YVONNE VAN ETTEN | het complot is hot | sociale evolutie

Het complot is hot

17 februari 2021 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
Het complot is hot

sociale evolutie bij De EvolutiegidsAchter gesloten deuren ontspinnen zich spannende affaires, op een gemaskerd bal kan iedereen zich verschuilen achter een opgetuigd voorkomen, niets is wat het lijkt, maar aan het eind van de avond is het wel de bedoeling dat de ware gezichten tevoorschijn komen. Het kan niet altijd bal zijn. Laten we een poging doen het fenomeen te fileren.

De theorieën over diverse veronderstelde complotten ondermijnen momenteel het gezonde verstand. Wantrouwen is de onderstroom bij ieder overleg, weerstand en defensie zijn basishoudingen geworden. Hoe kunnen we het algemeen belang dan nog zuiver formuleren en implementeren in beleidskeuzes die we zullen moeten maken om onze samenleving leefbaar te houden?

Paradigma
Het heeft alles van doen met visies en meningen die weer verwijzen naar invalshoeken, naar standpunten van waaruit je de wereld bekijkt en je wereldbeeld zich vormt. Daar sta je dan. Je achterland achter de hand, je voorland ter beschikking. Voor een reëel overzicht van het totale plaatje is afstemming in teams een voorwaarde. Omdat het competitiedenken een grondbeginsel is geworden van het huidige maatschappelijke paradigma, is ieder ander team een potentiële tegenstander en dan ligt een complot voor het oprapen. In het duel om de eer en de zege, lijkt het lonend om andermans strategieën in kwaad daglicht te zetten.

Diverse gelijkgestemde, elkaar ondersteunende teams worden aan elkaar gelinkt en het geheel wordt verpakt in een theorie die doet vermoeden dat er een heuse samenzwering gaande is tegen de anderen, en dat gaat zo over en weer. In een concurrentie gedreven wereldbeeld draait het om creëren en onderhouden van vertakte samenwerkingsverbanden, liefst op wereldschaal en dan lekker tegen elkaar opbieden. Nou, daar zitten we dan, overgeleverd aan winst- en verliesrekeningen van economische grootmachten.

Verdeeldheid
Om het complotdenken te faciliteren zijn een aantal voorwaarden van belang: extreme maatschappelijke verdeeldheid, onduidelijke complexiteit van zaken, proportionele twijfel en angst, reden tot wantrouwen en ruimte voor ruis. Dit pakket veroorzaakt een spanningsveld dat aanzet tot grootschalige onvrede en onderzoek naar ‘hoe het zo gekomen is’. Dat recherchewerk levert tegenstrijdige visies op over de wereld waarin wij leven en hoe onze realiteit wordt aangestuurd.

Menselijke maat
We zoeken naar beweegredenen, theorieën en samenwerkingsverbanden achter de huidige strategieën die we ondergaan. De vergaande commercialisering in zeer brede zin van de laatste decennia bereiken in de huidige crises een hoogtepunt. Selectie en generalisatie binnen alle bestaans- en levensbehoeften schieten door naar standaardisatie, waardoor het steeds moeilijker wordt om je eigen weg te vinden en binding te houden met je leefwereld, waarin de menselijke maat steeds troebeler wordt.

Spanningsboog
Tussen de bestaande kracht van de gebaande paden en opkomende kracht van de paden die begaanbaar gemaakt willen worden, ontstaat een gigantische spanningsboog. Er worden over en weer pijlen afgeschoten in de vorm van complottheorieën. Zo verdrietig, maar vooral niet meer menswaardig als je bedenkt dat wij als mens steeds meer kennis vergaren over het bestaan op zichzelf in buitengewoon grote omvang, maar dat niet omzetten in menslievende waarden. We blijven steken in de competitiemodus.

The Great Opportunity
We staan op een kardinaal kruispunt in de geschiedenis. Hoe groter de ruimte tussen de gecreëerde uitersten, die niet opgevuld wordt met duidelijkheid, openheid en samenwerking, hoe meer afgescheiden initiatieven zich manifesteren die gehoord en gezien willen worden. De eenheid kan hersteld worden door erkenning en afstemming. Dat zou evolutionair een geheel nieuwe ervaring kunnen worden omdat de huidige kwestie zich wereldwijd afspeelt. Wow, wat een kans! The Great Opportunity.

In het huidige Covid19-spanningsveld zijn het voorkomen en het genezen in een concurrentiestrijd verwikkeld met vergaande wereldwijde maatschappelijke gevolgen, waarbij vergeten wordt dat het samengaan van beide ons echt een nieuwe weg laat zien. The Great Opportunity kan complotten ontmaskeren.

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 210217
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
podcast30

De agenda’s
van ons leven

Bezinningsgids Yvonne van Etten bezint zich in haar column over onze politieke, sociale, zakelijke én persoonlijk agenda’s.

emily_esfajamo_smith

De kracht van
betekenis

De westerse wereld is geobsedeerd door geluk. Maar geluksgevoelens blijken niet allesbepalend, gevoelens zijn vluchtig. Niet geluk maar betekenis maakt het leven de moeite waard.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?