WELZIJNSMONITOR | Huidige economie drukt evolutie | sociale evolutie

welzijnsmonitor | Evolutiegids

23 juli 2022 | Mary Span | Evolutiegids

Huidige economie drukt evolutie

Even leek het erop dat het welzijn van werknemers flink gestegen was. Maar de werkdruk is hoger, burn-outklachten liggen weer op de loer en de loonkloof tussen de werkvloer en de top neemt toe, zo schrijft ABN AMRO in de tweede sectorale welzijnsmonitor van 2022. De economische groei is niet langer een duurzame oplossing voor problemen.

Het welzijn staat ​​voor veel gecombineerde uitdagingen, met toenemende ongelijkheid, demografische veranderingen en milieucrises die de vraag naar welvaart in de komende decennia waarschijnlijk zullen opdrijven. Economische groei is niet langer een duurzame oplossing voor deze problemen. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat we nagaan hoe sociale zekerheidsstelsels en de zorg de uitdagingen het hoofd kunnen bieden als er geen economische groei is.

In 2020 kromp de economie en steeg weliswaar het welzijn,
in 2021 is dit precies omgekeerd.

Groei en welzijn gaan blijkbaar niet samen. Zo kan de aanleg van een snelweg wel fijn zijn voor de doorstroming van het verkeer, maar het kan druk zetten op de leefomgeving en het welzijn van mensen. De leef- en werksystemen in onze maatschappij worden nu geconfronteerd met de grimmige realiteit van meerdere, onderling verbonden uitdagingen: diepe en toenemende ongelijkheid ( Denk en Cournede, 2015 ; Ruiz en Woloszko, 2016 ); lastige demografische veranderingen (Chłoń-Domińczak et al., 2014 ; Rouzet, 2019 ); steeds meer voelbare veranderingen in onze klimaat- en ecologische systemenIPCC, 2018 ; Díaz et al., 2019 ); en de aanhoudende sociale en economische uitdagingen als gevolg van de Covid19-pandemie. Daarbij komen nog zaken als mogelijke onderconsumptie door huishoudens en afname van het innovatietempo. De toekomstige omgeving waarin de Nederlandse economie zal opereren wordt in belangrijke mate bepaald door de reactie van andere landen op deze uitdagingen.

Kunnen de sociale zekerheidsstelsels en de zorg
dit (financieel) nog wel aan?

Waar de werkprivébalans in 2020 beter in evenwicht was door het thuiswerken – ouders waren dichter bij hun kinderen, sporten kon makkelijker in de lunchpauze en de reistijd kon in andere zaken worden gestoken – is deze balans samen met gezondheid een jaar later het hardst gedaald. We zijn als maatschappij niet in staat gebleken om de welzijnswinst vast te houden. Zo hebben werknemers over een breed front ingeboet aan autonomie en werkgeluk, factoren die als belangrijk voor het welzijn worden aangemerkt.

Het afnemend welzijn door de sterke economische groei
vertoont trekken van een vicieuze cirkel.

Nu is de arbeidsmarkt ongekend krap. Dit heeft demografische redenen, zoals de vergrijzing, maar dit heeft ook te maken met de kaalslag die in sommige sectoren is gepleegd tijdens de coronacrisis. Waar krapte op de werkvloer is, ervaren meer mensen druk, waardoor zij zich eerder ziekmelden. De werkdruk is zo opgelopen dat mensen haast geen tijd meer hebben naar het toilet te gaan. Waar meer mensen zich ziekmelden, ontstaat nog meer druk, zodat de druk op de achterblijvers nog hoger is en ook zij tegen grenzen aanlopen of zelfs burn-outklachten krijgen. We zien dat werknemers gebrekkige arbeidsomstandigheden niet meer accepteren (zoals de bagage-afhandelaars op Schiphol), met opstand tot gevolg en het daarbij behorende reputatierisico. Niet alleen is het relatief lage loon een issue, maar zeker ook de arbeidsomstandigheden.

Het traditionele wondermiddel voor elk van deze
problemen was economische groei.

De terugkeer naar een ‘normaal’ functionerende maatschappij loopt dan ook met horten en stoten. ‘Bloei in plaats van groei’, zegt Michel Scholte van het Impact Institute op de vraag wat volgens hem de juiste aanpak is. Niemand wil krimpen, maar wie groeit zal dat moeten doen op een manier waarbij de maatschappij en de mens voorop staat. Het betekent dat bedrijven meer gaan inzetten op probleemoplossing, zoals het organiseren van kinderopvang. Werknemers die een goede werkprivébalans ervaren, zijn mogelijk meer gemotiveerd en hebben minder stress dan werknemers die in hun autonomie worden beperkt.

Organisaties die willen profiteren van de voordelen van een gezond personeelsbestand (en hun bedrijfsresultaten willen beschermen) moeten rekening houden met de vijf factoren van welzijn van een medewerker: fysiek, financieel, emotioneel, sociaal en carrière. Emotioneel evenwicht kan net zo belangrijk zijn als fysiek welzijn bij het onderhouden van gezonde en betrokken arbeidskrachten. Sterker nog, studies hebben aangetoond dat goed aangepaste individuen 20 procent meer kans hebben om deel uit te maken van bloeiende teams. Interpersoonlijke relaties kunnen ook van invloed zijn op het algemene welzijn. Dus: kijk als bedrijf en maatschappij verder dan alleen groei, het loon is niet alleen belangrijk maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dat. Niet alleen is de race om talent opgelaaid, ook purpose@work is een belangrijk issue geworden. Jongeren zijn steeds meer op zoek naar bedrijven met een duidelijke betekenis. Maar ook klanten willen liever kopen bij een purpose-geleid bedrijf. En dat is niet vreemd.

De coronapandemie heeft veel pijnpunten blootgelegd.

Pestgedrag, intimidatie, ongewenste seksuele aandacht en ongevallen kwamen plotseling minder voor, werkplekken werden als meer veilig ervaren. Het werk was bovendien beter te combineren met het privéleven. Een werkgever die erin slaagt om de goede dingen uit de crisis te behouden, is nu spekkoper. Om de goede dingen van een welzijnsstaat te kunnen behouden, is het nodig dat de evolutie van zowel laag- als hogeropgeleiden gestimuleerd wordt naast verbinding tussen deze groepen. Om werknemers zoveel mogelijk gelijke kansen te geven, moet een werkgever het opleidingsaanbod voor alle groepen zo aantrekkelijk mogelijk maken en het onderlinge contact bevorderen. Mensen met anderen in verbinding brengen – en met het werk dat een bedrijf doet – kan een positief effect hebben op de productiviteit en de drive van een werknemer.

Dit alles is van cruciaal belang om niet alleen de kosten te beheersen, maar ook het welzijn van mensen en de algemene gezondheid te verbeteren.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 220723
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Welzijnseconomie in De Evolutiegids

Welzijnseconomie, buzzword voor Brede Welvaart?

Wat hebben Nieuw-Zeeland, Schotland, IJsland, Costa Rica, Californië en Wales met elkaar gemeen? In deze landen bouwen gemeenschappen aan de welzijnseconomie.

Rijnlands leiderschap in De Evolutiegids

Uitweg uit de crisis: Rijnlands leiderschap

Sinds Omzigtgate dienen we na te denken over het leiderschap in de politiek. De kracht zit in Rijnlands leiderschap.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?