VOEDSEL IN 2050 | duurzame toekomst voor voedsel | vitale evolutie

Kan de aarde straks 9 miljard monden voeden?

We zijn straks met 9 miljard mensen op aarde. Vandaag zijn er 225.000 mensen bij gekomen. 11 Procent van de totale wereldbevolking lijdt honger. Onze soort is de dominante kracht op aarde geworden. Aan ruimte en innovatie is geen gebrek. Maar is dat genoeg?

Laat ik één ding duidelijk maken. Er is op dit moment geen sprake van een voedseltekort. Talloze studies hebben aangetoond dat er in principe voldoende voedsel wordt geproduceerd om de wereldbevolking te voeden. Alleen bij de verdeling van dat voedsel gaat het niet altijd goed. Dat komt omdat er sprake is van armoede of omdat er niet genoeg goede wegen zijn om het voedsel te kunnen distribueren. De oplossing is eigenlijk heel eenvoudig maar tegelijkertijd lastig: zorgen dat mensen wel de middelen hebben om voedsel te kopen en een goede distributie ervan mogelijk te maken.

Kan de planeet ons nog wel aan?
Maar eigenlijk zou de vraag moeten zijn: hoe zorgen we ervoor dat we de mensen van voedsel kunnen blijven voorzien zonder de planeet te vernietigen? We kunnen niet én meer landbouwgrond aanleggen om een groeiende wereldbevolking te voeden, én tegelijkertijd natuur willen behouden en uitbreiden, én massaal bos willen aanplanten om CO2 uit de lucht te halen en zo klimaatverandering aan te pakken.

Produce, Protect, Prosper
Het World Resources Report
Creating a Sustainable Food Future roept op tot actie en dat kan in drie woorden worden samengevat: Produce, Protect, Prosper.  Dit zijn geen tegengestelde of concurrerende doelen. “Miljoenen boeren, bedrijven, consumenten en elke overheid op de planeet zullen veranderingen moeten aanbrengen om de wereldwijde voedseluitdaging aan te gaan. Op elk niveau moet het voedselsysteem worden gekoppeld aan klimaatstrategieën, ecosysteembescherming en economische welvaart”, zegt Andrew Steer, president en CEO van het World Resources Institute. Het blijkt mogelijk te zijn om meer voedsel te produceren op dezelfde hoeveelheid landbouwgrond als vandaag, ecosystemen te beschermen en dit te doen op een manier die ervoor zorgt dat boeren en anderen kunnen floreren. Het creëren van een duurzame toekomst voor voedsel zal niet eenvoudig zijn – maar het kan wel. Maar hoe zit ’t dan met de overbevolking?

Milieu-impact is groot
De milieu-impact van een groeiende bevolking en die van groeiende welvaart van mensen die uit armoede raken is groot. Meer mensen zullen een auto of tv willen hebben. Ze gaan meer vlees en zuivel eten. En juist dat laatste is een belangrijke bron van veel milieuproblemen. De helft van het bewoonbare land op aarde is in gebruik als landbouwgrond en volgens een studie wordt maar liefst 77 procent daarvan voor veeteelt in beslag genomen. En de impact van veeteelt is enorm. Denk maar eens aan al het drinkwater dat nodig is voor de landbouw en veeteelt. In een eerder artikel schreef ik al over
het watertekort voor vee in Australië.

Voedselsysteem aanpassen
Daarom is het enorm belangrijk dat we ons voedselsysteem – en dan heb ik het over de landbouw, veeteelt en de menselijke consumptie – gaan aanpassen. Veranderende consumptiepatronen, verhoging van de productiviteit van gewassen en vee, en verbetering van de efficiëntie van zaken als kunstmest kunnen de uitstoot en de vraag naar land aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd de landbouwinkomsten verhogen. De vraag is of de landen waar de bevolking het hardst groeit – bijvoorbeeld in Afrika – hun voedselsysteem kunnen aanpassen en de voedselproductie kunnen vermeerderen. Het liefst zonder extra land in gebruik te nemen, zoals nu in het Amazone-gebied volop gebeurt. Maar wat kunnen we nog meer doen?

Oplossingen bedenken
Daarnaast kunnen (relatief) nieuwe technieken worden ingezet om de productie op peil te houden of te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan genetisch gemodificeerde gewassen die een grotere opbrengst hebben doordat ze beter bestand zijn tegen ziektes en plagen. Ook zijn er kansen voor de cellulaire landbouw: het kweken van dierlijke eiwitten voor kweekvlees. Maar dat is slechts een deel van de oplossing.

Eetparadijs
We zullen er ook naar moeten streven om minder meststoffen toe te voegen om de enorme broeikasgassen te kunnen voorkomen. We zullen veel meer volgens kringlopen, dus circulair, moeten gaan produceren. Wel zullen de consumenten gevarieerd moeten blijven eten. Zo kunnen producenten ons voor onze dagelijkse portie dierlijke eiwitten doorverwijzen naar een smakelijke sprinkhaan of plantaardige vleesvervanger. Maar het is vervolgens wel de vraag of wij als consument daar ook warm voor lopen. Maar het huidige eetparadijs kan niet meer standhouden. We zullen het eetparadijs omwille van de planeet en toekomstige generaties dan ook moeten herzien. En daarin spelen wij als consument en voedselinnemer een sleutelrol.

Landbouwwetenschappers positief
Toch zijn de landbouwwetenschappers positief. Ze zien de groene revolutie nu ook in Afrika en Azië van de grond komen. De landbouwopbrengsten gaan in sommige landen snel omhoog, tenzij een land voor de industrie kiest. Met rijke bodemschatten slaan sommige Afrikaanse landen de landbouwontwikkeling over. Het maakt hen daardoor afhankelijk van andere landen. De landbouwwetenschappers zien ook mogelijkheden in verdere verbetering van de efficiëntie in de voedselketen. Verder zien ze mogelijkheden voor verarmde gronden die omgevormd kunnen worden tot natuurgebieden. 

Bijsturen ingewikkeld
Er zijn vele en grote problemen op te lossen. Dat staat buiten kijf. De overheid zou daar een grotere rol in kunnen spelen. Probeert dat ook, maar ziet veel weerstand op zich afkomen. De toekomst zal geen Hof van Eden zijn, maar een worsteling tussen mensen die een verschillende toekomst willen. Bijsturen is ingewikkeld en dat vraagt om krachtig evolutionair leiderschap. We zullen in transparantie keuzes moeten maken en goed met elkaar moeten communiceren. Als dat niet lukt, blijft er maar één ding over: geboortebeperking. Het klimaatpanel IPCC rept er met geen woord over. Het is dan ook een beladen woord die niemand vooralsnog in de mond wil nemen. Begrijpelijk. Er blijft ons dan niets anders over om zelf maar andere keuzes te maken en te veranderen. Greta Thunberg wijst niet voor niets naar jou.

Join the [w]evolution
AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 200102
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Hoe gaan we de groeiende wereldbevolking voeden?

Wetenschappers weten dat er in 2050 twee keer zoveel voedsel nodig is om alle 9 miljard mensen van voedsel te kunnen voorzien en tegelijkertijd duurzaamheid in acht te nemen. Dat zal niet gemakkelijk zijn.

herenboeren_geertvanderveer

De interesse groeit voor Herenboeren

Geert van der Veer, geestelijk vader van het Herenboeren-concept, wil dit natuurinclusieve voedselcollectief verder internationaal uitrollen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?