WATEREXPERTISE | Neerlands nieuwe goud? | vitale evolutie

Water,
innoveren en kennis delen wordt steeds urgenter

Je hebt het elke dag nodig. Water. Het schept vooraleerst leven, maar is ook reden voor conflict en waterstress. We moeten inzien dat wij in Nederland een luxe positie hebben omdat we veel water tot onze beschikking hebben, maar het reinigen van het water wordt steeds duurder. We mogen best trots zijn op onze kennis van water. Is dat Neerlands nieuwe goud?

Nederland is een waterland, we hebben het bij wijze van spreken in ons DNA. Onze waterbedrijven behoren tot de top van de wereld. We beschikken over universiteiten en waterschappen met enorme waterexpertise; met deze kennis en kunde kunnen we conflicten of problemen van waterschaarste of overvloed voorkomen. Maar het thema water staat niet hoog op de Nederlandse agenda. Dat komt mede omdat we in een delta leven en juist een overvloed aan water hebben. Bij een hittegolf en langdurige droogte vragen Nederlandse drinkwaterbedrijven aan consumenten om waterbesparende maatregelen te nemen. Niet omdat er een echt watertekort dreigt, maar vooral omdat op die warme en droge dragen enorme pieken zijn in het watergebruik. Maar conflicten rondom water buiten onze grenzen kunnen indirect wel degelijk een probleem voor ons zijn. We zijn heel afhankelijk wat er gebeurt in de wereld. Als de voedselproductie op andere plekken in de wereld omlaag gaat door klimaat en economische factoren, hebben wij er ook last van. Het is goed als we daar bewust mee bezig zijn en ons beleid daarop aanpassen.

Watermanagement
Op verschillende plekken in de wereld wordt al gewerkt aan natuurlijker watermanagement. Bijvoorbeeld in de Mississippidelta in de Verenigde Staten, waar er ambitieuze plannen zijn om het rivierwater weer over het deltaland te laten stromen. En ook in België zal vierduizend hectare land in de delta van de Rijn, Maas en Schelde voor 2030 teruggebracht worden tot natuurlijke wetlands. Maar natuurlijk watermanagement is ook nodig in de sloppenwijk van Lagos (Nigeria), waar nederzettingen op water zijn gebouwd. Tenminste 100.000 mensen wonen er in huizen op palen en kano’s zijn het verkeersmiddel bij uitstek. In 2012 vernietigde de regering 3.000 paalwoningen en gaf de bewoners slechts 72 uur de tijd om te verhuizen. Waar kunnen deze mensen naar toe als ze zich geen nieuwe woning kunnen veroorloven? Ze zullen alles op alles zetten om toch in de waterwijk te kunnen blijven.

Waterstress
Volgens de World Resources Institute zullen in 2040 33 landen te maken krijgen met waterstress. Zo bevat de woestijnstad Lima (Peru) zo weinig onzichtbare waterdruppeltjes dat de watermeters het niet hebben kunnen waarnemen. Daarom legden Peruanen er nevelnetten aan om in ieder geval hun planten in de moestuin leefbaar te houden. Ook de Nederlandse kunstenaar Ap Verheggen probeerde het onmogelijke uit. Hij wist water uit de lucht te halen met behulp van zonne-energie. Hij knutselde meerdere apparaten in elkaar om met zonne-energie condensdruppels op te wekken. Zo ontstond zijn ontwerp Desert Twins, dat hij in Mali inzette. En architecten Arturo Vittori en Andreas Vogler hebben een briljante constructie gemaakt: Warka Water. Met grote korven toveren ze tot 100 liter water per dag uit de lucht.

Waterbehoefte
Wetenschappers voorspellen dat in 2030 slechts zestig procent van de wereldbevolking zal kunnen voorzien in zijn of haar behoefte aan water als gevolg van bevolkingsgroei, klimaatverandering en waterverspilling en -vervuiling. Vooral het Midden-Oosten en Noord-Afrika zullen te maken krijgen met een tekort aan water. Nu al staat de benedenloop van verschillende rivieren, zoals de Gele Rivier in China, en de Amerikaanse Colorado-rivier, een gedeelte van het jaar droog doordat teveel water aan de rivier onttrokken wordt voor irrigatie en andere economische activiteiten. Als gevolg hiervan staat de watervoorziening aan de mensen, dieren en planten in de omgeving ernstig onder druk en loopt hun welzijn gevaar.

