WERELDEVOLUTIE | geef je wereld kleur | zinvolle evolutie

Kleur je wereld

Geef je wereld kleur, dan komt het beste bij je terug!

Het werelddrama viert dagelijks hoogtij in de media. Het populisme rukt op. We zijn de onderlinge verbinding kwijt. In een open brief in The Guardian schrijft wetenschapper Stephen Hawking, dat we nog nooit in zo’n gevaarlijke tijd hebben geleefd. Er is sprake van angst en woede. Maar er is hoop. We kunnen als mede-ontwerpers en als mede-scheppers de wereld weer kleur geven. Dat kan in de vorm van holistisch denken bij zaken als vermindering van eenzaamheid, bestrijding van droogte of versterking van de onderlinge verbinding en gelijkheid. Zaken die de vrije markt links laat liggen, maar die mensen veel voldoening schenken.

Een wereld vol woede is gevaarlijk. Net als in de vorige eeuw rond deze tijd. Economisch historicus Barry Eichengreen vergelijkt in zijn boek The Hall of Mirrors de Grote Depressie van de jaren dertig met de Grote Recessie van 2008/2009. Wetenschapper Stephen Hawking stelt zelfs dat we ons op het meest gevaarlijke moment in de ontwikkeling van de mensheid bevinden.

Spannende tijd
Er wordt gezegd dat de financiële crisis, gebrek aan vertrouwen en ongelijkheid in de samenleving de oorzaken zijn van opkomend populisme. Het eigenbelang, het vastlopen van het rendementsdenken, het machtsvertoon van opkomende dictators, het mediatheater (ja, ook dat!) en de anti-establishmentbeweging zijn vermenigvuldigingsfactoren voor nog meer ellende. Maar we hebben ook de hand in eigen boezem te steken: naast het destabiliseren van het Midden-Oosten, hebben de zelfzuchtige politieke belangen van het Westen ook de samenlevingen elders ontwricht. Een eeuw van newtoniaanse politiek en handelsmarkt, gericht op het aanmoedigen van tegenstellingen, heeft mondiaal zulke ernstige spanningen opgeroepen, dat de beschaving nu op de drempel van zelfontbranding balanceert. Als de voortekenen niet bedriegen gaan we een spannende tijd tegemoet.

Alles is dichtgeregeld
Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze beroerde stand van zaken? Schrijven we de schuld door naar de bankiers, de kapitalisten, het bedrijfsleven, de elite of de politiek? Is het egoangst voor tekorten? ‘Alles wordt dichtgeregeld’, zegt Jan Terlouw in zijn tv-boodschap in De Wereld Draait Door. ‘Het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid wordt helemaal niet op prijs gesteld. En burgers vertrouwen de politiek niet meer. Is het een technisch probleem?’, vraagt Terlouw zich af. ‘Nee’, zegt hij, ‘we kunnen technisch bijna alles.’ Maar wat is dan het probleem?

Alles is ontbonden
Volgens de zelfverklaarde friskijker en dwarsdenker, professor en progressor Jan Rotmans is er sprake van verbroken verbindingen op alle niveaus in de samenleving en moeten we samen (overheid én burgers) terug naar de wortels, vanuit een beweging van onderop. Maar meer nog dan dit alles is dat we de verbinding met het leven zelf al lang geleden zijn kwijtgeraakt. Sinds filosoof en wiskundige René Descartes in de 17e eeuw het dier en dus ook de mens als een levende machine zag. De materie is het hoogste ideaal waarnaar we moeten streven. Het goede daaraan is dat de mens zich tot mede-ontwerper van het leven ontwikkeld heeft. Maar de mens kan in deze maatschappij pas mede-ontwerper worden als hij bewust geëvolueerd is.

“Achter de woede schuilt een gevoel van hulpeloosheid en angst”, zegt professor Recht en Ethiek Martha Nussbaum en vervolgt: “Vooral blanke mannen begrijpen de situatie niet meer.” De banen die nog beschikbaar zijn vragen om hoger opgeleide mensen. Mensen die dat niet hebben vallen tussen de wal en het schip. Werk hebben betekent dat je meetelt. Maar intelligente machines nemen steeds meer werk over. Geen werk hebben betekent dat je niets meer te vertellen hebt. Letterlijk. Dat gevoel van statusverlies en trots maakt mensen woedend op de elite. Mensen hebben het gevoel dat ze het slechter gaan krijgen en dat immigranten hun banen zullen innemen. Maar klopt die beschuldiging wel?  Ze denken dat niemand het probleem zal oplossen. Ze zoeken een zondebok, mogelijk immigranten of vrouwen. Maar ze nemen geen banen af, ze doen werk dat niemand anders wil doen. En vrouwen zijn steeds succesvoller geworden qua opleiding en werk. Dat steekt. We moeten mensen weer nieuwe hoop geven. Ian Buruma, schrijver en hoogleraar Mensenrechten en Democratie: “Mensen voelen zich verraden. Vroeger was het geloof een drijvende kracht, maar dat is weggevallen. Nu is materiële welstand de enige maatstaf.” Kortom, we moeten echt gaan nadenken over evolutionaire oplossingen, sociale zekerheid, herverdeling van arbeid en de betaalbaarheid van goed onderwijs. We zouden een evenwichtig economisch plan kunnen opstellen. En ten slotte is het belangrijk de verschillende groepen in de maatschappij via dialoog te verbinden en de democratie verder uit te bouwen.

