ZONE.COLLEGE | Willem Huiskamp | groene economie | interview

Willem Huiskamp van Zone.College in de Evolutiegids

Bestuursvoorzitter Willem Huiskamp van het Zone.college:

‘We hebben een drukke agenda voor groene economie’

Hoe de wereld eruit zou zien zonder groen, kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Dat het leven een en al groen is en blijft, wist de mens waarschijnlijk 200.000 jaar geleden al. Maar het klimaat verandert. We moeten allemaal samen vergroenen. Steeds meer leiders en politieke partijen vinden elkaar rond deze slogan van de groene economie. Dit thema is aan de orde van de dag bij het Zone.college waar bestuursvoorzitter Willem Huiskamp de groene scepter zwaait. De voorman van het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs wil een duurzaam beroepsperspectief in de groene economie bieden. Kan zijn streven een aanzet tot transitie in het groene speelveld worden?

Willem Huiskamp is bestuursvoorzitter van het Zone.college. Naast bestuurslid René van Kuilenburg vormt hij het bestuursduo voor 7000 leerlingen en ruim 800 medewerkers in het groene (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs in Almelo, Borculo, Deventer, Doetinchem, Enschede, Hardenberg, Twello en Zwolle. Het Zone.college behoorde in 2013 samen met het Groenhorst College in Almere tot de beste in Nederland. Willem Huiskamp: “Ik heb het voorrecht in een fantastische school en regio te mogen werken. Ik rij elke dag met heel veel plezier naar mijn werk. Niet alleen het landschap is bijzonder, ook de mensen in het onderwijs, het mkb, de overheid en de regio zijn dat. Wist je dat zestig procent van het mkb in de regio groen of groengerelateerd is? Ik wil in de komende jaren daarom bouwen aan een duurzaam beroepsperspectief voor mensen in de groene sector. Dat wil ik doen met mijn armen om het Zone.college heen zonder teveel in de organisatie te willen roeren. Ik vind dat de medewerkers een eigen verantwoordelijkheid hebben. Als coach wil ik ze naar ondernemerschap leiden. Daarbij hoort van mijn kant een vorm van loslaten, faciliteren en verbinden. Van hun kant vraagt dat een bereidheid tot proactief besluiten nemen en handelen.”

 

Uitdaging
“In bepaalde opzichten staat het onderwijs behoorlijk onder druk. Helaas heeft het groene onderwijs nog steeds het imago van de pootaardappelcultuur. En daarmee bedoel ik de agrarische sector. Kijk, er zullen altijd melkveehouders en boeren nodig blijven. Die sector blijft, maar we zien ook een ontwikkeling naar een ander soort vergroening. Die van natuurlijk en duurzaam leven, voeding, gezondheid en milieu. Dat betekent dat we in ons onderwijs een transformatie naar duurzaamheid moeten doormaken. In feite dienen we dat groene begrip een duidelijke lading te geven. Dat vind ik een enorme uitdaging.”

Willem Huiskamp vervolgt: “Daar komt nog bij dat wij heel nauw samenwerken met kleine en grote mkb-bedrijven in de regio zoals Friesland Campina, Aviko en Bolletje. Onze leerlingen lopen niet alleen stage in het mkb, maar vinden er ook werk na hun opleiding. De agrarische sector is een hele belangrijke en grote sector in het oosten van Nederland.” Wordt die sector in Nederland niet onderschat? “Als je mij twee jaar geleden had verteld dat Nederland de een na grootste exporteur van agrarische producten in de wereld is, dan had ik dat niet direct geloofd. Wij slagen er in Nederland blijkbaar in om heel hoogwaardige agrarische producten te leveren. Daar mogen we wel eens wat trotser op zijn!”

