YVONNE VAN ETTEN | levensagenda | view

31 januari 2021 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
De agenda’s van ons leven

De symbolen van wat ‘onze manier van leven’ is gaan heten, zijn in één klap niet heilig meer: onze agenda bijhouden om elkaar te ontmoeten, een terrasje te pakken, ons onder te dompelen in de pret- en festivaleconomie, samen te werken, te gaan stemmen of te gaan reizen. Bezinningsgids Yvonne van Etten bezint zich in haar column over onze politieke, sociale, zakelijke én persoonlijk agenda’s.

Noem het een dagboek, een kalender of een to do-lijst om een beetje lijn in je doen en laten te brengen. Een tijdlijn. Je kan er van alles in kwijt: van je diepste zielenroerselen tot je afspraak met de kapper. Naast het bijhouden van een agenda kunnen we ook een agenda voeren, dat wil zeggen uitvoer geven aan een plan. Zo’n planning kan voor korte of langere termijn opgesteld worden. Vaak plannen we iets vooruit, leuk om naar uit te kijken, maar ook omdat we diverse agenda’s op elkaar willen laten aansluiten. In de persoonlijke sfeer is dat weer anders dan in een zakelijke en politieke context.

Afstemmen
Bij die zakelijke en politieke agenda’s is iedereen betrokken, er wordt namens ons gehandeld door vertegenwoordigers, die de lopende agenda’s onderling afstemmen en belangen en prioriteiten afwegen. Het zijn ook niet zomaar agenda’s. Het zijn to do-lijsten die puntsgewijs informatie en uitleg geven over onderwerpen omtrent de te voeren agenda’s, uitgewerkt in vuistdikke boekwerken, die weer als logboeken fungeren van de systemische gelaagdheid waarin we ons leven leiden. Puntje bij paaltje, er is een globale omvangrijke agenda ontstaan die poogt alle deelagenda’s te vertegenwoordigen door ze te adopteren en in te voegen in de bovenliggende wereldagenda. Op termijn moet iedereen zich daarin kunnen vinden.

Voor het kortsluiten van afspraken worden soms hele agenda’s overhoopgegooid om toch elkaar maar te kunnen ontmoeten omdat samenwerken de onderliggende drijfveer is. Je hebt elkaar per slot van rekening nodig… er moet gedeeld worden om te kunnen vermenigvuldigen! Het idee is om elkaar naar grotere hoogten te brengen in brede zin. In een wat negatievere benadering is het delen gericht op verdelen, waar het ‘verdeel en heers’ op de loer ligt.

Als we helemaal uitzoomen naar een alles overkoepelende agenda die echt alles en iedereen vertegenwoordigt, zou ook de natuur erbij betrokken moeten worden. Aha, duurzaamheid komt in beeld. Misschien heeft die integrale duurzame natuur wel een eigen agenda en hoeven wij die niet opnieuw uit te vinden?

Levensagenda
We hebben allemaal een fundamentele levensagenda, namelijk een zo plezierig en lang mogelijk leven leiden in goede gezondheid en onder de best mogelijke omstandigheden. De maatschappelijke agenda is daar onderdeel van en het afstemmen en in lijn brengen van deze twee is een levenstaak. We hebben politieke, economische, financiële en sociale nevenagenda’s opgesteld, die stuk voor stuk druk uitoefenen op onze persoonlijke en collectieve natuurlijke levensagenda. Onze levensideologie sluit niet (meer) aan op die nevenagenda’s, het is een duel tussen delen en verdelen geworden, waardoor ontmoetingen ontaarden in confrontaties. 

Nevenagenda’s hebben onderling bondjes gesloten in een lange termijnstrategie die de natuurlijke levensagenda gebruikt als voedingsbodem voor het implementeren van onnatuurlijke en tegennatuurlijke strategieën en systemen. Zo lijken sociale, technologische en klimatologische uitwassen en misstanden terug te voeren op het collectieve doen en laten, terwijl ze wellicht eerst en vooral een weerslag zijn van de uitrol van nevenagenda’s die de levensagenda ondergeschoven hebben en tarten.  Omdat het vooralsnog allemaal mensenwerk is, rijst de vraag ‘wie adopteert wie’ en waartoe?

Duurzame tijdlijn
Er liggen nu vele agenda’s op tafel en zelfs onder de tafel. Het is een ondoorgrondelijke versnippering geworden. De bewogen geïnteresseerde burger zoekt de afstemming tussen zijn levensagenda en de hierop parasiterende nevenagenda’s in een poging het geheel naar een integrale, duurzame tijdlijn te agenderen. We zijn in een patstelling beland, een oorverdovende stilte.

Laten we alle logboeken openbaar maken en gezamenlijk elkaars agenda, ideologie en strategie afstemmen op de integrale agenda van onze levensbron, de natuur. In stilte roert zich die bron, in stemmingen over het broodnodige en het onnodige. Binnenkort kunnen we weer onze stemmen laten klinken en zullen de agenda’s moeten worden afgestemd op ons stemgedrag.

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 210131
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
Mentale verlichting

Mentaal lichtplan verlicht ons allemaal

We hebben fysieke en mentale verlichting nodig voor uitzicht en overzicht. Ontsteek dus het licht.

soul

Animatiefilm vertelt wie je bent

Een succesfilm van Pixar, te zien op Disney+. Zelden wordt een film zo enthousiast ontvangen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?