WORK SKILLS 2020 | evolutionair werken | zakelijke evolutie

In de toekomst leer je niet meer voor een loopbaan
maar voor evolutionair leven

Werk verandert mede door de ontwikkeling van slimme technologie, sociale media en als gevolg daarvan onze verbondenheid met de wereld. Het Institute for the Future (IFTF) heeft in Future Work Skills 2020 tien vaardigheden en competenties benoemd die voor toekomstig werk van belang zijn. In de toekomst leren we niet meer voor een loopbaan, maar voor evolutionair leven. Wil je weten welke vaardigheden je nodig hebt om op te vallen tussen alle cv’s?

Het rapport Future Work Skills 2020 geeft niet aan welke banen er straks zullen zijn. Veel onderzoekers hebben daartoe een poging gedaan, maar ze hebben moeten constateren dat de ontwikkelingen soms sneller gaan dan gedacht. Deze zogenaamde Future Work Skills zijn volkomen anders dan de eisen die organisaties tot nu toe aan medewerkers stellen. Opvallend genoeg gaat het bij deze vaardigheden niet meer om bepaalde kennis of ervaring, maar om vaardigheden die te maken hebben met je ontwikkelingsvermogen. Kennis veroudert namelijk heel snel.

Het gaat dus vooral om je aanpassings- en leervermogen. En bedrijven zullen in hun streven naar vooruitgang meer gericht moeten zijn op het aanboren en stimuleren van dat ontwikkelingsvermogen van medewerkers, en – bij de werving van nieuwe medewerkers – moeten selecteren op het aanpassings- en leervermogen van toekomstige medewerkers.

Vrijdenkers
Wij zijn altijd al een land van vrijdenkers en creatieve geesten geweest. We zijn niet alleen het land van handelaars en dominees, maar ook van kunstenaars en uitvinders. Ons land is groot geworden door een succesvolle combinatie van samenwerking en pragmatische oplossingsgerichtheid. En we zijn daar nog steeds heel erg goed in. We behoren tot de wereldtop voor wat betreft het probleemoplossend vermogen. Ook samenwerken en het verzinnen van creatieve en pragmatische oplossingen zit ons in het bloed. Ik denk dan ook dat we de uitdagingen van de toekomst voortreffelijk aankunnen, mits we niet achterover gaan leunen. We zullen innovatief en creatief moeten omgaan met talent, geld, ideeën en kansen. We moeten dus kansen zien en deze grijpen.

Het ontwikkelen van bovenstaande, toekomstige vaardigheden is geen doel op zich. Het gaat erom dat je leert in mogelijkheden én in kennis en verbeelding te denken. Dat je leert in context van nieuwe ontwikkelingen te denken. Dat je bereid bent in termen van wevolutie te denken. Elke innovatie begint bij jouw passie en jouw droom. Durf tegen te streven, durf je eigen pad te gaan.  Durf over muren heen te kijken, en er soms dwars doorheen te gaan om te zien wat er aan de andere kant te zien is. Neem je toekomst in eigen hand.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170607
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Blik op talent in de Evolutiegids

My new hot skills

Welke nieuwe vaardigheden heb je nodig voor een nieuw beroep? Lees de opsomming van mogelijkheden.

up

Start een betekenisvol bedrijf op

Iedereen heeft goede ideeën net als jij. Het verschil zit ‘m in het volgen van de trends en de marketing van het idee.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?