Handelingsruimte
Welk leiderschap sta je daarin voor? “Ik wil de verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen. Transparant voor iedereen en met kaders en flexibele handelingsruimte waarin ze kunnen opereren. In het onderwijs werk je samen met middelbaar tot hoger opgeleide professionals. Bij professionals hoort een eigen handelings- en beslisruimte. En daarmee dus creativiteit en ondernemerschap. Het zou mooi zijn als iedere docent ondernemerservaring zou kunnen opdoen in het bedrijfsleven. Ze zouden aan den lijve moeten ondervinden wat ondernemerschap inhoudt. Dan bedoel ik: ervaren wat het betekent om echt iets van bottom up op te bouwen. De term ondernemerschap wordt in de non-profitsector zo gemakkelijk in de mond genomen. Dan vraag ik: ‘Weet je wel wat ondernemerschap betekent?’ Ondernemerschap betekent dat je commercieel leert denken en handelen. Ik vraag mijn professionals dan ook: ‘Heb je in de laatste periode nieuwe klanten aan ons netwerk kunnen toevoegen?’ Zó sterk zou ik het willen formuleren.”

“Buiten de professionals werken we ook veel met schoolteams en met een grote variëteit aan leerlingen. Ik vind het daarom lastig me als een bepaalde leider te positioneren, omdat je heel flexibel moet kunnen opereren in verschillende settingen. Veel leiders in de educatieve sector zijn voortgekomen uit het onderwijs. Soms hebben die leiders de neiging om de lagen uit het onderwijs uit elkaar te halen en daarin te gaan wroeten. Ik zie de organisatie vooral in z’n geheel, hou er mijn armen omheen en verken hoe de scholengemeenschap zich zo flexibel mogelijk in het groene speelveld van de maatschappij staande kan houden en hoe de leerlingen en de organisatie het beste ontwikkeld kunnen worden. Op die verantwoordelijkheid mogen ze mij aanspreken. Die sturingsfilosofie, die appeleert aan de relatieve autonomie van de professionals binnen de organisatie, brengen we nu in de organisatie. We hebben al geïnvesteerd in coachend leiderschap en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Nu komt het vooral op het ontwikkelen van ondernemerschap aan.”

Willem Huiskamp zegt bedenkelijk: “Het heeft wel een gevaarlijke kant om steeds te willen inspelen op de wensen van het bedrijfsleven. Dan word je een soort interne bedrijfsopleiding en dát willen we absoluut niet zijn. We hebben een maatschappelijke taak te vervullen. En een bemiddelingsrol. De foodsector bijvoorbeeld schreeuwt om mensen. Tussen nu en tien jaar zijn er tienduizend medewerkers nodig. We moeten nú meters maken om de jongeren te interesseren voor de agrifoodsector. Het grote probleem is dat jongeren nu niet voor die banen willen kiezen.” Vroeger wezen bedrijven naar de overheid met de vraag om te zorgen voor meer instroom, maar bedrijven van nu zijn zich steeds meer bewust van hun eigen rol daarin. “Ja, het is belangrijk dat bedrijven laten zien waarom zij aantrekkelijk zijn als branche, als werkgever. Het gaat om een gezamenlijke aanpak van overheid, onderwijs en bedrijven. Wij zijn in onderhandeling met bedrijven of ze een baangarantie kunnen geven.” Heeft de crisis een rol gespeeld? “Recent sprak ik John van de Vegt van ROC Twente. Die zegt: ‘Ik kan nu merken dat er een toename in aanmeldingen is voor onze techniekvakken. Ik merk dat ouders en jongeren naar baangarantie zoeken.’ Aan de andere kant kun je kinderen niet verplichten om een bepaalde beroepskeuze te doen, want dan krijg je voortijdig schoolverlaters. Ik heb liever dat ze een beroep naar hun hart kiezen en zich van daaruit ontwikkelen naar een beroep van de toekomst.”

