YVONNE VAN ETTEN | tegenhangers en tegenstanders | view

26 april 2021 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
Tegenhangers of tegenstanders oké,
maar het moet wel sportief blijven

Het is een psychologische wisseltruc: een tegenhanger tot tegenstander bombarderen. Macht en tegenmacht in de politiek, de carrière als competitie, het leven als succesmeter. Het leek me goed om het wedstrijdelement eens nader te belichten, want het huidige maatschappelijke systeem laat weinig ruimte voor solidariteit en eensgezindheid.

In de sportwereld gaat het erom een competitieve fysieke prestatie te leveren. We gaan een duel aan met een tegenstander voor de overwinning. Sporten is goed voor onze mentale en fysieke gezondheid, lekker bewegen, de zinnen verzetten en vriendschappelijk de krachten met elkaar meten.

Het wordt gepromoot als apolitieke bezigheid die grensoverschrijdend een verbindend karakter uitstraalt en als zodanig laat zien dat menselijke verschillen en variabelen bij een sportieve krachtmeting de ontmoeting zelfs positief beïnvloeden. Sport verbindt, sport verbroedert!

Tijdelijke rivaal
De tegenstander is voor de sporter een tijdelijke rivaal, gewoon voor de lol, voor de uitdaging en de prestatie, met een wisselbeker of een medaille als beloning, die eerst en vooral de vergankelijkheid en het tijdelijke karakter van de overwinning benadrukt. Volgende keer nieuwe kansen.

Sportdisciplines zijn in competitiemodellen gegoten met spelregels die door scheidsrechters en jury’s bewaakt worden om fair play te garanderen. We kennen leeftijdscategorieën en gewichtsklassen, want ja, eerlijkheid en gelijke kansen zijn voorwaarden voor zo’n eerlijk duel. Je kunt hoogstens winnaar van de dag worden en de zege reikt niet verder dan de volgende ontmoeting in dezelfde discipline.

Denksport
Anders wordt het als de fysieke krachtmeting naar de mentale competitie wordt getransponeerd met de denksport als opmaat. Is op mentaal niveau de krachtmeting wel zuiver te meten en hard te maken? Nee, tenzij we verschillen van mening, gevat in visies, doelen, ideologieën en belangen tegenover elkaar gaan zetten in wedstrijdverband. Dan gaat het om het recht van de mentaal sterkste. Lees: de meest slimme en handigste. En ja, dat roept dan fysieke en mentale weerstand op en zo belanden we in een doorlopende mentale competitie, met de samenhang van onze samenleving als inzet. De slimste debaters verwerven een comfortabele maatschappelijke positie en levensstandaard als teken van waardering en overwinning, waarmee ze het verschil maken voor anderen. Zo zwart-wit is het en de nuances vormen de lijm tussen alle mogelijke verschillen die niet weg te denken zijn en zich om ons heen voordoen.

In de sport gaat het om de eer, maatschappelijk gaat het om de macht en de versmelting van beide heeft ons in het huidige machtsspel gestort, compleet met tactieken, strategieën en een-tweetjes om de winst. Niet voor een dag, nee, het is een doorlopende wedstrijd met slechts af en toe een rustsignaal als het debat door de hamer wordt afgeslagen om later weer hervat te worden. Doorhameren, dat is het huidige paradigma.

Onder één hoedje
Business, politiek en sport hebben de handen ineengeslagen en de fysieke krachtmeting op het veld en langs de lijnen wordt gefinancierd door geldschieters met markteconomische en politieke tactieken. Fair play en fair deal spelen onder één hoedje.

Het leven is een spelletje geworden, de competitie is een maatschappelijke leefstijl geworden, compleet met tegenstanders en rivalen.

Gelijkspel
Opponent, tegenovergestelde, tegenhanger en tegenpool, zijn niet per definitie tegenstander, rivaal en concurrent. Pas als de basale duale gelijkwaardigheid van opponenten gedefinieerd wordt in ongelijkwaardige variaties kan het strijden om de overwinning starten.

Wauw, wat een slim mechanisme! Het gelijk kan dan naar één kant vallen, zodat je maatschappelijk de winnaar, maar ook de verliezer kunt worden. Je kunt je afvragen of dat nou fair is?

Bekritiseren
Het gelijkspel zou voor maatschappelijke debatten een oplossing kunnen zijn, dat tegenhangers elkaar moeten vinden tijdens het over en weer bekritiseren en falsificeren van elkaars visie. De dualiteit voorziet in tegenhangers om ons te behoeden voor eenzijdig en rechtlijnig handelen, laat ons zien dat er meer is tussen hemel en aarde en dat verschil en variatie gelijkwaardige mogelijkheden zijn. Alles is absoluut relatief.

Het dagelijks leven is een doorlopend competitiemodel geworden met verstrekkende en nadelige gevolgen voor mens en milieu. De achterkant van het veronderstelde gelijk is niet het ongelijk maar het tegelijk. Misschien een idee om in het voorhoofd te nemen, nu we toch aan het formeren zijn…

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 210426
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
resetknop

Kan de Grote Reset zomaar ingedrukt worden?

Soms staan we voor keuzes die vragen om een sprong in het diepe en het verzetten van bakens.

Welzijnseconomie in De Evolutiegids

Welzijnseconomie, het nieuwe buzzword?

Wat hebben Nieuw-Zeeland, Schotland, IJsland, Costa Rica en Californië met elkaar gemeen? De welzijnseconomie. Maar Nederland blijft niet achter…

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?