YVONNE VAN ETTEN | over status en statues | persoonlijke evolutie

Leiderschap voor startup

16 augustus 2021 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
Zorg altijd voor een evolutionair opstapje

De evolutie draait om belevenissen, verhalen van mensen over mensen, vastgelegd in taalvormen die verbeelden wat er gebeurde. Vormen die standhouden, gelezen worden en zichtbaar zijn. Standbeelden, gestolde tijdfragmenten. Toonbeelden van het verloop in de tijd die ons achtervolgen… tot zolang het duurt en ze van hun voetstuk vallen om op te gaan in het geheel.

Status en statues liggen in elkaars verlengde. Met voldoende opgebouwd statuur kom je vroeg of laat in aanmerking voor de onvergetelheid, met als resultaat de oprichting van een heus standbeeld. In hoeverre dat eigen verdienste is en wie en wat er allemaal heeft bijgedragen aan de beeldvorming is een mooie vraag. De evolutie verhaalt in geuren en kleuren over pluimage in rangen en standen. Sommigen zijn zelf op de sokkel geklommen door zichzelf, letterlijk of symbolisch, tot keizer te kronen. Anderen zijn ongewild naar voren geschoven door regisserende krachten in de maatschappelijke coulissen, die de hiërarchische rolverdeling op zich nemen. Voor een hoofdrol is auditie niet altijd nodig.

Hiërarchie
Hiërarchie, de opbouw in onderdelen en de gelaagdheid in aard der dingen, heeft in haar kern niets van doen met selectieve definiëring, waardering en normering in een bepaalde volgorde of rangorde, maar alles met dienstbaarheid en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Door de definitie van hiërarchie te vernauwen tot een voedselketen en er het ‘recht van de sterkste’ aan te verbinden, zijn moedwillige verdeeldheid en schaarste regulering geaccepteerde mechanismes geworden om onze leefwereld in te richten. Verdeel en heers is het model waarbinnen wij leven en waarbinnen wij van tijd tot tijd het patroon en de maatvoering aanpassen, inspelend op hiërarchische krachtmetingen tussen sterken, slimmen, sluwen en rijken enerzijds en de zwakkere, naïevere en minderbedeelde mensen anderzijds. De dominante dienstdoende verantwoordelijken verdelen, beheren en beheersen de rolverdeling op selectieve gronden. Zij worden als toonbeelden opgericht, de gehouwen ijkpunten van de evolutie.

Verantwoordelijke dienstbaarheid
Omgevingsfactoren spelen een grotere rol in de loop der tijd dan wij willen geloven. De context waarin we ons bewegen is steeds opnieuw de weerslag van eerdere bewegingen om ons heen, die zich afspelen tussen onderlinge dienstbaarheid en verantwoordelijkheid.

Dat impliceert dat de omgeving in hoge mate bepalend is voor de statuur van de ik en dan rijst de vraag wanneer de ik zich profileert ten koste van de ander, als dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegen elkaar worden uitgespeeld door gespecifieerde deelbelangen die uit de contextuele eenheid van de omgeving zijn gedestilleerd.

Zou dienstbaarheid de bron van verantwoordelijkheid kunnen zijn? Nemen we wel voldoende verantwoordelijkheid voor de dienstbaarheid als grondhouding van het bestaan als mens?

Eigen voetstuk
Voor jezelf staan vraagt kennis en inzicht in de wordingsprocessen om je heen, waarmee je continu in debat bent om je standpunt en je strategie te kunnen bepalen. Je bent zelf altijd en overal je eigen klankbord omdat je je denken niet uit kunt zetten. Je kunt je denken niet stopzetten maar wel afleiden… toch? Als we ons zelfstandig denken laten kapen door richtlijnen die uit berekenend gedachtengoed rollen van selectieve dienstdoende verantwoordelijken op voetstukken. Zorg altijd voor een evolutionair opstapje, een voetstukje binnenshuis om met enige afstand te kunnen overzien waar je staat, zodat je niet verdwijnt in de menigte en wordt meegesleurd in onverantwoordelijke dienstbaarheid.

Bewezen diensten
Met verantwoordelijkheid in een hoogst dienstbare context, rijzen er als vanzelf menswaardige beelden op, ten slotte ontlenen we stuk voor stuk ons bestaansrecht aan anderen die elkaar een dienst bewezen. Bewezen diensten kunnen tot standbeelden én tot evolutie leiden…

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 210816
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
Deel de kennis van De Evolutiegids
De toekomstige standbeelden
worden nu geboetseerd
De sokkels gehouwen
de plaquettes geschreven
De oprichting
is een kwestie van tijd
Weerbarstig
de houdbaarheid
Grondwettelijk
de stabiliteit
Wetmatig
het onderhoud
Alleen eer en geweten
houden stand
Geschiedenis
zal het leren…
Gedenk reeds
uw nakomelingen
Opdat zij zich
niet hoeven schamen.
Yvonne van Etten
eco-sociaal in De Evolutiegids

Hoe word je eco-sociaal?

Er wordt makkelijk met de eco-vinger naar een schuldige gewezen. Zo wordt de wereld niet beter. Hoe dan wel?

Ontwerp je paradijs in De Evolutiegids

Ontwerp je paradijstuin gewoon zelf

Met de toename van de ellende, groeit de honger naar een schuldige. Preventiegids Harold Stevens schiet te hulp.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?