Smaaklessen
We hebben als Zone.college niet het alleenrecht op de groene economie. Vele partijen zijn ermee bezig. Enthousiast pakt Willem Huiskamp een groene lunchbox van chefkok Pierre Wind op. “Ken je die?,”vraagt hij mij. “Hij heeft jarenlang gepleit om smaaklessen verplicht te krijgen op de basisschool. Kinderen uit steden weten soms niet waar het voedsel vandaan komt of hoe het er van oorsprong uitziet. Pierre wil via het proeven van voedsel de natuur dichter bij kinderen brengen. Ze vertellen dat groen voedsel gezond is, dat ze er meer mee kunnen dan ze denken. Het Zone.college heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van het smaakcurriculum. Alles met het doel om kinderen in een vroeg stadium te leren hoe ze zo gezond mogelijk kunnen eten. Daarom werken wij samen met het bedrijfsleven, universiteit Wageningen en andere kennisinstellingen om de groene economie verder vorm te geven en dichter bij de leerlingen te brengen. Zo wordt sla in de toekomst op een dun laagje water met voeding geteelt. Daarmee wordt het energie- en waterverbruik tot een zeer laag niveau teruggebracht.” Met behoud van smaak en wat dies meer zij? “Ja. In 2050 moeten er negen miljard mensen worden gevoed. Wij zullen daarom samen met andere partijen naar meer efficiënte, gezonde en milieu-ontlastende vormen in de voedselketen moeten zoeken. En de nieuwe ontwikkelingen vervolgens naar de leerlingen.”

Met de Kenniswerkplaats Groene Kennispoort Twente zijn wij vijf jaar geleden gestart met het creëren van een aantrekkelijke leer-, onderzoek- en werkomgeving. In de kenniswerkplaats worden vragen uit beleid en praktijk van plattelands- en stadsrandontwikkeling gekoppeld aan expertise die aanwezig is in onderwijs en onderzoeksinstellingen. Dat noemen we regioleren. Ik nuanceer het wel. Een en ander – en ik noem in dit kader ook het pas afgesloten Groene Pact in de groene keten –  staat nog wel in de kinderschoenen. We hebben met z’n allen in de keten nog veel te innoveren, te verbinden, uit te voeren en te leren. Paul Duijsings en ik willen in de komende jaren nadrukkelijk werken aan een nieuwe visie in de groene economie en toewerken naar de sectoren die voor de toekomst van onze leerlingen van belang zijn. We gaan de boer op, vertellen wie we zijn en wat we voor de regio en de mensen daarin kunnen betekenen. Onze scholengemeenschap heeft namelijk een belangrijke bijdrage aan de samenleving te leveren. Ik zou zeggen: verbind je met ons. In de komende jaren zullen er bij ons interessante ontwikkelingen plaatsvinden. We willen samen met het Graafschap College in Doetinchem en andere partijen naar een groene en educatieve campus Achterhoek, Twente en Stedendriehoek. We hebben genoeg te doen, want morgen is groen. We hebben met z’n allen een hele drukke groene agenda.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 140304
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Dagelijkse leiding

08-01-19: Sinds augustus 2018 vormt René van Kuilenburg samen met Willem Huiskamp de dagelijkse leiding van Zone.college. Huiskamp heeft het vmbo in zijn portefeuille, Van Kuilenburg het mbo. Zone staat letterlijk voor gebied, terrein, sector, specialisme, grond, bodem, regio en landschap. Deze woorden passen heel goed bij de groene achtergrond van voorheen AOC Oost en Groene Welle. De grootste uitdaging is het verzorgen van eigentijds en toekomstgericht beroepsonderwijs van topkwaliteit in een sterk veranderende samenleving en innovatieve beroepssector. Zone.college streeft niet naar een grote leerfabriek te zijn, maar kiest voor meerdere kleinere vestigingen dichtbij leerlingen en studenten. In Doetinchem wordt nu een vmbo-school gebouwd waarin 19 miljoen is geïnvesteerd en waar duurzaamheid centraal staat.
Oprah Winfrey's levenslessen

Oprah Winfrey’s levenslessen

Oprah mag natuurlijk niet ontbreken in het rijtje met inspirerende levenslessen!

erve3

Lochem zoekt samenwerking en dialoog

Sebastiaan van ‘t Erve, burgemeester van Lochem, wil een nieuwe leider zijn die transities voorstaat.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?