YVONNE VAN ETTEN | eenheid | view

17 september 2020 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
Eenheid,
iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

gids voor spirituele evolutieVanuit spiritueel oogpunt streven we eenheid, vrede en liefde na. ‘Eén voor allen, allen voor één’, kan wereldvrede bewerkstelligen, wat door (naasten)liefde bewaakt zou moeten worden. Een mooi streven dat bij navraag voor iedereen een diepe intrinsieke wens is, en als zodanig een integraal belang vertegenwoordigd.

Verschillen blijken variaties waar heel goed mee te leven is. Verschillen zijn een verrijking omdat ze in uitwisseling bijdragen aan het onderhouden van de eenheid. Je kunt van elkaar leren, je vult elkaar aan. Er zou een open netwerk zijn zonder de veronderstelde noodzaak van octrooi, patent en copyright en met een andere visie op bezit en eigendom. Meer gericht op verzorging en vruchtgebruik.

Kernkwaliteiten
Ergens geloven we dat wij als mensen beschikken over een aantal kernkwaliteiten die ons tonen dat we uit dezelfde bron komen. We kunnen dan wel verschillend zijn qua talenten en competenties, we beschikken allemaal over: incasseringsvermogen, aanpassingsvermogen en inlevingsvermogen. We zijn stuk voor stuk uniek omdat we een specifieke cocktail hebben aan vermogens die tot uitdrukking komen en zich ontwikkelen onder invloed van tijd,
plaats en context.

Geloven, denken, weten… het zijn stadia die ons bewustzijn steeds doorloopt om in het leven te staan. Omstandigheden en gebeurtenissen doen een beroep op gevoelens en emoties, er gaat van alles door je heen en tenslotte ga je over tot handelen. Je neemt daarbij een positie in, die weer meeweegt voor de volgende daad. Enzovoort, enzovoort.

We zoeken bevestiging en luchten ons hart bij een ander, waarbij we graag iemand treffen die op dezelfde golflengte zit, lotgenoot is, uit hetzelfde hout gesneden is of jou kent van haver tot gort. Dat lucht op bij het delen van vreugde, verdriet of twijfel.

Deelgenoten
We zoeken een deelgenoot. Hoe groter dat netwerk deelgenoten, hoe meer gevoel van eenheid, wat impliceert dat het
heel goed mogelijk is om wereldwijd zo’n open netwerk op te bouwen en te onderhouden. Eventuele miscommunicatie, want erger kan het niet meer worden, verdwijnt als sneeuw voor de zon, omdat deelgenoten elkaar ontmoeten en zich niet laten verleiden tot hoogoplopende confrontaties. Niet meer nodig, immers: ‘iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’.

Okay, het is theorie, het is subjectief, maar vergeet niet dat alles wat nu objectief is, ooit subjectief geweest is.

De actualiteit laat grote confrontaties zien op sociaal, politiek, economisch en financieel terrein. De wereldwijde Covid-19 pandemie is olie op het vuur van de broeiende onrust die nu grootschalig oplaait. Iedereen zoekt deelgenoten en we zoeken ze niet alleen lokaal, maar ook nationaal en internationaal. De overeenkomsten blijken groot, de eensgezindheid ook, wereldwijd worden dezelfde leuzen getoond in verschillende talen. De vraag is, waarom het confrontaties zijn en geen ontmoetingen. Waarom is er zo’n enorme verdeeldheid ten aanzien van die diepe intrinsieke vredeswens en dat integraal belang?

Mens tegen natuur
Is het af te schuiven op de combinatie van de menselijke aard en de meedogenloosheid van de natuur, die niet alleen mensen onderling maar ook mens en natuur tegen elkaar uitspelen? Rijst de vraag of de natuur echt meedogenloos is, of dat wij dat zo interpreteren, ingegeven door observaties en beschrijvingen vanuit een buitennatuurlijke positie die wij onszelf hebben aangemeten. Misschien met goedbedoelde intenties, vanuit nieuwsgierigheid naar het hoe, wat, waarom en waartoe.

Alsof wij niet van de wereld zijn, maar de wereld is wel van ons… Alsof wij niet een expliciet integraal onderdeel van de wereld zijn, zodat wij ons niet één (hoeven) voelen met de wereld. De mens heeft zichzelf afgesneden van de eenheid.

Gelukkig is evolutie een natuurlijk gegeven en ons bewustzijn is van organische aard. Ons incasserings-, aanpassings- en inlevingsvermogen zijn instrumenten van het bewustzijn en het zou zo maar kunnen, dat de huidige grootschalige onrust ons denken aanzet tot inzichten die aansluiten op die intrinsieke wens en dat integrale belang.

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 200917
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
bezinning1

Bezinning geeft te denken

Volgens bezinningsgids Yvonne van Etten is het nu tijd om bij zinnen te komen.

Burgerraad in de Evolutiegids

Burgersenaat, nieuw democratisch fenomeen

Historicus David van Reybrouck kwam met het idee voor een burgersenaat van gelote burgers. Iets voor Nederland?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?