WE CIRCLE | WEvolution Movement & Academy

JOIN THE WE CIRCLE OFWEL DE WEVOLUTION MOVEMENT

Join de WE Circle

We zijn een community voor WEvolution Movement, een opkomende sociale beweging voor verbinding en zinvolle evolutie. Daarbij spelen verbinding met jezelf, met elkaar en met gemeenschappen zoals buurten, wijken, dorpen of steden een rol.

wevolutie1

Ontdek!

Leer elkaar kennen en ontdek de wederzijdse skills voor verbinding en evolutie ! Dat doen we op een dieper niveau door je te betrekken bij onze uitwisselingsbijeenkomsten, WE-Talks, workshops, retraites en projecten voor verbindend leven en werken.

wevolutie

Help elkaar!

Leden helpen elkaar om initiatieven waar te maken en zinvol in de wereld te zetten. We zijn een WEvolutieplek waar jij welkom bent om te ontdekken, te leren, anderen te ontmoeten en ideeën om te zetten in daden.

Schotten weg!

Alles in deze wereld is met elkaar verbonden. We moeten af van de schotten! Want we zijn de verbinding met de eigen bron en met elkaar kwijtgeraakt. De kunst is om alles er te laten zijn en vanuit dat hele scala van moment tot moment te leven. Opmerken dat de verbinding tussen lichaam en geest bestaat, dat de verbinding tussen mensen bestaat, dat de verbinding tussen mens en dier bestaat en dat dit geen aparte grootheden zijn maar dat ze met elkaar versmolten zijn, dat je in wezen één met jezelf en met elkaar bent.

Verbind!

Bij de toetreding tot de Wevolution Movement beloven mensen dat ze zullen proberen om de wereld om zich heen met elkaar te verbinden. Dat betekent actie ondernemen! En dat betekent werken aan onderlinge verbinding in werkplekken, bedrijven, scholen, gemeenschappen, buurten, steden en landstreken.

[W]Evolueer!

De verbindingen binnen de WE Circle zijn essentieel voor de WEvolution Movement. We hebben het dan over een nieuwe evolutionaire samenleving. Daarom staan zaken als oude en nieuwe wijsheid op ons educatieve programma.

Join de WE Circle en maak WEvolution in jouw omgeving mogelijk

Als verbinder houden we je natuurlijk op de hoogte van nieuws rond onze activiteiten en onze projecten. Door ons een e-mail te sturen met jouw gegevens zoals volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bedrijfsnaam doe je een aanvraag voor lidmaatschap van de WEvolution Community. Je ontvangt van ons de nieuwsbrief en meer informatie over de mogelijkheid van vermelding op onze communitypagina’s.

header_evolution10

Meer weten over WEvolutie?

Farao Echnaton (ca. 1335 v. Chr) was de eerste die broederschap, vrede en liefde tussen mensen predikte. Helaas was zijn visie geen lang leven beschoren. In feite zitten we aan het begin van de 21e eeuw nog in een tweespalt van oud en nieuw denken.

expertcircle_afbeelding

Expert Circle

Door lid te worden van onze Expert Circle krijg je de mogelijkheid om op te treden tijdens educatieve programma’s en onze WE-Talks.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Lift Your Life & Your World & Share it!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?