SERVANT LEADERSHIP | dienend leiderschap in actie | zakelijke evolutie

Dienend leiderschap

Servant leadership in actie

De powerleider of – ondernemer die krachtig leiding geeft en meer naar het geldelijke resultaat kijkt dan naar de mensen, is aan vervanging toe. Vandaag is een dienende leider of servant leader, die zijn beperkingen kent, die anderen credits geeft en die zijn mensen ondersteunt overtuigend effectief en succesvol.

Het gedrag dat bij servant leadership hoort, kent twee dimensies: dienen en leiden. Bij het dienen stelt de leider zich niet meer op de voorgrond, is authentiek en bescheiden en is niet bang fouten toe te geven. Bij het leiden staan empoweren, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid nemen en lef centraal.

Strategisch leiderschap heeft te maken met visie en richting. Het is het leiderschapsaspect van dienstbaar leiderschap. Leiderschap gaat over ergens heen gaan. Als jij en je mensen niet weten waar je naartoe gaat, doet jouw leiderschap er niet toe. Een overtuigende visie zorgt ervoor dat iedereen dezelfde kant op gaat. Zodra de organisatie een overtuigende visie heeft, kunnen ze doelen stellen en strategische initiatieven definiëren die mensen helpen te weten waarop ze zich op dit moment moeten concentreren.

Het implementeren van servant leadership is het dienende aspect ervan. Het omvat beleid, systemen en leiderschapsgedrag dat van de top naar de eerstelijnsmedewerkers loopt. Het beleid maakt het mogelijk voor medewerkers volgens de visie en waarden en korte-termijndoelen te werken en initiatieven te nemen.

Een organisatie is in onze visie effectief en succesvol als:

  1. mensen worden geïnspireerd door een eenduidige missie, visie, doelstellingen en strategie
  2. iedereen in de organisatie het gewenste gedrag, de kernwaarden en de wijze van communiceren kennen en herkennen. Daardoor kunnen mensen beter inspelen op situaties
  3. zin- en betekenisgeving, zelfsturing en motivatie worden gestimuleerd door het delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  4. de leider als eerste voorbeeldgedrag vertoond, de medewerkers elkaar respecteren en elkaar onvoorwaardelijk vertrouwen.

Het leiderschapsaspect en de implementatie van dienend leiderschap bepalen de cultuur van een organisatie: de servicegerichte omgeving die medewerkers en klanten dagelijks omringt.

Robert K. Greenleaf bedacht de term servant leadership in 1970 in een essay met de titel The Servant as Leader en publiceerde het concept. Vandaag de dag heeft de wereld dringend behoefte aan dit leiderschapsmodel.

In Nederland heeft het gedachtegoed van Robert K. Greenleaf over servant leadership net als in Amerika een nieuwe beweging op gang gebracht. Het gaat uit van de leider als dienaar. Deze leiderschapsstijl die met de naam Servant Leadership een schijnbare contradictie in zich lijkt te herbergen, blijkt een krachtige combinatie te zijn waarbij leiden en dienen een delicaat evenwicht vormen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN |©EVOLUTIEGIDS | 150806
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Zorggroep Noordwest Veluwe

Zorggroep omarmt Servant Leadership

Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft Servant Leadership, een praktische methode voor het dienstbaar én verbindend leiderschap, duurzaam ingepast.

Frederic Laloux over tealmanagement

Tealmanagement

Alweer een managementtrend? Ja, het wordt Teal. Zo genoemd omdat het verwijst naar de volgende evolutiefase van het menselijk bewustzijn.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?