UNOi | evolutionair onderwijsmodel | sociale evolutie

UNOi educatie

Hoe KUNNEN naast KENNEN een plek in het onderwijs verovert

sociale evolutie bij De EvolutiegidsTegenwoordig zijn alle landen ter wereld bezig met het ontwerpen van evolutionaire, educatieve modellen. Worden soft skills zoals kritisch denken en creativiteit belangrijker op school? De OESO zoekt het uit, het UNOi in Latijns-Amerika doet het sinds 2010.

Pure feitenkennis volstaat niet meer. Het onderwijs dreigt zijn doel en relevantie te verliezen, stelt Andreas Schleicher van de OESO. Google weet alles, met feitenkennis alleen onderscheid je je niet meer. De wereld beloont je nu voor wat je met die kennis kunt doen. Daarom is het aanleren van soft skills belangrijk geworden. In Denemarken krijgen leerlingen verplicht een uur in de week les in empathie. De Denen zijn veel meer van het aanmoedigen en ondersteunen van de eigen motivatie van het kind. In Israël werd het vak life skill studies in 1997 geïntroduceerd. In Engeland en Ierland staat in de laagste klassen van sommige middelbare scholen personal, social, health and economic education (PSHE) op het programma. De interesse van de Britse overheid voor PSHE komt voort uit de nationale focus onder meer op gevallen van uitbuiting van kinderen en geestelijke gezondheidsproblemen bij adolescenten.

UNOi
Maar het UNOi onderwijs is het meest evolutionaire, educatieve project. UNO Internacional – kortweg UNOi met vestigingen van privé-scholen (vanwege de hogere kosten) in Mexico, Colombia, Argentinië en Brazilië –  combineert onderwijsprincipes van de 21e eeuw met nieuwe technologie, tablets en creatieve ateliers. Ze leggen de focus op kennis én vaardigheden. UNOi onderwijs werd door de IDB (Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank) gekozen als een van de 50 meest innovatieve educatieve initiatieven in Latijns-Amerika.

Leren door te doen
Een groep bestaande uit schooldirecteuren, ingenieurs, filosofen en biologen kwam bij elkaar om een nieuw onderwijsmodel te bedenken waarbij competenties ontwikkelen het belangrijkste uitgangspunt was. Daaruit ontstond het nieuwe onderwijsmodel UNOi. Debatteren, kritisch denken en oplossingen creëren zijn volgens het UNOi belangrijker dan feiten stampen. Leren door te voelen, te denken en te doen is het adagio. UNOi wil leerlingen klaarstomen voor de 21e eeuw. De leraren werken toe naar een school die geïnspireerd, intelligent, innovatief, interactief, integraal en internationaal is.

Tweetalig
Het verschil in vergelijking met traditioneel onderwijs is onder meer dat de lessen – of liever vormingen – afwisselend in Spaans en Engels gegeven worden. Technologie speelt een hoofdrol in de klas, maar leerlingen zijn geen passieve luisteraars! De technologie moet een aantal pijlers van leren ondersteunen zoals gepersonaliseerd leren, samenwerkend leren en zelfgestuurd, projectmatig leren. Het doel is om creatieve, empathische en ondernemende volwassenen op te leiden. 

Raadsel
De dag begint met een raadsel. In kleine groepjes gaan de kinderen op zoek naar een oplossing, die ze aan het eind van de opdracht in groepsverband presenteren aan de rest van de klas. Daarna is er ruimte voor feedback en debat. Bij zesjarigen is dit bijvoorbeeld: ‘Hoe ziet een typisch Mexicaanse taco eruit?’ Voor de oudere leerlingen zijn de raadsels van een diepgaander niveau. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we in de toekomst iedereen van voedsel voorzien?’ Om tot een oplossing te komen is uitgebreid onderzoek nodig en moeten leerlingen samenwerken. Soms in creatieve ateliers, soms achter de computer. Zo krijgen ze waarden en normen mee. Het stimuleert kritisch denken en initiatief nemen, want de leerling wordt geleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen van het eigen leerproces.

Do-it-yourself
De lokalen zijn ingericht als do-it-yourself-ateliers. Elke UNOi-school heeft drie types. In de makers club hangt gereedschap, in de challenge club zijn computers en elektronica te vinden om de ontwerpen te automatiseren en in de media club kun je audio en video opnemen om je boodschap de wereld in te sturen.
UNOi hoopt op die manier van lesgeven de rest van Latijns-Amerika te veroveren.

