DE ZIN VAN ZELFEVOLUTIE | persoonlijke evolutie

Dansvoorstelling: Alice in Wonderland verdwaalt in de magie van het oneindige van Escher

Wat is de zin van jouw zelfevolutie?

Over de zin van het leven wordt al eeuwenlang gefilosofeerd. Een samenhangende tweede vraag is: Wat is de zin van zelfevolutie? Ik stel vast dat wat ik kan zien in de wereld wonderlijk is en ik stel vast dat er meer is dan wij (nu) kunnen zien. Wetenschappers, waaronder Ervin Laszlo, ontrafelen meer en meer het mysterie van het leven.

Filosoof en wetenschapper Ervin Laszlo heeft een vooruitstrevende visie. Niet alleen is hij twee keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en niet alleen is hij oprichter en voorzitter van de internationale denktank de Club van Boedapest, hij is ook iemand die nadenkt over de reden van ons bestaan en zelfevolutie. In zijn boek De intelligentie van de kosmos laat hij zien hoe wij als transmitters fungeren voor bewustzijn vanuit de intelligentie van de kosmos. In zijn zoektocht heeft hij een antwoord gevonden op de eeuwige vragen die ons bezighouden: wie zijn wij? en waarom zijn wij op aarde?

Voorouders
Als mens voelen we de behoefte aan een gevoel van betekenis en een zinvol doel in ons leven. Onze vroege voorouders voelden in zichzelf een gevoel van verbondenheid en eenheid met hun omgeving – met het aardse, het leven daarin en de kosmos. Zij ‘voelden’ als ’t ware de zin en het doel van het leven. De mens van nu is totaal vervreemd geraakt van het gevoel van zelfevolutie en verbondenheid. Hij ziet zichzelf als een afgezonderd mechanisme dat bestaat uit allerlei delen. Hij (over)ziet het geheel niet meer. De mens heeft zichzelf als ’t ware in een beperkt en beperkend circuit opgesloten. En daarmee sluit de moderne mens zich af van de zin van z’n bestaan.

Er is een doel
Laszlo’s hypothese is dat het universum een voortschrijdende manifestatie van bewustzijn is. De evolutie beweegt naar hogere niveaus van organisatie, complexiteit, aanpassingsvermogen en kennis van zichzelf en de wereld. Volgens hem is er in het universum sprake van twee soorten evolutieprocessen van onbewuste naar bewuste evolutie: de evolutie van vormen, systemen of materie en de evolutie van ons bewustzijn.

Evolutie van bewustzijn
Laat ik met het laatste beginnen: de evolutie van ons bewustzijn. Leven is een vorm van versluierd bewustzijn. De bewuste mens vormt het hoogtepunt van de evolutie van leven en bewustzijn. Het doel is het verruimen van ons individuele bewustzijn tot het niveau van verantwoorde communicatie, empathie zonder oordelen en hogere onvoorwaardelijke liefde. Het doel is om een globaal voelend en denkend mens te worden en van daaruit uit te groeien naar eenheidsbewustzijn, universeel bewustzijn en vervolgens kosmisch bewustzijn. Het doel is hier maximale geestelijke en bewuste volwassenheid. De geest is volwassen, wanneer het intellect en het gevoel, (m.a.w. verstand en hart) wijs en liefdevol zijn geworden en wanneer je je verbonden voelt met alles wat is. In feite begrijp je hoe het leven in elkaar steekt, voel je dat de schepping door je heen werkt en dat je niet alleen een vonkje van de schepping bent maar ook dat je in staat bent gesteld om zelf te kunnen scheppen. In zuiverheid, met empathie voor de wereld en onvoorwaardelijke liefde. En met je schepping wordt niet alleen je individuele bewustzijn groter, je maakt ook het collectieve bewustzijn – waaruit we allemaal kunnen tappen – ‘slimmer’. Welbeschouwd help je met jouw hogere bewustzijn anderen vooruit. Je bent dan de katalysator voor alle vorderingen in de wereld.

Natuurlijke evolutie
De evolutie van vormen, systemen of materie vraagt om een nadere uitleg. Volgens de Vedanta filosofie is materie in beginsel energie en een vorm van versluierd leven. Het doel van systemen is vooruitgang te boeken op het gebied van supercoherentie ofwel perfecte manifestatie in systemen, relaties en bewustzijn. In wezen bestaan systemen uit twee zaken: inwendige coherentie binnen de systemen en uitwendige coherentie tussen systemen. Het doel is dat de inwendige en uitwendige coherentie van en tussen systemen supercoherentie opleveren. 

Een gebrek aan inwendige of intrinsieke coherentie betekent bijvoorbeeld een slechte gezondheid: blokkades of zelfs breuken in de relaties tussen cellen, organen en orgaansystemen. In de huidige wereld zijn de meest zichtbare tekenen van verval in intrinsieke coherentie de snelle verspreiding van ziekten.
Een gebrek aan uitwendige coherentie betekent niet alleen afbraak van het systeem maar ook afbraak van coherentie tussen systemen. Het gebrek aan extrinsieke coherentie is bijvoorbeeld te zien aan de aandeelhoudersfilosofie waarbij de enige verantwoordelijkheid van bedrijven is geld verdienen voor de eigenaren. Daar verdwijnen het vertrouwen op de werkvloer, de waardevolle relatie met klanten, ethiek in besluitvorming en de financiële gezondheid van een bedrijf.  Laat ik nog een ander voorbeeld geven.

