WOKE | een stok om mee te slaan? | sociale evolutie

Woke-trend in de Evolutiegids

4 juli 2021 | Mary Span | Evolutiegids
Woke, een stok om mee te slaan?

sociale evolutie bij De EvolutiegidsDe oorsprong van het woord woke dateert op zijn minst uit de jaren 60, maar het algemene trendwoord is een recente ontwikkeling. Nu betekent het woord ‘zich bewust zijn van en actief aandacht schenken aan belangrijke feiten en kwesties (vooral kwesties van raciale en sociale rechtvaardigheid)’. Maar het woord wordt ook gebezigd in de betekenis van ‘een nieuwe morele zuiverheid’. Wat moeten we met dit morele signaal en terreur-woord?

Het woke-woord begon als een wachtwoord voor zwarte Amerikanen. De linkerkant van het politieke spectrum adopteerde het woord en gaf er de betekenis aan dat je jezelf indentificeert als een fervent pleitbezorger van sociale rechtvaardigheid en dat je iemand bent die op de hoogte is van hedendaagse politieke zorgen. Aan de rechterkant van het politieke spectrum heeft het woord een andere betekenis, die van politieke correctheid. Maar naarmate het woord zich meer en meer verspreidt, lijkt het minder duidelijk te worden wat mensen eigenlijk bedoelen met ‘wakker worden’. In ieder geval begon het trendwoord vanaf 2008 mainstream te worden.

Woke-terreur
Nu is er een nieuwe generatie mensen opgestaan die zich bewust is van allerlei problemen en zorgen in de maatschappij en die deze wil aanpakken. Diversiteit en inclusie staan bij sommige universiteiten voor een nieuwe vorm van morele zuiverheid. Een groeiende groep studenten deelt hun studiemateriaal of taalgebruik in woke of niet-woke. En wie niet woke genoeg is, hoort er niet meer bij. Maar het woordt leidt ook tot woke-terreur zoals
De Telegraaf dat in een column onlangs heeft verwoord. Het zou onze jongeren vergiftigen. Onder invloed van een nieuwe progressieve morele zuiverheid zou, vooral in de sociale en geesteswetenschappen, tegendraadse en traditionele denkbeelden tijdens debatten worden uitgesloten. Censuur van onwelgevallige lesstof dus.

In Engeland, Denemarken, de Verenigde Staten en Frankrijk is het debat over de woke-cultuur op bepaalde faculteiten zo hoog opgelopen dat de politiek zich ermee bemoeit. Want woke-terreur vormt een bedreiging voor de vrije wetenschapsbeoefening, niet alleen op universiteiten maar ook in de maatschappij en bedrijven. Er is een strijd gaande, waarbij lastige gesprekken worden gemeden en geschillen op diversiteitsbeleid of identiteitspolitiek worden vermeden of opgeblazen in het nieuws en sociale media. Weerstand tegen woke wordt afgedaan als witte fragiliteit. In de wetenschap moet je bijna alles kunnen bevragen en een thema telkens van een andere kant onderzoeken, niet alleen langs een morele meetlat leggen.

Op safe spelen
Diversiteit is natuurlijk fair: ruimte bieden aan andere opvattingen dan die van het eigen vertrouwde kringetje. De onderwijsinstituten zijn er om studenten kritisch te leren denken en studenten zijn er om alle kanten van een medaille te leren kennen. Maar in de praktijk lijken studenten er soms op uit te zijn om docenten op een foute mening te kunnen betrappen. Studenten die niet meegaan in de woke-benadering houden zich gedeisd. Daardoor zouden docenten wel eens op safe kunnen gaan spelen, waardoor de andere kant van de medaille geen kans meer krijgt om gezien of onderzocht te worden.

Het echte doel van woke
Het echte doel van woke is om alert te zijn op systemisch onrecht, maar in werkelijkheid wordt de term gebruikt om alert te zijn op politiegeweld, ‘witheid’, uitsluiting van minderheden, slavernij, progessieve gevoeligheden en dergelijke. Het is nu verworden tot een schreeuw tegen systemisch racisme in het algemeen. Mijn gevoel is dat we met ‘wakker’ worden juist mensen bedoelen die een nieuwe vorm van ‘verlicht’ zijn voorstaan. Mensen die nieuwe ideeën, waardesystemen en kennis omarmen. Als mensen het label claimen zonder de moeilijkheden te verdragen die gepaard gaan met nieuwe kennis, dan leven we verder in een illusie. We moeten echt (onderzoek)werk doen om systemen van onderdrukking in al haar facetten te begrijpen en te transformeren. Dát is wat woke volgens mij zou moeten betekenen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210704
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Sociaal contract in De Evolutiegids

Het piept en kraakt in sociaal NL

Sinds een tijdje zien we dat marktwerking funest is voor onze gezondheid en kwaliteit in de zorg. Wat nu?

Burgersenaat in de Evolutiegids

Burgersenaat, een unicum

Historicus en publicist David van Reybrouck uit België kwam met het idee van een burgersenaat van gelote burgers. Iets voor Nederland?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?