YVONNE VAN ETTEN | armoedepandemie | view

armoedepandemie in de Evolutiegids

10 oktober 2020 | Yvonne van Etten | Bezinningsgids
De Armoedepandemie

sociale evolutie bij De EvolutiegidsAls iets viraal gaat, kan het pandemische vormen aannemen. En dat geldt niet alleen voor ziektekiemen…

De mogelijke reikwijdte van een virus bepaalt de potentiële uitbreiding. Heeft te maken met invloed, volgelingen en mogelijke besmetting. We noemen het geen lichamelijke ziekte, hoewel het wel met symptomen en nevenverschijnselen gepaard gaat en vaak chronisch wordt. Armoede galoppeert over de hele aardbol. Het virus dat armoede veroorzaakt is allang gedetecteerd, maar muteert onder een toeziend oog. Het is een economisch virus.

Schokgolf
Onder de bezielende leiding van mijn kritische geest, ging er een schokgolf door mij heen, toen ik, al denkend en redenerend besefte, dat er een wereldwijde pandemie heerst die we niet als zodanig gelabeld hebben, maar die volgens de huidige inzichten weldegelijk zo gezien zou moeten worden. De Armoedepandemie.

Er zijn facetten van het leven die je accepteert omdat het er schijnbaar bij hoort. De beroemde paplepel bij opvoeding, onderwijs en maatschappelijke structuur heeft ons wijs gemaakt dat armoede van alle tijden is en dat vast en zeker zal blijven. In persoonlijke gesprekken blijkt dat iedereen het onrecht van armoede weldegelijk erkent, maar alleen systemische veranderingen als oplossing ziet. Om vervolgens schouderophalend te concluderen dat ze dát niet zien gebeuren. Met lede ogen moeten we toezien dat het armoedevirus zich zienderogen pandemisch verspreidt.

Noodzakelijk kwaad
Binnen een uitermate duale polaire samenleving, is armoede een geaccepteerd noodzakelijk kwaad. We gedogen de grote verschillen binnen het maatschappelijk bestel, vanuit de idee dat rijkdom oneindig en exponentieel vergaard mag worden met behulp van anderen. De onderliggende ideologie met betrekking tot verzameling en bezit, voorziet niet in een eerlijke doorstroom en verdeling van opbrengsten.

Een hele aparte opvatting over intrinsieke gelijkwaardigheid, moraal en ethiek eigenlijk. Hebben we een armoedetest? Ja hoor, de levensstandaardtest, die inkomen, koopkracht, ontwikkelingskansen en toegang tot eerste levensbehoeften in kaart brengt. De uitslagen zijn al jarenlang verontrustend. Verder blijkt uit onderzoek dat het virus zich inmiddels latent in de haarvaten van de samenleving genesteld heeft. Gevolg is dat iedereen bang is voor armoede en zich tot de tanden bewapend om besmetting te voorkomen.

Ketenvraagstuk
Immuniteit is het toverwoord. Aanleg, afkomst en omgeving spelen een belangrijke rol bij groepsimmuniteit, kruisimmuniteit en natuurlijke immuniteit. Armoede is een ketenvraagstuk, wat betekent dat er tegelijk vanuit meerdere invalshoeken veranderingen in gang gezet moeten worden om de immuniteit te bevorderen. Het dominoeffect en het sneeuwbaleffect kunnen we wellicht inzetten door alle betrokken partijen strategisch op te stellen zodat grootschalige veranderingen zich laten effectueren bij het uitdoven van het virus.

Dat zou fantastisch zijn. Het betekent dat het bestaande systeem zichzelf transmuteert. Er zijn tekenen die daarop wijzen. Als er te veel armoede is, zijn er te weinig mensen om het systeem te voeden, erdoor gevoed te worden en het draaiende te houden…

Nieuwe wegen
De vraag is of we het daarop moeten laten aankomen of dat we onze creativiteit en zelfredzaamheid moeten inzetten om aanpassingen af te dwingen. Hoe? Tegenwerken helpt meestal niet. Omleidingen creëren, inzichten en initiatieven toegankelijk maken wel, zodat nieuwe wegen begaanbaar worden en nieuwe structuren de gangbare kunnen vervangen. Daar kunnen mensen zich bij aansluiten en zodoende ontstaan alternatieven die op een gegeven moment de stokjes overnemen. Virale werkingen en pandemische structuren over een ander boeg gooien. Het is volop aan de gang. Nog schoorvoetend en onwennig, maar het gaat vastere vormen krijgen. Domino spelen en sneeuwballen rollen.

Yvonne van Etten in De Evolutiegids
AUTEUR YVONNE VAN ETTEN | ©EVOLUTIEGIDS | 201010
Bezinningsgids Yvonne van Etten schrijft gedichten, maakt kunstwerken en is auteur.
Zij bezint zich op alles wat langs komt.
Big brother is watching you in the Evolutiegids

Mindcontrol, monitor je beweegredenen!

De controle over je leven uit handen geven is een schrikbeeld dat we allemaal willen voorkomen.

Burgerraad in de Evolutiegids

Burgersenaat, een unicum

Historicus en publicist David van Reybrouck uit België kwam met het idee van een burgersenaat van gelote burgers. Iets voor Nederland?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?