WATERVERVUILING | boemerangeffect van vooruitgang | vitale evolutie

Watervervuiling, weet wat je drinkt!

Watervervuiling is een van de grootste uitdagingen voor gezondheid. Het was in feite Rachel Carson, pionier en visionair in haar tijd, die in 1962 het boek Silent Spring publiceerde, waarin ze de effecten van het gebruik van pesticiden op het leven en de relatie met de toename van kanker bij mensen aan de kaak stelde. Er zijn sindsdien vele jaren verstreken en het lijkt erop dat we deze situatie niet hebben verbeterd.

Waterverontreiniging is in de 21e eeuw een van de grootste uitdagingen voor gezondheid. Rivieren blijken illegale drugs, pesticiden en chemicaliën te bevatten. Sommige rivieren zijn zo vervuild met illegale drugsresten dat het invloed heeft op de inheemse vissoorten. Denk bijvoorbeeld aan kleine zoetwatergarnaaltjes die in de rivieren vertoeven. Afval dat in de rivieren eindigt kan duizenden verschillende chemicaliën bevatten die het milieu kunnen schaden. Drinken van ongezuiverd water kan levensgevaarlijk zijn. Niet voor niks probeert men in opvangkampen voor mensen die zijn getroffen door natuurrampen of oorlogsgeweld direct schoon drinkwater te leveren, omdat anders gevaarlijke ziektes kunnen uitbreken. De steeds verdere vervuiling van het water (en dus ook ons drinkwater) met pesticiden, geneesmiddelen en vele andere stoffen is de afgelopen tijd gerapporteerd door onder meer: het RIVM, NOS, TROS Radar, Trouw en diverse andere dagbladen.

Gevolgen voor het leven
Intensieve industriële groei heeft ernstige gevolgen en een hoge prijs voor mens en ecosystemen. En het is niet alleen het terugkerende beeld van de schoorsteen van de fabrieken of het dumpen van tonnen brandstof in de oceanen waarover we ons zorgen moeten maken als we het hebben over milieuvervuiling; we moeten ook onze aandacht richten op het voedsel dat we eten, de lucht die we inademen, het water dat we drinken, de elektronische apparaten en de huidproducten die we dagelijks gebruiken.

Dumpingen
Samenlevingen kampen al lange tijd met illegale drugs zoals cocaïne, amfetamine en ecstacy. Het onderzoek van KWR in Nederland toont aan dat er verdovende middelen in het influent van de regionale waterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zitten als gevolg van het gebruik daarvan door consumenten, en soms als gevolg van dumpingen. Het is echter nauwelijks bekend wat de gevolgen van deze chemicaliën op soorten kunnen zijn, wanneer ze via afvalwater in het watermilieu terechtkomen. Een onderzoek dat in Science of the Total Environmentis gepubliceerd werd, toont aan dat de palingen met name in hun vroege levensfase kwetsbaar zijn voor sporenconcentraties cocaïne. De cocaïne hoopt zich op in hersenen, spieren, kiewen, huid en ander weefsel. Bijzonder verontrustend is dat de voortplanting van het vissenbestand in gevaar komt. Wat zijn dan de gevolgen voor de mens en het leven op aarde?

Vijand is in huis
De vijand is al in ons huis te vinden. Rachel Carson waarschuwt ons dat momenteel tot 45 procent van het voedsel dat we consumeren giftig afval bevat, met name pesticiden. De gevolgen zijn menstruale afwijkingen, onvruchtbaarheid, vroege puberteit, aangeboren afwijkingen, obesitas, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, meervoudige chemische gevoeligheid en verminderde schildklierfunctie.

De kwetsbaarheid van mensen voor verontreinigende stoffen hangt af van geslacht en leeftijd. Vrouwen zijn kwetsbaar, omdat hun lichaam als een bioaccumulator van toxines functioneert. Vrouwen hebben een hoger percentage vetcellen dan mannen en zoals we weten hopen chemicaliën zich daarin op. Deze biologische factor plaatst vrouwen in de eerste rij van mensen die getroffen worden door aantasting van het milieu.

Zorg voor het leven!
Het boek van Rachel Carson benadrukt dat het belangrijk is de zorg voor je eigen lichaam in acht te nemen, maar geeft ook aan dat het een collectieve zorg is. De auteur pleit voor meer onderzoek en opleiding van professionals in de gezondheidszorg voor milieueffecten. Het is noodzakelijk om alle gegevens over ons welzijn te kennen, te herkennen en te beheren. Gelukkig doen drinkwaterbedrijven constant onderzoek en is ons drinkwater een ‘schone’ bron van water, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen.

Tot slot: wij zijn water
Waar water is, is leven. Wij zijn water, wij zijn het leven. Wees je daarvan bewust. Wij zijn totaal vergeten waar wij vandaan komen. Uit water. En water is geen object, grondstof of ding; het is puur leven. Het geeft leven. Laten we daar dankbaar voor zijn!
De ecologie van ons hart is vervuild geraakt en als gevolg daarvan hebben wij allen onze omgeving vervuild. Omdat wij de aarde als een object zien. Wij ontheiligen het. Misschien denk je dat de technologie het wel zal oplossen. Als wij ons verbonden zouden voelen met de aarde, zouden wij ook de oplossing kunnen zien. Dan zien we dat wij allen de hoeders van het leven zijn. Het is onze taak om in harmonie met de aarde en al het leven daarin te leven. Dat betekent een totale omwenteling in ons denken en handelen. Laten we dat vooral op tijd inzien voordat het te laat is. De evolutie van het leven op aarde is namelijk in het geding.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190604
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Honderden rivieren vervuild door antibiotica

03-06-19: Bijna twee derde van de rivieren die werden onderzocht in een wereldwijde studie zijn zo vervuild met antibiotica dat dit bijdraagt aan het groeiende probleem van antibioticaresistente bacteriën. Het ging in totaal om 72 rivieren op alle continenten behalve Antarctica, van de Theems tot de Mekong en de Tigris. De vervuiling tast ook de delicate ecologische balans in rivieren en andere stromen aan, doordat de bacteriële samenstelling verandert. Dat kan een effect hebben op allerlei ecologische processen, aldus Emma Rosi, aquatisch ecoloog bij het Amerikaanse Cary Institute of Ecosystem Studies. Bacteriën spelen immers een belangrijke rol in het ecosysteem van rivieren, bijvoorbeeld bij de koolstof- en stikstofcycli. Bron: National Geographic.

Crystal Meth in rivieren

14-03-19: In Amsterdam is het gebruik van crystal meth vorig jaar opvallend gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Onderzoekinstituut KWR Watercycle concludeert dat na metingen in het rioolwater van Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. De onderzoekers schatten dat elke dag 300 tot 400 mensen in Amsterdam de harddrug gebruiken. Bron: KWR.

Meer inzicht met De Evolutiegids

waterspecial over Emoto en waterkristallen

Het geheime leven van water

Hoe zit het met de onzichtbare dimensie van water? Sommigen geloven dat dit goedje magische krachten heeft. Dr. Masuru Emoto heeft al enkele geheimen ontsluierd…

Watereconomie: klimaatverandering zal het waterprobleem verergeren

Van waterstress tot waterbewustzijn

Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties woont in 2030 de helft tot twee derde van de wereldbevolking in gebieden met waterstress. Nederlandse watereconomie kan helpen…

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?