaan. Ze bedachten een plan. Een groep van 14 personen onder wie Werner Zimmermann en Paul Enz hebben in 1934 de WIR Wirtschaftsring-Genossenschaft (later: WIR Bank) opgericht om ervoor te zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven konden blijven handelen tijdens de economische crisis toen niemand geld had. Daarom ontwikkelde zij de WIR-valuta (een complementaire munteenheid) voor ondernemers. Eén WIR komt in waarde overeen met een Zwitserse Frank.

Een deel van de legendarische stabiliteit van de Zwitserse economie is te danken aan de WIR. Momenteel zijn er 60.000 leden, wat veel is in vergelijking met het totaal aantal MKB-bedrijven van in totaal 300.000. De meeste bedrijven geven de voorkeur aan de Zwitserse Frank, maar bij economische tegenwind zijn ze allang blij als ze hun producten kunnen verkopen voor WIR. De WIR werkt dus, zoals zoveel complementaire munten, contracyclisch ten opzichte van de ups en downs. Dit zorgt voor stabiliteit in de economie.

In 2016 lanceerde de stichting De Florijn Nederland iets soortgelijks. Zoals de WIR bedoeld is voor ondernemers, is de Florijn bedoeld voor ondernemers én particulieren. Maar net als de WIR is de Florijn bij krediet rentevrij, 1 op 1 inwisselbaar met de geldende munteenheid en biedt het een antwoord op crises. Consumenten hebben bij de Florijn altijd korting die op kan lopen tot wel 20%.

Van een geheel andere orde is dat in Nederland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een welzijns-indexcijfer dat de bredere welvaarts- en welzijnsontwikkeling in Nederland meet. De Better Life index van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vormt hiervoor de basis. Dat is een index die het mogelijk maakt om landen met elkaar te vergelijken op basis van cijfers over de kwaliteit van leven.

Verder is de Triodos-bank, een van de meest duurzame banken in de wereld, bezig met een omslag. De bank zit hoofdzakelijk in duurzame energie en biologisch voedsel en landbouw, maar wil zich nu ook gaan focussen op leningen aan het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast wil de bank meer invloed uitoefenen op de bankensector. Want hoe duurzamer, gevarieerder en transparanter de banksector, hoe sterker volgens Triodos de levenskwaliteit van mensen zal verbeteren. Met andere woorden: de wereld van het geld is in evolutie.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170804

WIR Bank doet het goed

16-03-18: De WIR Bank heeft in 2017 – ondanks uitgaven voor digitalisering – meer winst behaald. De bank wil nu meer dividend uitkeren.

EERLIJKHEID IS HET EERSTE HOOFDSTUK IN HET BOEK VAN WIJSHEID
|
THOMAS JEFFERSON, VOORMALIG PRESIDENT USA

nilsroemen_550

Nils Roemen staat vernieuwing voor

Nils Roemen is een waarmaker die durft te vragen met waardebepaling achteraf. Het is volgens hem belangrijk dat je pijn hebt, want pas dan wil je veranderen.

Sofana Dahlan

De evolutie van Arabische vrouwen

Vrouwen hebben voortdurend in ongunstige omstandigheden voor emancipatie moeten vechten. In moderne tijden vechten vrouwen nog altijd voor hun rechten, zo ook in Saoedi Arabië.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?