YVONNE VAN ETTEN | mindcontrol | view

Big brother is watching you in the Evolutiegids

10 oktober 2020 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
Mindcontrol, monitor je beweegredenen!

Ik realiseerde mij dat een mate van mindcontrol in het leven noodzakelijk is om te kúnnen leven. Om te weten dat ik er ben en dat ik iemand ben. Ik, de enige echte. De controle over je leven loslaten of uit handen geven is een schrikbeeld dat we allemaal willen voorkomen.

Daarvoor heeft ons bewustzijn het gewaarworden ter beschikking, aan de hand waarvan we ons een weg door het leven banen. Ieder moment zenden onze zintuigen signalen uit, zodat we ons kunnen realiseren wat we doen, waar we zijn, met wie en waar het naar toe kan leiden. Geur, zicht, smaak, gehoor, tast en intuïtie spreken tot ons via gevoel en emotie. Zo breien we de tijd aaneen. Een heel leven lang.

Controle van buitenaf
Stroomlijnen is een mooi begrip om te begrijpen hoe dat verloopt. De verschillende belevingsstromen in lijnen brengen en verbinden. Langs al die bomen in het bos je pad kiezen, met jezelf aan de hand. Bij mindcontrol denken we eerst en vooral aan controlemechanismen die van buitenaf onze geest beïnvloeden. Het gecontroleerd worden. Volgen, sturen en manipuleren zijn termen die daarbij tot de verbeelding spreken en het idee voeden dat er altijd iemand over je schouder meekijkt. Big Brother is watching you. Big Brother is geen mens (meer) maar een machine of een papieren protocol dat door onszelf wordt gegenereerd en gedragen.

Een combinatie van marketing en technologie brengt doelgroepen in kaart en weet ons feilloos te vinden en te bedienen van ‘passende informatie’(!?). Het ontstaan van bubbels die het comfort van herkenning en aandacht garanderen, is het gevolg van selectie op grond van digitale informatie die verzameld wordt door gebruik van computer, betaalpas en telefoon. Ons doen en laten produceert schaduwen en sporen, verzameld in een persoonlijk profiel dat voortdurend ververst wordt. We voeden en stroomlijnen zodoende zelf de grootscheepse controle van buitenaf.

Innerlijk bestuur
En dan nu de minder belichte kant van de controlemogelijkheden van je brein. Het stroomlijnen van binnenuit. Hebben we misschien te weinig in de gaten dat het innerlijke besturingsmechanisme van je brein minstens zo sterk is als die aandachtstrekker van buitenaf? En hoe werkt dat persoonlijke innerlijke bestuur dan? Als we onze drijfveer tot handelen nou eens terugbrengen naar vier belangrijke werkwoorden die aan de wieg staan van onze besluitvorming?

Kunnen, mogen, willen, moeten, zullen en hoeven. Modale werkwoorden, die met beweegredenen en drijfveren te maken hebben om iets wel of niet te doen. Aan de hand van gevoelens en emoties die je gewaarwordt, kan je reflecteren en proberen je mind van binnenuit te gaan controleren. Een kleine test kan duidelijk maken hoe dat werkt.

Naar het feest of niet
Stel, je bent uitgenodigd voor een feest. Aan de hand van de modale werkwoorden kan je waarnemen en ervaren hoe je mind reageert op de uitnodiging.

Ik kan naar het feest gaan…
Ik wil naar het feest gaan…
Ik mag naar het feest gaan…
Ik moet naar het feest gaan…
Ik zal naar het feest gaan…
Ik hoef niet naar het feest te gaan…

Hoe reageert je brein, welke reactie word je gewaar? Waarom zou je wel of niet naar het feest gaan? Vanuit de binnenwereld is mindcontrol aan te wenden om de buitenwereld te volgen, sturen en controleren. Je besluit wel of niet naar het feest te gaan op grond van gewaarwording van mentale en vaak zelfs lichamelijke signalen. Het besluit heeft in meer of mindere mate invloed op wat naar je toekomt, de toekomst.

We beschikken allemaal over een intern controlesysteem. Het gaat over het monitoren van je beweegredenen. Alles wat kan hoeft geen realiteit te worden!

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 201010
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
Het mantra-effect in de Evolutiegids

Het mantra-effect

Bezinningsgids Yvonne van Etten over herhaling als voedingsbodem voor geloof en overtuiging.

Harry Webers & Frank den Butter bij Ad Verbrugge in de Nieuwe Wereld

Een nieuwe Hanze-economie voor Europa?

Harry Webers en Frank den Butter in gesprek met filosoof Ad Verbrugge over de Hanze-economie.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?