WILLIE SMITS | redder & innovator | duurzame evolutie

dr. Willie Smits | Evolutiegids

13 oktober 2022 | Mary Span | Evolutiegids

Dr. Willie Smits, redder in nood van apen, mensen en woud

Hoewel niet bijzonder bekend in internationale kringen, is dr. Willie Smits (1957) een leidende innovator op het gebied van milieubescherming in zijn geadopteerde land Indonesië. Sinds de jaren tachtig werkte hij als senior adviseur voor de minister van Bosbouw, richtte hij verschillende milieu-ngo’s op en redde hij duizenden dieren (vooral de bedreigde orang-oetan). Nu probeert hij ook de lokale bevolking van een goede boterham te voorzien.

We weten het allemaal: er worden overal bomen gekapt. Niet alleen in het regenwoud van Brazilië, maar ook in de bossen van Sulawesi in Indonesië. De dieren worden vervolgens verhandeld en gekapt oerwoud maakte plaats voor oliepalmplantages. Op de meeste dagen brandt de zon meedogenloos op de grond en in de moesson spoelt de vruchtbare bovenlaag gemakkelijk weg. Met aardverschuivingen als gevolg.

Voor de Nederlander dr. Willie Smits
is dit een bekend scenario.

De in Weurt geboren Nederlander en nu Indonesisch staatsburger woont sinds 1985 in Noord-Sulawesi en ziet dagelijks het droevige resultaat van de onverzadigbare hebzucht van bedrijven die grote winsten voor zichzelf willen behalen. Al in de jaren tachtig – na een universitaire studie aan de Wageningen Landbouwuniversiteit – kon hij extreem boos worden op wat er in Indonesië gebeurt vanwege de domheid van veel mensen die alleen de kortetermijnwinsten zien en het grote gevaar niet begrijpen waar we rechtstreeks op afstevenen. Daarom probeert hij wat hij in de afgelopen veertig jaar heeft geleerd om te zetten in een systeem dat anderen kunnen gebruiken. Want alle hoop is niet verloren, zegt de boswachter, microbioloog, natuurbeschermer, dierenrechtenactivist, wildernisingenieur en sociaal ondernemer.

Smits zet zich al meer dan dertig jaar
in voor het behoud van bedreigde
primatensoorten zoals de orang-oetan. 

Gedurende deze tijd heeft hij zich ook beziggehouden met duurzame landbouw, herbebossing en bosmonitoring. In 1991 richtte Smits de Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) op, ’s werelds grootste organisatie voor de bescherming van bedreigde orang-oetans die op Borneo leven. Naast zijn werk voor de orang-oetans in Wanariset (later beter bekend onder de naam Sambodja Lestari), is hij ook voorzitter van de Gibbon Foundation en adviseur van het Indonesische orang-oetan Survival Program en is hij senior adviseur van de minister van Bosbouw.

Oetje was de allereerste orang-oetan die Smits ontmoette. Als Wageningse bosbouwer was hij op Kalimantan, om onderzoek te doen naar de moeizame kweek van merantibomen. Een marktkoopman probeerde Oetje aan hem te verkopen, ook al was de orang-oetan op sterven na dood. De marktkoopman wilde natuurlijk geld zien, maar Smits vertrok met Oetje zonder geld te geven. In de jaren daarna stichtte Smits verschillende opvangcentra voor deze dieren en andere apen. Soms kreeg hij doodsbedreigingen en had hij een haat-liefdeverhouding met de overheid. Nu is het opvangcentrum uitgegroeid tot een van de grootste organisaties voor rehabilitatie met ruim 400 medewerkers en een jaarbudget van zeven miljoen dollar.

Het bijzondere van Willie Smits is
dat hij een multitalent is.

Hij bevrijdde niet alleen apen uit de handen van illegale handelaren, hij is ook een natuurhersteller en kweker. Stukje bij beetje beplant hij samen met zijn medewerkers en inwoners plantages met planten en bomen voor de voedselvoorziening. De inwoners verdienen er een goede boterham mee. De resultaten van de voedselbosbouw zijn al duidelijk te zien, tot in het koraal voor de kust. Daarnaast werkt hij als Chief Science Officer voor Arsari Enviro Industri aan de herbebossing van meer dan 500.000 hectare aangetast bos. Bij Sambodja Lestari heeft Willie in 8 jaar tijd het gebied omgevormd tot een bloeiend tropisch bos. Met ecotoerisme hoopt hij ten slotte ook westerse geldschieters kennis te laten maken met zijn manier van werken.

De bossen van Borneo en Sumatra zijn
belangrijke schatkamers van biodiversiteit.

Biodiversiteit is namelijk essentieel voor de versterking van het ecosysteem en noodzakelijk voor een beter leefklimaat. Hoe groter de variatie in wezens die leven in een ecosysteem, hoe groter de capaciteit om schokken te weerstaan en leven te ondersteunen. De orang-oetans kunnen ons veel leren over de natuur, maar ook over hun empathie en vermogen om liefdevolle relaties aan te gaan. Volgens Smits kunnen we de lokale bevolking nog steeds helpen hun culturen en traditionele bestaansmiddelen te behouden. Niet door het aanplanten van palmolie. Die is de belangrijkste oorzaak van de vernietiging van de Indonesische ecosystemen!

De palmolieplantages hebben bijgedragen
aan de vernietiging van het leefgebied van de orang-oetans,
dat al is aangetast door ongebreidelde
illegale houtkap en bosbranden.

Omdat de Indonesische economie zo gebonden is aan de teelt van palmolie, moet Smits meer doen dan natuurbehoud prediken – hij moet een economisch haalbaar alternatief promoten. Smits bestudeerde duurzame opties en noemde de suikerpalm, een multifunctionele plant die eetbaar is en kan worden gebruikt voor het maken van ethanol. “Het gebruikt weinig water, heeft geen kunstmest nodig en is zes keer zo productief als suikerriet”, stelt Smits.

De odysee van Willie Smits begon met zijn medeleven rondom de benarde situatie van de bedreigde orang-oetan in de oerwouden van Kalimantan (Borneo). Hij heeft zich ontwikkeld tot een redder van wilde dieren, is een herbebosser, voedselkweker en helpt bij de wederopbouw van gemeenschappen. Hij is geëvolueerd tot een ware rentmeester. Net als de inheemse bevolking denkt hij generaties vooruit. Nog dagelijks is hij in de weer om de harmonie in de natuur te herstellen en tevens een impuls te geven aan een duurzame economie, banen en beter onderwijs. Petje af voor deze grote Redder en Innovator van de Indonesische natuur!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 221013
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek ‘Zinvolle [W]evolutie’.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Bambi Nature Award 2019

Op 21 december 2019 werd dr. Willie Smits in Duitsland geëerd met de Bambi Nature Award, Duitslands meest prestigieuze media-award. Deze prijs wordt uitgereikt aan mensen die voor de wereld als geheel iets in beweging zetten.
Jan Rotman's visie | Evolutiegids

Jan Rotmans als premier?

Jan Rotmans is een gepassioneerde leraar die zijn tijd ver vooruit is. Is hij een premier in de maak?

Chaos, loon voor later? | Evolutiegids

Chaos, loon voor later?

Slavoj Žižek, Sloveens socioloog, psychoanaliticus, cultuurcriticus en filosoof, tart graag links en rechts. Volgens hem zal chaos ons sterker maken.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?