NEW WORK TRENDS | nieuwe werktrends | zakelijke evolutie

I Love New Work Trends in de Evolutiegids

New Work Trends, opvallende nieuwe werktrends

De nieuwe werktrends zorgen ervoor dat onze verhouding tot werk verandert. Vooral young professionals vinden uitdagend werk primair belangrijk. Ze hechten wel waarde aan een redelijke financiële compensatie maar dat aspect komt pas op de derde plaats na een zinvolle carrière. Evolutie en vrijheid tellen voor hen veel zwaarder. Ze willen vooral meedenken en meedoen zonder verlies aan autonomie. Ondernemers doen er goed aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden, vooral als ze talent willen aantrekken en behouden.

Agility trend

Agility: behendig, scherp en alert reageren op nieuwe ontwikkelingen

De digitalisering zorgt voor versnelling van de innovatieprocessen en verkort de technologie- en productlevenscycli. Dit gegeven stelt bedrijven voor grote uitdagingen. Deze moeten steeds sneller op complexe veranderingen reageren. Wie succesvol wil zijn moet snel en actief kunnen omdenken. Alleen dan kan een onderneming zijn marktpositie op langere termijn behouden. Als een bedrijf niet in staat is de razendsnelle veranderingen in de wereld bij te houden, dan wordt de kans op succes iedere dag kleiner en kleiner. En aangezien ondernemingen hun IT-infrastructuur en toepassingen nodig hebben om te kunnen functioneren, net zoals onze lichamen een skelet, zenuwstelsel en spieren nodig hebben om te kunnen bewegen, heeft een bedrijf IT-agility nodig om zakelijk te kunnen blijven scoren.
coopetition

Coopetition of
coöperatieve competitie

Zakendoen in de circulaire economie is volledig anders dan zakendoen in de lineaire economie. In de lineaire economie verkoop je iets, en ben je daarna klaar met je klant en klaar met je product. In de circulaire economie draait het juist om samenwerkingen en langdurige relaties. Vertrouwensbanden worden belangrijker, het is een andere manier van relaties onderhouden, en daar zijn ook andere competenties voor nodig. Samenwerken met concurrenten – tijdelijk of langdurig – hoort daar ook bij. Dat noemen we coopetition, een samentrekking van cooperation en competition. Een voorbeeld. Tijdens de langdurige relatie met meerdere partijen gaan er continu diensten en goederen heen en weer. Spullen worden uitgegeven door partij A aan partij B. Partij C doet het onderhoud. Partij D neemt in. Partij E verwerkt. Om weer te leveren aan partij A, die altijd eigenaar bleef van de spullen. Versnelling vindt pas plaats als iedereen gezamenlijk optrekt. Ook de bedrijven die in eerste instantie denken niet veel met elkaar gemeen te hebben.
Digitale kennis in de Evolutiegids

Digitale kennis, hoe bereid je kinderen voor op de arbeidsmarkt?

Een grote zorg is dat Nederland er maar niet in slaagt de nieuwe generatie programmeertaal bij te brengen. Maar programmeertaal is niet voldoende, ook de vaardigheden om zeker, zelfbewust en kritisch met de uitdagingen van de digitale wereld om te gaan zijn belangrijk. Voor bedrijven en hun medewerkers is deze digitale vaardigheid van onschatbare waarde. Werken in de toekomst gaat over van waarde blijven. Verzin daarom initiatieven waarmee je de nieuwe generatie uitdaagt om zich in digitalisering te verdiepen. Steun innovatieve onderwijsinitiatieven die kinderen ‘toekomstbestendig’ maken. Zorg dat kinderen al op jonge leeftijd met zelfreflectie bezig zijn. Laten we er daarom voor zorgen dat mensen altijd kunnen blijven doorleren en op de hoogte blijven van digitalisering, robotisering én etthiek.
Meer diviversiteit op de werkvloer