De schrijver en spreker Gregg Braden, auteur van De goddelijke matrix: de grenzeloze kracht van het bewustzijn reisde ooit naar Tibet, in de hoop verband te kunnen leggen tussen de kwantumfysica en aloude wijsheid. Via een tolk vroeg hij aan de abt van een boeddhistisch klooster: ‘Wat verbindt ons met elkaar en met de wereld en het universum?’ Het antwoord van de leraar bestond uit slechts zeven woorden: ‘Mededogen is wat van alle dingen verbindt.’ En vertrouwen zou Jan Terlouw zeggen. Ik zou daar nog acceptatie aan toe willen voegen. Vertrouwen en acceptatie zijn zaken die van bovenaf door de politiek dienen te worden hersteld en uitgedragen. En mededogen is iets wat wij mensen slechts in verbinding met het leven en dus met onszelf en met anderen kunnen ervaren.

Alles zonder eigenaarschap
De huidige situatie zorgt voor een ontkoppeld gevoel bij mensen. Mensen ervaren geen eigenaarschap voor wat er om ons heen gebeurt. En als mensen geen eigenaarschap voelen, komen mensen niet in actie en kan participatie in de maatschappij nooit een succes worden. Commissaris Jeroen van der Veer, voormalig topfunctionaris van Shell, stelt zelfs dat leiders meer moeten uitleggen en meer moeten laten zien van wat ze aan het doen zijn. En waarom zou ik daaraan toe willen voegen. De Verleiders onder aanvoering van George van Houts en Tom de Ket doen dat al met hun theatervoorstellingen en hun aanvallen op de banken en farmaceutische industrie. De voorstellingen tonen en toonden briljante voorbeelden van zelfverrijking en misstanden bij de banken en Big Pharma. De overtuigingskracht is overweldigend! In de VS is de burgerbeweging van Black Power Matters een mooi voorbeeld van onderop. De activisten van #BlackLivesMatter verzetten zich tegen alle vormen van geweld tegen zwarte burgers, inclusief politiegeweld, etnisch profileren en onevenredig zware straffen. Oprichter Patrisse Cullors werkt nu in Seattle samen met niet-professionele zwarte acteurs aan een theateropvoering die gebaseerd is op hun eigen ervaringen met politiegeweld.

We smachten naar leiders die naast de burgers gaan staan en die in co-creatie aan de slag gaan met het ontchaosen van de wereld. Leiders die boven hun ego en de materie uitstijgen, anderen het vertrouwen geven, die ordenen, die uitleggen, die zelfevolutie nastreven, grenzen verleggen en vooral anderen laten evolueren. Wat niet helpt is nog meer van hetzelfde. Wat niet helpt is het bouwen van nog meer systemen. Wat wel helpt is het contact met andersdenkenden, frisdenkers, dwarsdenkers, wijze mensen en vooral ook met behoudende mensen.

Holistische politiek
De tijd is namelijk aangebroken om bewust te worden en om de aandacht naar binnen te richten met de vraag of je nog wel verbonden bent met jezelf, met anderen en vooral met andersdenkenden in je omgeving. Maar om de verbinding te kunnen herstellen is het ook van belang om te onderzoeken hoe het is gesteld met je positiviteit. Want positiviteit heelt. Laten we een brug bouwen waarover toekomstige generaties in verbinding verder kunnen trekken. Johan Galtung, een Noorse pionier op het gebied van conflictoplossing en vredesinitiatieven, heeft een oplossing gevonden. Niet ‘Ik win, jij verliest of Jij wint en ik verlies, maar holisme is volgens hem de oplossing. Hij bemiddelde bij een grensconflict tussen Peru en Ecuador en hanteerde daarbij een holistische oplossing. Wat was nu de oplossing? Helemaal geen grens! Nu is het betwiste gebied een bloeiende binationale zone, die door en voor beide partijen wordt bestuurd. Dit heeft zelfs de inrichting van een gezamenlijk natuurpark mogelijk gemaakt. Dit is holistische politiek op z’n best, want hier werd echt evolutionair gehandeld door te zoeken naar een en/en-oplossing die boven de tegenstellingen uitsteeg.

Een gezonde mate van onderlinge verbinding in een samenleving – en in elk ander systeem – is erg belangrijk om de veerkracht en integriteit van dat systeem te behouden en te kunnen blijven omgaan met externe veranderingen. Maar dat lukt alleen wanneer je oog krijgt voor de reële gevoelens van vervreemding om je heen, wanneer je afleert anderen te zien als louter vertegenwoordigers van iets of als tegenstander.

Betekenisevolutie
Wat we nodig hebben is een duurzame en evenwichtige
betekenisevolutie die er rekening mee houdt dat we in één planeetsysteem leven. In plaats van alles van buitenaf te benaderen zouden we ons moeten richten op een win-winsituatie vanuit een dieper innerlijk begrip van de natuur en van het leven zelf. We kunnen – als we willen – grootse ontwerpers en scheppers worden, maar dat vereist dat we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor het kosmische leven zelf. We hebben volwassen media nodig die ons bewustzijn vergroten over ons groeipotentieel. We hebben holistisch (vervolg)onderwijs voor iedereen en een nieuwe vorm van zelfbestuur nodig die een beroep doet op ieders verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor het leven zelf. We hebben creatieve mensen nodig die vanuit een holistische visie werken en die grensverleggend en duurzaam betekenis kunnen geven. En jij? Jij kunt beginnen jouw wereld weer kleur te geven. Het is een keuze!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 161205
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
zingeving

Klimaatverandering: korte antwoorden op lastige vragen

Klimaatverandering is als een inktvlek. Het vergroot zienderogen, sneller dan we denken. Uniek in de evolutie van onze planeet.

bewusteevolutie

Survival of the fittest. Wat is jouw evolutieverhaal?

Survival of the fittest geldt niet meer, want iedereen kan nu oud worden. Evolueren wij nog wel?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?