YVONNE VAN ETTEN | vrede & vrijheid | persoonlijke evolutie

Vrede & vrijheid in de Evolutiegids

8 maart 2022 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids

Onze lieve vrede gaat over vrijheid

Tussen oorlog en vrede ligt het gebied van de relatieve vrijheid, waarin we geneigd zijn om verschillen tot geschillen te bombarderen. Onze focus op vijanddenken en crisismanagement zorgt voor een voortdurende dreiging. Laten we de focus verleggen naar vriend-denken en overvloedmanagement, zodat de dreiging kantelt naar een stemming van verbinding. Grensgeschillen gaan altijd over grensoverschrijdend gedrag…

Omdat vrijheid altijd en overal de inzet is voor vrede. Vrijheid hebben, nemen, krijgen en veroveren, terwijl het gaat over vrij zíjn. Zijn vrede en vrijheid eigenlijk niet de basismodus, uitgangspunten? Dat maakt het inrichten van de vrijheid in diverse vrijheden een bezigheid die gelijk al verdeling en onenigheid creëert. De eenheid opdelen in onenigheden, lees onderdelen, en daarmee de basis van vrede en vrijheid opdelen en verdelen. In combinatie met ons ingesleten vijanddenken is dat een recept voor het eenpansgerecht ‘hommeles’.

Verkeer is ook zo’n algemeen begrip.

Wij verdelen dat in vliegverkeer, auto-, trein-, bus en fietsverkeer, maar je kunt ook de benenwagen nemen. Alle bewegingen van A naar B zijn vormen van verkeer en tezamen vormt dat de eenheid van verkeer. De onderdelen kunnen op elkaar afgestemd worden, zodat je bijvoorbeeld van de bus kunt overstappen op de trein. De wegen die ervoor moeten worden aangelegd en onderhouden, kunnen ander verkeer in de weg zitten en zo krijgen we te maken met onderlinge principiële vrije banen en vredige omstandigheden die we op elkaar zullen moeten afstemmen. Voor de lieve vrede zullen de diverse vrijheden zich moeten aanpassen ten dienste van het vredige vrije verkeer, zodat alles in verbinding kan blijven.

Ons bewustzijn speelt hoog spel met vrije wil en vrije keus.

Op grond van het veronderstelde ‘recht van de sterkste(n)’ rechtvaardigen wij de verstorende werking op de vrije eenheid door ons doen en laten. Vanuit vijanddenken en crisismanagement is dat een heel ander verhaal dan vanuit vriend-denken en overvloedmanagement. Er hoeft geen geschil aan te pas te komen om de verschillen af te stemmen, immers, er is een overkoepelend belang dat gediend wordt, namelijk dat vrije en vredige verkeer zelf. En het speelt zich allemaal af op de grenzen, het zijn altijd grensgeschillen, het gaat altijd over grensoverschrijdend gedrag, aangestuurd door sterkste, slimste, sluwste en rijkste dienaren van het heersende narratief.

De eenheid is een zelfregulerend geheel. De onderdelen kunnen, afgezonderd van elkaar en bewust in kleinere verbanden gebracht, tegengesteld lijken. Dat is misschien onze dwaling, dat wij het grote geheel buiten beschouwing laten en de vrijheid nemen om zelfgekozen verbanden te leggen die het geheel tarten. Zou dat komen omdat een werkelijke helicopterview zou laten zien dat de eenheid bestaat uit onenigheden die elkaar aanvullen, ondersteunen, versterken en afwisselen, juíst om die eenheid te kunnen bewaren en stationair te kunnen laten draaien in ontwikkeling? Ja, ja, dan is vriendschap het uitgangspunt en vijanddenken not done. De onenigheden zijn de op zichzelf staande onderdelen van de eenheid die tezamen de eenheid ontwikkelen en zo voortgang genereren. Het gaat niet om de winst.

Het geheel is meer dan de som der delen,
een op zichzelf staand organisme.

Het geheel van de eenheid kan niet anders dan divers zijn om in beweging te kunnen zijn en blijven. Gaan we die diversiteit tarten, dan blijven we steken in onenigheden die we willen gladstrijken en rechttrekken, terwijl plooien en bochtenwerk inherent zijn aan ontwikkeling en voortgang in wat wij tijd en ruimte noemen. Leef en laat leven dus!

‘Freedom is just another word for nothing left to lose…’ Er doen nogal wat interpretaties over deze zinsnede de ronde en het huidige idee van het WEF: ‘You’ll own nothing en be happy‘, sluit wel aan op een bezitloos bestaan dat aan een gevoel van vrijheid appelleert, je hebt immers niets meer om je zorgen over te maken…? Met onze lieve vrede in het kielzog? Is toch te mooi om waar te zijn? Alles gladstrijken en rechttrekken… het kan niet waar zijn, het ondermijnt de diversiteit, de vrijheid en de persoonlijkheid.

Werkelijke vrede en vrijheid zijn niet af te dwingen,
dat gaat om gunning.

Omtrekkende bewegingen en halve waarheden, nep-nieuws, desinformatie, censuur, fake-video’s, het zijn allemaal manieren en pogingen om de wereld te beïnvloeden en de inzet is altijd de vrijheid. De vrijheid om te kunnen doen en laten wat je goeddunkt vanuit het gekozen standpunt, een visie op de wereld en een ideologie om aan dat wereldbeeld invulling te geven. Een partij overstijgende view over het geheel is buiten beschouwing is geraakt.

Onze minister-president heeft vorig jaar in een debat in de Tweede Kamer eens een citaat van Abraham Kuiper aangehaald uit zijn rede ter inwijding van de Vrije Universiteit in 1880: ‘Elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf die, in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.’

Als deze zinsnede aangehaald wordt in de huidige tijd en omstandigheden, waarin grensoverschrijdend gedrag wereldwijd een hot item is… staat hier eigenlijk de oproep aan plichtsgetrouwe burgers om zich als sterkste en slimste op te gaan stellen. Om op eigen initiatief het vijanddenken om te zetten naar het vriend-denken. Voor onze lieve vrede en de vrijheid. We zien het overal gebeuren, het alternatief verenigt zich grenzeloos in groten getale en laat haar zedelijke spierkracht zien.

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 220308
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Soort

Wat drijft een soort
tot soortvergelding
wat leeft in hem
wat spoort hem aan?
Welk hersenspinsel
zal hem leiden
wat denkt hij
dat hij voor mag gaan?
Wat kan hij
dat hij zo moet gelden
wat wil hij
dat hij smacht naar macht?
Wat weet hij
dat hij mag beslissen
wat moet hij
dat hij teugels pakt?
Hoe weet hij zeker
dat het goed is
hoe durft hij
voor zijn daad te staan?
Wanneer bereikt
de hand de boezem
hoe zal hij ooit
aan het denken slaan?
Wanneer het leed geleden is
wanneer de putten zijn gedempt
wanneer de strijd gestreden is
en geen voldoening schenkt?
De oogst is van
het eigen zaad
degeneratie van de soort
en zo vergeet hij
hoe het hoort.
Yvonne van Etten
Tijdgeest in de Evolutiegids

De geboorte van een nieuwe tijdgeest

Een nieuwe tijdgeest waart rond. Yvonne van Etten bezint zich over dominante maatschappelijke tendensen.

Rusland daagt het Westen uit in de Evolutiegids

Rusland daagt het Westen uit

Met de oorlog in Oekraïne door Rusland worden we in het Westen uitgedaagd met de wereldhegemonie als inzet.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?