YVONNE VAN ETTEN | Tijdgeest en glazen bol | spirituele evolutie

21 juni 2021 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
Wat zegt de glazen bol over de tijdgeest?

gids voor spirituele evolutieDe toekomst is ongewis, maar daar kunnen wij niet mee leven. Wij schudden kaarten, wij horen, zien en zwijgen, schouwen achter- en vooruit, voelen aan ons water en leven in hoop en vrees. Wat nu?

Op kermissen is de waarzegster een ludieke attractie. Zij is een aanlokkelijk mysterieus fenomeen en heeft in haar tent een tafeltje met een glazen bol en een spel kaarten, waarmee zij jou de nabije of verre toekomst voorspelt met de tijdgeest als handlanger. Zij gaat waarzeggen, waarschijnlijkheden combineren en naar waarde schatten.

Zij trekt de kaarten en schouwt met haar gave gevoel. In combinatie met wat zij hoort en ziet tijdens het onderonsje, spreekt zij een persoonlijke evolutieboodschap uit, gelardeerd met hoop en vrees. Je kunt het geloven of niet, maar het maatschappelijke bestel werkt niet veel anders.

Rondtafelgesprekken
Er was eens een heel aparte ronde tafel, uitermate geschikt voor rondetafelgesprekken, onderonsjes om het ongewisse om te zetten in het waarachtige. Het blad oogt vlak maar loopt iets af naar het midden. Als je een zak knikkers zou legen, rollen ze allemaal naar het midden toe, er kan dus niets zomaar van deze tafel afrollen. Bovendien zit er, alleen zichtbaar voor ingewijden, een uitneembare knoest in het centrum van het blad. Het is symboliek.

Glazen bol
Het luikje wordt meestal aan het oog onttrokken door een glazen bol als stralend middelpunt, die de tafel siert als een doorzichtige spiegel. De aanzittenden zien en doorzien elkaar, zij spreken in de geest van de tafelstukken, zij schudden het kaartspel en trekken de kaarten.  

Het zijn bijeenkomsten van waarzeggers, die met getrokken kaarten de tijdgeest inbrengen en onder elkaar uitwisselen wat zij zoal horen en zien. De glazen bol fungeert als centrale ontvanger en reflecteert mogelijke scenario’s weer naar buiten toe zodat er boodschappen geformuleerd kunnen worden voor de achterban, gelardeerd met hoop en vrees. 

Na afloop wordt de glazen bol opgetild en vloeit alle gesprekstof door het midden weg in de archieven. De genodigden keren huiswaarts met aanknopingspunten, intentieverklaringen en stappenplannen om uitvoering te kunnen gaan geven aan de geformuleerde boodschappen, de tijdgeest in het kielzog.

Onzekerheid vormgeven
Het bestaan is gegrond in onzekerheid, pas als er een aanknopingspunt gezet is, kunnen we voortborduren en laten we beseffen dat zo’n punt niet meer of minder dan een geprikt anker is en als mogelijk houvast dient in het anders non lokale luchtledige. Vormgeven van onzekerheid is het enige dat wij doen. Onzekerheid is de rode draad in het leven.

Persoonlijk onderonsje
We gaan het iets persoonlijker maken. Kun jij je eigen waarzegger zijn? Lopen we niet aldoor met onszelf aan de hand? We hebben altijd te maken met de tijdgeest, het kaartspel en de glazen bol voor reflectie, alleen hebben we dan nu een confronterend onderonsje met onszelf, kunnen we mogelijke scenario’s afwegen en een eigen plan trekken. Onze innerlijke waarzegger werkt met een gaaf voorgevoel en geeft je altijd een passende boodschap, gelardeerd met hoop en vrees. Hebben we niet allemaal zo’n tafeltje met een luikje in het blad, om soms dingen onder tafel te laten verdwijnen? We zullen wel moeten, zo zit ons systeem in elkaar. En toch, de geest is vrij, wij vangen hem steeds in aanknopingspunten.

Vrije tijdgeest
Nog even dit, laten we ons realiseren dat we bezig zijn de levendige tijdgeest te vernauwen tot de selectieve data in een spelcomputer, wat per definitie een sturend karakter heeft met framing, onnatuurlijke selectie, discriminatie en schaarste regulering op alle levels tot gevolg. Dat betekent dat de individuele principieel vrije geest, jij en ik, onderdeel van het spel zijn als leidend/lijdend voorwerp, onderhevig aan manipulatieve spelelementen. Wij zijn het spel zelf. Hoezo voorkennis en selectie? Dit spel moet maar snel uitgespeeld worden en dan geen next level meer. Een vrije tijdgeest doorziet het kaartspel, de reflecterende werking van de glazen bol en kent de werking van het symbolische tafelblad. Luister naar je vrije geest, die snakt naar aandacht.

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 210621
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
dans

Links en rechts op de politieke dansvloer

Wordt het innig schuifelen of meer zwieren en zwaaien? Yvonne van Etten bezint zich opnieuw.

Ruud Koornstra in De Evolutiegids

Het paradijs op Aarde begint in Nederland

Wij hebben in NL de tools om een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie. Bekijk Ruud Koornstra’s docu!

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?