Evolutie in het onderwijs

Tegenwind
Toch krijgt onderwijs met een sterke focus op vaardigheden ook veel tegenwind. Critici wijten de achteruitgang van het onderwijs juist aan het verwaarlozen van basiskennis. Ook in ons land. Intussen komen er volgens de Inspectie van Onderwijs in hun jaarverslag van 2017 jaarlijks 3.500 leerlingen van de basisschool af die – na acht jaar les – niet goed kunnen lezen (bij dit onderzoek zijn asielkinderen niet meegenomen). Die scholieren zijn laaggeletterd; een stapje boven analfabeet. Van 13.000 kinderen blijft het rekenniveau ver achter.

Talentontwikkeling
Maar ook de kwaliteit van leraren, het oplopend lerarentekort én de verminderde inzet op talentontwikkeling zetten de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Het kennisniveau van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs gaat achteruit als gevolg van het lerarentekort, waardoor grotere klassen ontstaan. Een groot deel (85 procent) van de bijna 3.000 leraren die de enquête van vakbond CNV Onderwijs invulden, ziet meer onrust in de klas. Ook lukt het vaak niet om extra aandacht te geven aan leerlingen die meer zorg nodig hebben. Er wordt daardoor ook te weinig gedaan met de talenten van kinderen. Het Nederlandse onderwijs is niet primair ingericht om talenten zoals creativiteit, zelfsturing, ondernemerschap en samenwerking te ontdekken en te ontwikkelen. Als een kind weet met welke innerlijke eigenschappen of talenten (niet te verwarren met karakterontwikkeling) hij of zij geboren is en de leraar weet dat, dan kunnen ze die talenten samen verder ontwikkelen. Maar daarvoor ontbreekt blijkbaar de tijd in het onderwijs.

M-jaar
Wat nou als leerlingen, die nog niet weten wat ze willen, nog niet hóeven te kiezen. Dat ze een jaar langer mogen leren, groeien, experimenteren en uitzoeken wie ze zijn en wat ze willen? Daarvoor is in Nederland voor 15-jarigen het M-tussenjaar vóór de definitieve keuze van de beroepsopleiding bedacht. Het jaar bestaat uit ongeveer 1/3 deel leren en 2/3 deel experimenteren, doen en ondervinden. De leerlingen gaan op onderzoek uit, ze kijken, proeven, ruiken en proberen. Te laat? Dat denk ik wel. Het M-jaar zou kunnen betekenen dat er in de jaren daarvoor niets of weinig aan talentontwikkeling is gedaan.

Onderbouwing
In ieder geval hoopt de OESO tegen september 2020 een wetenschappelijke onderbouwing gereed te hebben, waaruit moet blijken in welke sociale en emotionele vaardigheden het onderwijs wel het best kan investeren. Ik geloof dat een gelukkige en gestimuleerde leerling, waarbij rekening gehouden wordt met zijn of haar innerlijke eigenschappen, altijd een goede student zal zijn. Er is meer nodig dan een M-jaar om het probleem in het Nederlandse onderwijs aan te pakken. Binnen het onderwijs zijn inmiddels al wel vernieuwingsnetwerken actief die het onderwijs radicaal willen vernieuwen. Als die netwerken zich met elkaar verbinden kan er een belangrijke pijler onder die beweging ontstaan.

Join the [w]evolution
AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 191217
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Ontwerpdenken voor kinderen

Designathon Works vult de leemte tussen kennis van het verleden met technologische geletterdheid en creativiteit via de Designathon-methode, die alle competentie-vaardigheden en karakterkwaliteitsvaardigheden ontwikkelt voor kinderen die door de OESO worden genoemd: 21st century competenties. De Designathon-methode combineert aspecten van Design Thinking en Maker Education, beide benaderingen die terrein winnen in onderwijssystemen over de hele wereld. Bron Designathon.

21st Century Skills

 1. Kritisch denken
 2. Creativiteit
 3. Samenwerking
 4. Communicatie
 5. Informatievaardigheden
 6. Mediawijsheid
 7. Technologie geletterdheid
 8. Flexibiliteit
 9. Leiderschap
 10. Initiatief
 11. Productiviteit
 12. Sociale vaardigheden.
kenrobinson1

Sir Ken Robinson vecht voor hart in het onderwijs

Ken Robinson een van de meest invloedrijke onderwijssprekers van de afgelopen jaren. 

Henkjan Kok, onderwijsondernemer in krimp

Kijk meer over de muren van het onderwijs

De Achterhoek is ondanks de concurrentiestrijd tussen krimpende scholen een voorbeeld voor andere regio’s. 

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?