Egypte als voorbeeld
In dat geval ga ik naar de oude Egyptische geschiedenis. Die begon klein in een vruchtbaar land. Het Egyptische rijk groeide uit tot een rijke en bloeiende beschaving met een hoog doel en navenant hoger bewustzijn. De beschaving verviel na een aantal eeuwen. Je ziet hier een golfbeweging die z’n toppen bereikt en vervolgens in een valbeweging naar beneden gaat. In de pionierfase en de latere bloeiperiode wordt de coherentie zowel inwendig als uitwendig steeds sterker, maar niet alle systemen bereiken coherentie of aanpassing en lijden aan de gevolgen daarvan. De schepping op aarde is immers niet perfect. Want zowel het leven als het denken zijn beperkte, onvolmaakte fenomenen die nog in het proces van ontwikkeling zijn.
Een beschaving met een hoog vertrouwensniveau gebruikt falen om de volgende keer iets beters te bouwen. Geblokkeerde of ongezonde delen van het systeem worden dan vervangen door andere beter aangepaste systemen. In het geval van Egypte zie je dat de samenleving en de kunst tot grote hoogten kwamen. Dus door continue aanpassing en verbetering op alle fronten. Er zat immers ‘hart’ en vertrouwen in de samenleving. De omgeving met een laag vertrouwensniveau en hart voor de zaak creëert een stressvol energieveld met ziekten of defecten als gevolg. In het geval van Egypte zie je dat het land in latere eeuwen door verval van het hogere doel en hoger bewustzijn  – verzwakt door onevenwichtige en krachteloze ontwikkelingen – werd veroverd door de Grieken en de Romeinen. Deze invloeden van buitenaf hadden minder ‘hart’ voor die oude beschaving en dus werd er niet meer voldoende geïnvesteerd in vertrouwen en wijsheid van die beschaving. Dat was te zien aan de kunst die niet meer zo stralend was als voorheen. De beschaving verdween vervolgens. Deze golfbeweging zien we in alle systemen op aarde terug. Zodra er sprake is van een ‘hart’ voor en vertrouwen in een hoger doel, evolueert het systeem en neemt ook de wijsheid of bewustzijn toe.

Kritiek punt in de geschiedenis
Onze hedendaagse wereld is economisch, maatschappelijk en ecologisch onhoudbaar geworden. De huidige evolutionaire crisis wordt veroorzaakt door de beperkte bewustzijnsvermogens van de mens – de mens is te behoudend en te materieel gericht. Zonder een innerlijke verandering is de mens niet langer opgewassen tegen de gigantische ontwikkeling van dit moment. Deze nadert nu een kritiek punt in de golfbeweging met twee mogelijke uitkomsten. In het slechtste geval ondergang in chaos en geweld, in het positieve geval transformatie naar een duurzaam systeem. Wat zal het worden? Dat hangt af van de intenties van de mensen. Kort door de bocht: zijn de intenties zelfzuchtig en behoudend dan vervalt het systeem. Is er ‘hart’ voor de duurzame zaak, dan ontstaat er transformatie van systemen. In de wereld van nu vraagt dat om globaal bewustzijn en een planetair hart. Want wij allen zijn ingebed in een aardse biosfeer dat zelf een integraal deel is van het universum. Als wij ons niet verheffen tot globaal bewustzijn, vervalt het systeem op aarde.

Momentum creëren
Het moment is aangebroken om onze visie op de wereld en onze relatie met de wereld te herzien. Wij zijn geen onthechte delen in een zielloze machine, maar communicerende en onderling afhankelijke delen in een onderling verbonden levende wereld. We moeten innerlijk en uiterlijk evolueren naar een hoger bewustzijn.
Antropoloog Margaret Mead,
Rupert Sheldrake met zijn morfogenetische resonantie en econoom Frits Schumacher twijfelden nooit aan de invloed van een kleine groep bewuste en toegewijde mensen om de wereld te veranderen. Met een kleine groep mensen (die ‘hart’ hebben voor de zaak en begiftigd zijn met planetair bewustzijn) kun je plotseling momentum hebben om alles te realiseren. Het goede nieuws is ook dat de mensheid een enorm wijs en ondernemend potentieel heeft  om de wereld weer terug te brengen naar z’n natuurlijke staat van supercoherentie. Alle grote ontdekkingen en ontwikkelingen in het verleden zijn namelijk het gevolg van de creatieve, uiteenlopende, oorspronkelijke inspiraties en acties van individuele leden van de mensheid die anders dan anderen durfden te denken en te innoveren. Die ontwikkelingen werden vervolgens collectief overgenomen en opgenomen in de maatschappij. Spreek (én waardeer!) de levenswijsheid van eeuwen aan en ga methodisch te werk om de positieve, verborgen krachten aan te boren en te bundelen om een blijvende, op het welzijn van alle levende wezens gerichte mondiale beweging te creëren. De groei naar die supercoherentie is de zinvolle richting van de evolutie in de wereld. Ik noem die beweging WEvolutie.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180805
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Wake up! Bewust worden is de overtreffende trap van wakker worden

Wake up! Life happens

Wat wordt er van ons gevraagd in deze hectische tijden in de wereld? Wat staat ons te doen? Het antwoord is: wakker worden.

janterlouw1

Pleidooi voor betrokkenheid

Jan Terlouw is niet te stoppen. Steeds weer moedigt hij mensen aan om op een positieve manier te kijken naar de uitdagingen waar we nu voor staan.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?