YVONNE VAN ETTEN | reset samenleving | sociale evolutie

18 maart 2021 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
Kan de Grote Resetknop in de samenleving
zomaar worden ingedrukt?

sociale evolutie bij De EvolutiegidsEen reset ligt in het spectrum van de switch, de aan-uitknop, de herstart, de update en de opschoning. Hoe kunnen we dat doorvertalen naar de reset van de hele samenleving, als we ons realiseren dat het de bedoeling is om wereldwijd het sociaal-, economisch-, geopolitiek-, financieel-, ecologisch- en technologisch- georganiseerde maatschappelijke systeem te hervormen?

Knop om en gaan met die banaan. Soms komen we voor keuzes te staan die vragen om een sprong in het diepe en het verzetten van bakens. De carrière-switch is een mooi voorbeeld, eind en begin vallen in elkaar op het keuzemoment en je kiest een ander spoor.

Zo’n knop zet je niet zomaar om, daar gaat een overweging aan vooraf, er moet een aanleiding voor zijn en je maakt een plan. Het is een innerlijk proces waarbij je jezelf een spiegel voorhoudt en reflecteert op de stand van zaken, je bent je eigen klankbord. Je beziet de sporen die je achterlaat én de mogelijke sporen die zich aandienen. Aha, er liggen dus al sporen klaar… mogelijke paden, al min of meer uitgestippeld… waar ga je voor en waar ga je dan in mee?

Ingeburgerd
Het is inmiddels een breed ingeburgerd begrip, dat resetten. In het huidige technocratische wereldbeeld waarin rationele en politieke motieven hoogtij vieren, trekken we de begrippen software en hardware eenvoudig door naar mens en maatschappij, gewoon omdat het kan. Beseffen we wel wat we aan het doen zijn? Gereset worden buiten je eigen belevingswereld om en maatschappelijke programma’s updaten en herstarten? We zijn toch geen apparaten?

Beginstand
Laatst nog mijn router weer gereset, appeltje eitje. Stekkertje eruit, even wachten en stekkertje erin. Terugzetten naar de beginstand is altijd een goeie als moderne apparatuur, voorzien van elektronische snufjes, het onverhoeds even niet meer doet zoals je hoopt en verwacht. Telefoon en computer zijn ook gebaat bij opschoning, update en herstart van tijd tot tijd. Slimme technologie, bedacht en gecreëerd door de slimme mens. Maar een maatschappelijk systeem herstarten is wel een heel ander verhaal. De mensheid en haar habitat hebben geen absolute beginstand en zijn niet even stil te zetten… toch?

Organische reset
Het organisch geheel van mens en milieu heeft een ingebouwd zelfregulerend vermogen. Incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen en inlevingsvermogen stellen ons in staat adequaat te reageren op wat zich voordoet. Zo creatief zijn we. We resetten onszelf op individueel en collectief niveau, zo zit de evolutie van de natuur in elkaar. We zijn onderhevig aan een doorlopende organische reset. Opschonen, updaten, het gaat als vanzelf. Het is een raderwerk, een uurwerk en een netwerk ineen dat zichzelf in stand houdt, zelfs als daar van buitenaf inbreuk op gepleegd wordt, dan reageert de natuur met een natuurramp(je) om ons bij de les te houden. Weerstand heet dat. We tarten de natuur en creëren verdeeldheid om kennis te verwerven en te (be)heersen.

Kunstmatige reset
Nu we zelfs ons denken in apparatuur hebben gestopt en daarvoor programmatuur schrijven op grond van verzamelde data die we continue aanvullen en opfrissen, lopen we trots en blij rond met onze kunstmatig intelligente nakomelingen. Ze kunnen zo goed leren!

Hoe moeten we nou aankijken tegen die omvangrijke herstart van onze ‘maatschappelijke modellen’? Worden dan de sociale-, economische-, geopolitieke-, financiële-, ecologische- en technologische programma’s gereset? Wat is dan de beginstand en wat bedoelen we dan met de instellingen, voorkeuren en filters? Welke sporen zijn en worden aangelegd, hoe wordt er gerangeerd en welke goden zitten in vol ornaat op de uitkijkposten boven het sporennetwerk om het aan te sturen middels updates en resets?

Organische intelligentie
Is de technologische zelflerende component vergelijkbaar met het organische karakter van ecologische leerprocessen? De belangrijkste schakel is ons bewustzijn, onze organische intelligentie. Wordt die ondergeschikt aan de kunstmatige variant, de KI? Uitkijken geblazen. Laten we vooral zelf blijven reflecteren en onze persoonlijke klankborden om ons heen verzamelen, in levende lijven.

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 210318
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
Het complot is hot

Het complot is hot

Achter gesloten ontspinnen zich spannende complotten. Laten we een poging doen het fenomeen te fileren.

De grote reser in De Evolutiegids

De Grote Reset als complot?

Het thema van het World Economic Forum 2021 ging over The Great Reset, een nieuwe economische orde voor de toekomst.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?