ZINGEVING | maak zingeving mogelijk in je leven

Zingeving | Evolutiegids

18 oktober 2022 | Mary Span | Evolutiegids

Maak zingeving mogelijk in je dagelijkse leven

Het begrip ‘zingeving’ kent vele gedaantes. Het is betekenis geven in je leven, maar ook het verschil maken in de wereld. Het is een proces en tegelijkertijd een behoefte. Het levert niet alleen gezondheid op, maar maakt je ook actiever. Belangrijk genoeg om na te denken over de zin van het leven ofwel een rijk, bewust leven.

Mijn boek ‘Zinvolle [W]evolutie’ is niet alleen een boek voor mensen die zelfevolutie en bewustzijn willen nastreven maar ook een boek voor mensen die het verschil in de wereld willen maken. Een vreedzame wereld komt niet tot stand door alles maar toe te dekken. Nee, zinvolle evolutie komt tot stand door compleet jezelf te zijn met alle ups en downs die daarmee gepaard gaan en door je talenten en vaardigheden aan te spreken.

We leven in een paradoxale wereld waarin mensen tegelijkertijd streven naar een gelukkig leven maar mentaal zieker worden met burn-out als gevolg. Het is een wereld vol met geweld. Uit onderzoek blijkt dat 1,2 miljoen werkenden in Nederland op dit moment last hebben van burn-outklachten en dit cijfer stijgt, zeker bij jongeren. Dat roept de vraag op: wat zijn we aan het doen? Veel mensen zitten in een overlevingsmechanisme en leven vanuit hun hoofd en niet vanuit hun hart waar de intuïtie of wijsheid te vinden is. Gelukkig staan steeds meer mensen op voor een andere manier van zijn. Jong en oud.

Hoe houdbaar is ons systeem zonder zingeving?

Mensen hebben zingeving nodig om grip te krijgen op de chaotische wereld om hen heen. Zinvolle evolutie, zoals ik dat noem, gaat over het bereiken van zelfbewustzijn en het bijdragen aan een hoger doel voor jezelf en de wereld om je heen. Om te leren van alle facetten van het leven en de verkregen wijsheid te integreren in jezelf. Zodat je een rentmeester voor het leven op aarde kunt zijn. Het is belangrijk om je unieke eigenheid te vinden om van daaruit vol vertrouwen het proces van alleen zijn, samenzijn of samenwerking te doorlopen. Want we veren op bij samenkomen, dansen, knuffelen en gewoon samen leven. Neem daar vooral de tijd voor. Laat je vooral niet door externe factoren manipuleren of indoctrineren. Wees de persoon die je echt wilt zijn!

Het gaat er nu om of wij willen bouwen aan een nieuwe wereld of niet. De keuze is aan jou. Onze binnenwereld leidt ons op het evolutiepad, maar de buitenwereld kan ons wel eens omleiden, verleiden of misleiden. Als we angst ervaren, betekent dit dat we in feite wantrouwen voelen naar onze eigen kern toe. De paradigmaverandering die leidt tot een zinvolle wereld vraagt om een open hart, open geest en om grensverlegging vanuit je eigen intuïtie, talenten en vaardigheden. Laat onze eigenheid onze gids zijn, ook al is er oorlog! Het is belangrijk dat je zin geeft aan je leven door een hogere visie en dat kun je niet overlaten aan anderen. Dat moet je zelf doen.

Laat je verwachtingen los en verbind je
met de natuurlijke flow van alles en iedereen om je heen.

Het aardse leven is een podium waarop we de scenario’s die onze ziel voor de geboorte uitkoos kunnen uitspelen – of negeren. Welke houding we kiezen ten opzichte van ervaringen is geheel aan ons. Er bestaat in dit opzicht niet zoiets als goed of fout. We hebben allemaal de mogelijkheid om ons geestelijk te ontwikkelen, om bewust te worden en om zin aan ons leven te geven. We evolueren door ervaringen. We hebben de keuze om een bepaalde weg te gaan. Om de situatie in ons leven te kunnen keren, moeten we een hogere visie hebben, eerst als individu en vervolgens als groep. Door dat te doen, zenden we een frequentie uit die hogere trillingen aantrekt en een negatieve situatie laat kantelen. Dat betekent dat we tijd voor onszelf moeten nemen voor het in stand houden van een hogere visie. Dan hebben we de macht om ons leven en de wereld zinvol te veranderen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 221018
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
boek Zinvolle [W]evolutie

De ultieme gids naar zinvolle [w]evolutie

We hebben een nieuwe visie op de werkelijkheid nodig – een pad van zelfevolutie en wevolutie dat leidt naar verbinding met onze essentie, een holistische manier van samenleven en een integrale omgang met de natuur.

dr. Willie Smits | Evolutiegids

Willie Smits, redder in nood

Hoewel niet bijzonder bekend in internationale kringen, is dr. Willie Smits (1957) een leidende figuur op het gebied van milieubescherming in zijn geadopteerde land Indonesië.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?