VERBINDING | verlangen naar verbinding | sociale evolutie

Verlangen naar verbinding

Waar vinden we de verbinding nog met elkaar?

sociale evolutie bij De EvolutiegidsWe zitten in een morele crisis. De moderne wereld heeft het eigenbelang en individualisme versterkt. Dat heeft ons geen geluk gebracht. We nemen de tijd niet meer om elkaar werkelijk te ontmoeten. Maar het verlangen naar verbinding blijft.

Welvaart en techniek brachten ons een langer en gezonder leven, maar of dat ons gelukkiger maakt, blijft de vraag. Als je jong bent moet je minstens universiteit hebben gekozen, na je dertigste getrouwd, na je veertigste kun je beter een hogere carrièrestap nemen en na je vijftigste beter niet werkloos worden. Over een leven daarna denken we maar liever niet na. We zijn het algemeen belang uit het oog verloren: iedereen is bezig met eigenbelang. Dat leidt tot individualisering en eenzaamheid. De solidariteit staat onder druk. We zijn blijkbaar iets grondig kwijtgeraakt: de verbinding.

Vervreemden
In een samenleving die steeds verder individualiseert, is het steeds lastiger verbinden. De markt ziet de verbinding met de consument, maar omgekeerd is er geen verbinding. De staat zoekt de verbinding met de kiezer, maar vindt die niet. De gemeenschap an sich bestaat niet meer, omdat die bestaat uit verschillende belangen. Maar vinden we geen verbinding, dan vervreemden we nóg verder van elkaar.

Gelegenheidsgemeenschap
Met onze honger naar groei branden we niet alleen onszelf op, maar ook onze samenleving. We zijn meer een gelegenheidsgemeenschap geworden dan een samenleving. We kijken even met elkaar naar het vrouwenvoetbal, voelen dezelfde spanning, ontladen met een drankje en zijn even met elkaar verbonden. Na afloop gaan we weer uit elkaar. Echt hecht is die verbinding niet.

Prestatiegeneratie
Ook in de politiek zie je dat de verbinding er nauwelijks meer is. Ja, die is er misschien wel tussen de leden van een politieke partij, niet meer tussen kiezer en gekozene. Die relatie is vrijblijvend geworden. Je ziet die trend in de gehele samenleving. Ook jongeren vinden het moeilijk om zich te verbinden. Liever doen ze dat vrijblijvend via Facebook of Instagram. Daar tonen ze hun geluksmomenten met foto’s en verhalen, maar vervolgens kijken ze onzeker naar hun scherm om te zien of ze een duimpje krijgen. Deze generatie is een prestatiegeneratie geworden in plaats van een verbindingsgeneratie.

Erkenning
Het gevoel om ons op een of andere manier te verbinden blijft. We zoeken erkenning van een groep, we willen niet buitengesloten worden. Want dan voelen we ons een verliezer. Nee, we willen geen grijs muisje zijn. Liever zoeken we betekenis en een zinvol leven.

Betekenis vonden de mensen vroeger in de kerk. Het collectieve samenkomen doen we niet meer in de naam van het geloof. En toch zouden we graag weer willen samenkomen. Op de een of andere manier. Want we nemen niet meer de tijd om samen te komen, behalve als het iets leuks is. Een dineetje of een avondje uit met z’n allen. Maar ja, da’s even leuk. Hoe dan wel?

Verbinding vraagt om vertraging. Een moment van verdieping, geduldig luisteren en begrip krijgen voor de ander. Dan ontstaat er ruimte voor verbinding. Je moet even uit het snelle leven stappen om die verbinding te kunnen vinden. Maar waar vind je die?

Voorbeelden
Dat blijkt een lastige vraag te zijn. Het collectieve samenkomen willen we wel, als het maar betekenis heeft en zinvol is. Zoals het redden van onze planeet of het opkomen van de zwakkeren in de samenleving. Goed naboarschap zou ook een uitkomst kunnen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 58 procent van de Nederlanders wel meer zou willen doen voor anderen. Noabers, zoals buren genoemd worden, helpen elkaar van oudsher. Op het land, bij het zaaien en oogsten. In huis, bij vreugde of verdriet. Bij modern noaberschap moeten we denken aan lichtere vormen van hulpverlening (vuilnisbak buiten zetten, planten of dieren verzorgen). Vrouwen willen best meer eenzame mensen gezelschap houden. Mannen denken vooral aan het helpen met de administratie of de computer of de afvalcontainer buiten zetten. 

Een andere vorm van verbinding is co-wonen voor jong en oud. Het is heel belangrijk dat een stad gezamenlijke publieke ruimtes – pleinen, speelplaatsen, en voetbalveldjes – creëert en onderhoudt waar mensen samenkomen en gezamenlijke ervaringen opdoen. Een mooie vorm van verbinding is het samen duurzaam voedsel verbouwen zoals dat gebeurt bij de Herenboeren. Een ander fenomeen is The Dinner Party, waarbij mensen bij elkaar komen om te praten over hun verlies. In de Evolutiegids vind je meerdere voorbeelden van betekenisvolle verbindingen.

Bij deze voorbeelden zie je dat mensen samen aan de slag gaan en samen de schouders ergens onder zetten. Verbinding blijkt nu de enige weg vooruit te zijn. Niet de weg van het eigenbelang maar die van het algemeen belang.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190707
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Betekenisevolutie

Kleur je leven met een evolutiedoel

In actie komen voor een hoger doel is een mooie manier om een betere wereld te realiseren.

zinvol verschil maken is leeftijdsloos

Maak zinvol verschil

Maak verschil in het evolutiebelang van iedereen, want dan combineer je zingeving met een betekenisvol doel: een betere wereld.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?