WOUTER HELMER | Rewilding Europe | duurzame evolutie

Wouter Helmer

Filosoof en ecoloog

Rewilding Europe is een nieuw en ambitieus Europees initiatief om in Europa meer ruimte te maken voor wilde natuur, wildernis en wilde dieren.

Bezoek Rewilding Europe op:

Wouter Helmer gelooft in de voortdurende dynamiek van de natuur

De filosofie van ecoloog Wouter Helmer is: geef de natuur de ruimte en probeer de voedselkringloop te creëren en laat je verrassen. Hij implementeerde sinds 1989 honderden initiatieven om stukken land ‘terug te geven’ aan de natuur. Eerst in Nederland en daarna ook in andere delen van Europa. 

Wouter Helmer is co-auteur van een aantal publicaties met betrekking tot natuurbehoud waaronder Living Rivers en Growing with the Sea en hij ontwikkelde verscheidene nieuwe concepten voor natuurbehoud en natuurbeleid zoals ‘natural grazing’, ‘cyclic rejuvenation of floodplains’ en ‘landscape auctions’. Hij bracht deze concepten in de praktijk bij projecten in de Gelderse Poort, de grensmaas, diverse kustgebieden in Nederland en projecten in Letland (Letlands) en Bulgarije (New Thracian Gold).

Natuurwaarde
Bij natuurbeheer wordt steeds meer aandacht gegeven aan de natuurwaarde. Het natuurbeleid – in de brede zin – staat nadrukkelijk in een internationale context. De natuur in Nederland is onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel. Nederland ligt bijvoorbeeld op een knooppunt van vogeltrekroutes, waardoor onze natuurgebieden een essentiële en onmisbare schakel zijn in de mondiale bescherming van vogels. We zijn internationaal in het bijzonder verantwoordelijk voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap die kenmerkend is voor Nederland. Vooral onze natte natuur en natte landschappen zijn zeldzaam in Europees perspectief.

Biodiversiteit
Nederland heeft in 1992 in Rio de Janeiro – en met andere landen – het Biodiversiteitsverdrag onderschreven. Het verdrag verplicht tot het behoud en duurzaam gebruik van genen, soorten en ecosystemen op het land, in water en in de lucht. In een samenleving als de onze, die zich kenmerkt door een voortdurende stijging van de welvaart, zal welvaartsgroei steeds gepaard moeten gaan met de zorg voor de natuurlijke leefomgeving en met de groei van het welzijn van dieren en mensen. Dit is noodzakelijk als we duurzaam willen groeien.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170528
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
I Love New Work Trends in de Evolutiegids

New Work Trends

De nieuwe werktrends zorgen ervoor dat onze verhouding tot werk verandert. Vooral young professionals vinden uitdagend werk belangrijk.

New York

Korte antwoorden op klimaatverandering

Voor veel mensen is klimaatverandering een ver van hun bedshow. De Evolutiegids geeft korte antwoorden op lastige vragen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?