ZWOLLE | nieuws

Het belangrijkste nieuws uit de regio Zwolle voor jou op een rijtje…
Wavin in top MT500
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Wavin in top 500 MT

27-09-18: In de categorie ‘excellente uitvoering’ komen we het Overijsselse Wavin tegen in de top 25. Wavin is wereldmarktleider in kunststof leidingsystemen. Het bedrijf heeft meer dan 30 productielocaties in 25 verschillende landen. Bij Wavin werken wereldwijd 5.500 mensen. Hoofdkantoor van Wavin is gevestigd in Zwolle. Bron: MT.
Perron 038 wordt innovatiecentrum Zwolle
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Perron 038 wordt innovatiecentrum Zwolle

09-07-18: De leegstaande industriehal 22 op het bedrijventerrein Hanzelaan in Zwolle wordt nieuw leven ingeblazen. Het past allemaal in de ‘Visie op Hanzeland’. Wat nu nog een lege fabriekshal is, moet het innovatiecentrum worden van Zwolle. Als het aan de gemeente Zwolle, City Developer-S, ITMGroup, Wärtsila en de NS ligt moet het na de zomer een ruimte zijn waar ondernemen, onderzoeken en opleiden centraal staan. Bron: De Stentor.

De regio Zwolle in vogelvlucht

 • Met de stedelijke regio’s Twente, Cleantech Regio en Zwolle telt Overijssel drie belangrijke economische motoren voor de BV Nederland. Bereikbaarheid binnen deze Daily Urban Systems is cruciaal, maar ook tussen deze stedelijke gebieden. Daarnaast ligt Overijssel op de (inter)nationale (TEN-T) corridors tussen Randstad, Noord-Nederland, Ruhrgebied en Noordoost Europa.
 • De exportpositie en continuïteit van werkgelegenheid in Oost-Nederland is sterk gebaat bij een mix van goede industriële bedrijven: met een eigen product of dienst (OEM’s), als toeleverancier en als innovatieve startup onderneming. Met name de regio’s Twente, Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en het noordelijk deel van regio Zwolle hebben een bovengemiddelde werkgelegenheid in de industrie. De industrie heeft in dit gebied te maken met vele opgaven:
  – Een grote vervangingsvraag naar technisch opgeleid personeel
  – Versnelde digitalisering van productieprocessen en internationale ketenintegratie
  – Energietransitie en hergebruik materiaalstromen.
 • Er zijn drie samenhangende innovatiethema’s in het MKB herkenbaar: slim en flexibel maken van producten/onderdelen met hoge toegevoegde waarde, innovatie in de agrofood en de biobased economie gebaseerd op groene kringlopen.
 • Sinds 2015 is er het BOOST Smart Industry industrieel netwerk en programma in Oost-Nederland. Digitalisering en vergroening bepalen de actie-agenda. De actieagenda BOOST is een regionale doorvertaling van de landelijke actieagenda Smart Industry.
 • Met het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord hebben de partners in Overijssel zich gecommitteerd aan ambitieuze doelstellingen: 50% minder primair grondstofverbruik in 2030 en 100% circulair in 2050.
 • Door globalisering, robotisering, digitalisering, verduurzaming, energie, vergrijzing en verstedelijking ontstaat er meer dynamiek in de samenleving en in de economie. Regio Zwolle heeft als regio met veel export en een hoge mkb-dichtheid een goede uitgangspositie om van deze ontwikkelingen te profiteren. Provincie Overijssel en Regio Zwolle erkennen dat een extra impuls voor de arbeidsmarkt nodig is om de kansen van werkenden, werkzoekenden en ondernemers te vergroten.
 • Het aandeel van middelbaar opgeleiden stijgt vrijwel nergens in Nederland zo sterk als in de omgeving van Zwolle en in de zone tussen Zwolle en Twente.  Interessant is dat de regio’s Zwolle en Noordrand Veluwe zich profileren als een typische hbo-economie, gericht op de toepassing van kennis.