Specifiek beleid voor meer diversiteit op de werkvloer

Een diverse samenleving, de zoektocht naar talent en de mondialisering van het bedrijfsleven: ze dragen bij tot een grotere diversiteit op de werkvloer. Het aantal ondernemingen waarbij het diversiteitsbeleid stevig is verankerd in de bedrijfscultuur is met iets meer dan 44% nog altijd in de minderheid. 18% is nog in de opstartfase. De omgang met diversiteit is een grote uitdaging voor bedrijven. Daarbij gaat het niet langer om leeftijd, geslacht of herkomst, maar om sociale instelling, interesses en kwalificaties. Daarmee verhoogt een bedrijf zijn innovatieve vermogen en verbetert het bedrijfsklimaat en de positie op de arbeidsmarkt. Dan hebben we het ook over het belang van ondersteuning voor jonge ouders door flexibele werktijden, de bevordering van vrouwelijke carrières tot boardingprogramma’s voor young professionals in het buitenland.
purposeeconomy

Purpose@work,
weer vrolijk aan het werk

De zin van werk is een belangrijk thema in de New Work Beweging. Beter zorgen voor mens, dier en aarde. Steeds meer mensen willen bij een betekenisvol bedrijf werken. Het is houvast die mensen helpt koers te houden, ook als ze hindernissen tegenkomen. Het zorgt voor persoonlijke veerkracht. Business Review tekende op dat Amerikaanse werknemers bereid zijn 23 procent van hun inkomen in te leveren om altijd betekenisvol werk te kunnen doen. Ongeveer 40% van de purpose-gedreven B2B’s gaf aan dat hun nettowinst in de afgelopen drie jaar met meer dan 10% (per jaar) was gegroeid. Lees meer…
Holonomics, integraal denken in business

Holonomics,
bewust denken in business

We leven dagelijks in een samenleving van compartimenten. We lijden aan deling en scheiding. Maar we staan midden in een veranderingsproces, op weg naar eenheid in verscheidenheid. In het boek Holonomics gaan de auteurs in op de transformatie naar heelheid in business. In plaats van de klassieke hiërarchie komen holistisch denkende mensen met goede argumenten en ideeën. Belangrijke besluiten worden gezamenlijk genomen en verantwoordelijkheid over verschillende mensen verdeeld. Deze aanpak past goed in de huidige tijd, waarin we steeds meer bewust worden dat alles met alles verbonden is. Maar de nieuwe vrijheid vraagt ook om meer discipline en zelforganisatie. De uitwisseling onder elkaar en de transparantie van beslissingen in een bedrijf worden steeds belangrijker. Lees meer…
Work, Life, Blending in de Evolutiegids

Work-Life-Blending

Volgens mediamagnaat Ariana Huffington is werk-privébalans een mythe. Ze gelooft dat het opgeven van de slaap om altijd aan en altijd beschikbaar te zijn de grootste fout is die we maken. Het is schadelijk voor onze gezondheid, ons vermogen om informatie te verwerken en te leren, onze aangeboren innovativiteit, onze relaties en uiteindelijk onze prestaties op het werk. Aan de ene kant is meer zelfbepaling en souvereiniteit wenselijk, aan de andere kant stijgt met de vrijheid vaak ook de stress vanwege de voortdurende bereikbaarheid en digitale communicatie. De grenzen tussen vrijheid en beroep vervagen voortdurend. Work-Life-Blending beschrijft de belangrijke zoektocht naar een nieuwe, individuele overeenkomst tussen privé- en werkleven. Dit beleid kan bestaan ​​uit het verstrekken van gezonde snacks op de werkplek in plaats van junkfood-automaten, het aanmoedigen van e-mailvrije weekenden (en zich eraan houden!), fitnesspauzes gelegitimeerd in het werkschema, betaald ouderschapsverlof tot betaalde vrije tijd voor vrijwilligerswerk.
Permanente Beta in de Evolutiegids

Permanente Beta of open innovatie

Bedrijven die geloven in de toekomst en creatie geloven ook in delen van technologie, wetenschap of kunst. En wel met klanten, toeleveranciers, overheden, onderwijs, industriepartners. De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Finale-Model’. Mensen en organisaties worden bèta-versies die zich permanent blijven ontwikkelen en aanpassen. Permanent Beta dus. Oftewel: Nooit Af. Het besef dat onze bestaande systemen vastlopen dringt in alle gelederen van de samenleving door en leidt tot nieuwe, los georganiseerde initiatieven en hoopvolle geluiden. In een wereld die Nooit Af is, nemen mensen die gewoon beginnen het voortouw. Zie jezelf als een work in progress. Investeer dus in jezelf.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?