Vooral in de droge gebieden in de wereld is de concurrentie om watervoorraden hevig en dit zal in de toekomst alleen maar erger worden. In het Midden-Oosten zijn al eeuwenlang spanningen over de verdeling van water. Sinds 2011 is Ethiopië stroomopwaarts bezig met het bouwen van een grote dam en een stuwmeer in de Nijl. Egypte voelt zich bedreigd, maar wil geen oorlog riskeren. De groeiende vraag naar water zorgt steeds vaker voor een internationaal verdelingsprobleem. Internationale organisaties als UN Water, de World Water Council en Water.org spreken daarom van een mondiale watercrisis.

Klimaat
Klimaatverandering kan in Oost-Afrika leiden tot afnames van 33%, 20% en 18% in de oogst van respectievelijk mais, sorghum en gierst.
De huidige voedseltekorten in de Hoorn van Afrika zijn mede het gevolg van langdurige droogte, waardoor verschillende oogsten zijn mislukt en grote aantallen vee zijn gestorven. De droogte heeft hier geleid tot een langdurige voedselcrisis en tot grote aantallen vluchtelingen. De VN voorspelt dat de door klimaatverandering verstoorde voedselproductie ervoor zal zorgen dat het huidige aantal van 1 miljard mensen
met chronische honger verder zal stijgen met 75 tot 125 miljoen. De VN heeft aangetoond dat er een duidelijk verband is tussen waterschaarste en armoede.

Drinkwater uit de oceaan
Er gloort licht aan de horizon. Onderzoeksinstituut TNO is erin geslaagd tegen lage kosten drinkwater te maken uit zeewater. Het goedkoop bereiden van zoet water uit zout water geeft veel mensen in de wereld een nieuw perspectief. Miljarden mensen hebben op dit moment géén toegang tot schoon en gezond drinkwater. En de beschikbaarheid van schoon water is een basisbehoefte van de mensheid. Het is tevens een ernstig bedreigde basisbehoefte. Wat schaars is, is duur. Met ons boerenverstand kunnen we zelf wel bedenken dat met voedsel en water in de toekomst grof geld te verdienen valt. Waar was Nederland ook alweer goed in? Nederland behoort tot de wereldtop als het om een exces aan water gaat. We zijn de beste ter wereld op het gebied van dijken die ons beschermen tegen overstromingen, maar als het gaat om droogte zijn we dat niet. Ons streven zou moeten zijn ook tot de top op het gebied van droogte, verzilting en bijbehorend droogtemanagement te horen.
De vraag naar waterexpertise zal alleen maar toenemen. De voeten droog houden, waterbeheer bij droogte en water zuiveren winnen aan urgentie. De over de eeuwen heen opgebouwde expertise zal Nederland geen windeieren leggen.

Bangladesh ontwikkelt waterplan

05-09-18: Bangladesh, een land met 163 miljoen inwoners en de grootste delta ter wereld, gaat zich met een deltaplan naar Nederlands voorbeeld beschermen tegen de stijgende zeespiegel en steeds zwaardere stormen. Ook moet het plan het economisch potentieel van Bangladesh als deltaregio ontwikkelen. Het land wil in enkele jaren een middeninkomenland zijn. Bangladesh kampt ook met problemen inzake waterveiligheid (bescherming tegen overstromingen), waterzekerheid en voedselzekerheid (beschikbaarheid van voldoende water en voedsel), die verergerd worden door overbevolking en klimaatverandering. Het deltaplan is opgesteld met Nederlandse hulp van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onderzoeksinstellingen als Wageningen Universiteit en Deltares en ingenieursbureaus. Bron: WUR.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170529
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
city-meriens

City of Meriens

De Franse architect Jacques Rougerie wil een drijvende stad realiseren met laboratoria, serres, leslokalen, congresruimtes, woonkwartieren en ontspanningsgelegenheden.

delphinerobbe

Delphine Robbe redt koraalriffen

De Franse Delphine Robbe bouwt kunstmatige koraalriffen en herstelt stervende riffen met nep-rotsen en elektriciteit.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?