MKB top 100 | 2018

 • Fiberneering
 • Tegramm – Vision Guided Robotics
Andries Heidema
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Nieuwe commissaris van de Koning: Andries Heidema

Vanaf 11 juli 2018  is voormalig burgemeester van Deventer Andries Heidema commissaris van de Koning in Overijssel. Tijdens zijn installatie gaf Heidema nadrukkelijk aan er te willen zijn voor alle Overijsselaars: “De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen. Niet alleen fysiek, zoals een dak boven je hoofd, eten en drinken, thuis is ook gezien en gewaardeerd worden. Ontmoeting van mens tot mens is daarvoor van groot belang.” Lees hier ons interview dat wij eerder met hem mochten hebben.

Eerste plastic fietspad

03-09-18: De eerste PlasticRoad ter wereld ligt in Zwolle. Het fietspad is volledig gemaakt van gerecycled plastic. De proefopstelling in Zwolle is zo’n dertig meter lang en wordt 11 september onthuld. De aanleg is al begonnen.

De Fundatie evolueert

Museum de Fundatie wil een museum zijn voor iedereen. In 2017 bezochten in totaal 244.631 mensen het museum. De kracht van het museum is Ralph Keuning. Hij heeft het museum nationaal en internationaal op de kaart gezet en heeft met bijzondere exposities een behoorlijke evolutie laten zien. (Bron: jaarverslag 2017 van Museum de Fundatie).

Circulair wordt de standaard

Zwolle groeit hard te komende jaren. En bij nieuwbouw en verbouw zijn er  goede kansen om het roer om te gooien en circulair te gaan werken. De kwartiermakersgroep bestaat uit bestuurders van VNO-NCW Zwolle, Kennispoort, Natuur en Milieu Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rabobank IJsseldelta, BPD, de gemeente Zwolle, MKB Regio Zwolle, Rova, Windesheim, de provincie Overijssel en DeltaWonen, aangevuld met specialisten uit hun eigen organisatie. Zwolle heeft zich nu aangesloten bij het landelijk netwerk van de Cirkelstad, het platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector (Bron: gemeente Zwolle 23-01-18).

Natuurinclusief bouwen

De gemeente Zwolle, de Zoogdiervereniging, Stichting Avifauna Zwolle en Vogelbescherming Nederland slaan vanaf de zomer van 2018 de handen ineen om te zorgen voor meer vogels en vleermuizen in Zwolle. Samen met woningcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars brengt de gemeente Zwolle nieuwbouw- en renovatieplannen in kaart om te kijken welke mogelijkheden er zijn om nestkasten in te bouwen. (Bron: Zwolle | 14-06-18).

De 14 gemeenten van de regio Zwolle

Tot de regio Zwolle behoren de volgende veertien gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. Totaal circa 675.000 inwoners.

Regio Zwolle is hoogvlieger

Regio Zwolle is een economische toplocatie. Al jaren scoort de regio uitstekend als het gaat om economische ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid. Regio Zwolle wil deze toppositie handhaven.
• In 2016 is de regionale economie met 2,7 procent gegroeid; landelijk was dit 2,2 procent
• Het bruto regionaal product was €21,8 miljard; 3,1 procent van het bruto binnenlands product van Nederland
• De arbeidsproductiviteit in de regio is relatief laag en ontwikkelt zich minder snel dan het landelijke gemiddelde
• De brede welvaart in de Regio Zwolle is hoger dan gemiddeld in Nederland
• Het MKB verschaft 70 procent van de banen in de regio, maar de eenmanszaken vertonen de meeste dynamiek
• De toegenomen groei komt onder meer tot uitdrukking in een sterk stijgende export en import
• In 2016 bedroeg de waarde van goederenexport €15 miljard; de waarde van de goederenimport was ruim €9 miljard
• In 2016 was het aandeel van de Regio Zwolle in de landelijke uitvoer 4,9 procent
• Eén vijfde van de export uit de regio gaat naar Duitsland; het is de belangrijkste handelspartner van de Regio Zwolle.

Scania heeft grootste zonnedak van Nederland

De Zwolse truckproducent Scania Production in Zwolle heeft het grootste industriële zonnedak van Nederland gecreëerd. Het dak met 22.000 zonnepanelen zal ruim 5 miljoen kWh elektriciteit per jaar produceren wat bijdraagt aan de energiedoelstelling van de Provincie Overijssel. In 2023 moet in Overijssel 160 hectare aan zonnepanelen op bedrijfsdaken gerealiseerd zijn. (Bron: Scania, Zwolle | 25-04-18).

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180702
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?