UNITED WORLD COLLEGES | meedenkers en doeners | sociale evolutie

United World College Maastricht

United World College leidt studenten op tot meedenkers en doeners

sociale evolutie bij De EvolutiegidsDe United World Colleges zijn bijzondere onderwijsinstituten die meedenkers en doeners in de maatschappij afleveren. Ze bieden uitdagend en transformationeel onderwijs aan meer dan 9.000 studenten per jaar. Met andere woorden: ze inspireren hun studenten om een vredelievende en duurzame toekomst te creëren. Op het United World College Maastricht wordt de kinderen dus anders onderwezen dan op andere scholen.

Het United World College (UWC) met een basis in Londen is een wereldwijde onderwijsbeweging die kinderen tot wereldwijze meedenkers en doeners opleidt. Het doel is om mensen, naties en culturen voor vrede te verenigen om samen een duurzame toekomst te creëren. De leerlingen van het UWC zijn afkomstig uit meer dan honderd verschillende landen. Veel kinderen hebben internationaal georiënteerde ouders die voor korte of lange tijd in de omgeving van Maastricht wonen. Maar de school heeft ook beurzen voor jongeren uit conflictgebieden. Op dit moment heeft het UWC 18 scholen en hogescholen op vier continenten. Maar wat doen ze precies?

Verantwoordelijkheidsgevoel
Het UWC leidt kinderen via peuter- en kleuterscholen, primair en voortgezet onderwijs op met een gevoel voor idealisme, brengen internationaal en intercultureel begrip bij, respect voor het milieu, persoonlijk en wederzijds verantwoordelijkheidsgevoel, mededogen en service aan de mensheid. De scholen geloven dat het mogelijk is om actie te ondernemen en lokaal, nationaal en internationaal het verschil te maken.

United World College

Voorbeelden
Dit is al een realiteit voor de Israëlische UWC-alumni Elisheva Rubin en Yonatan Korenstein, die mede-oprichters zijn van Bustan Galil, een tweetalig Hebreeuws en Arabisch tweetalig kinderdagverblijf in Galilea dat Joodse en Arabische kinderen en hun families samenbrengt. De Canadese Victoria Alleyne werkt nu als duurzaamheidsadvocate aan projecten over de hele wereld, zoals afvalvermindering bij de Canadese federale overheid in Ottawa, werkt met risicojongeren om ze terug te brengen naar de natuur, en ondersteunt sociale ondernemers. De Britse Hana Keegan voert politieke actie via theater. Bij het UWC werkte ze als voorzitter van de Sustainability Council, waar ze een tweedaagse buitenschoolse conferentie organiseerde en het Atlantic College Sustainability Charter ontwikkelde.

Geloof in jezelf
Oprichter van het UWC, Kurt Hahn (1886 – 1974), wilde jongeren ondersteunen om hun intellectuele, morele, esthetische, emotionele, sociale, spirituele en fysieke potentieel te realiseren. Kurt Hahn is een van de belangrijkste schoolhervormers van de 20e eeuw en toch is hij grotendeels onbekend en onderschat. Hij probeerde jongeren twee basisinzichten mee te geven: ‘Je bent nodig’ en ‘Je kunt meer dan je denkt, dus geloof in jezelf.’ Kurt Hahn was een Duitse politicus en progressieve opvoeder van Joodse afkomst die later een christen en inwoner van Engeland werd. Tegenwoordig wordt hij beschouwd als de vader van het moderne ervaringsgerichte onderwijs en een belangrijke vertegenwoordiger van internationale vrede en sociaal onderwijs. In feite was hij een bemiddelaar tussen verschillende werelden.

Eliteschool
De nieuwe directeur van het UWC Maastricht, Lodewijk van Oord, wil af van het imago van een eliteschool. Er lopen jongeren rond van expats maar ook jongeren uit conflictgebieden en vluchtelingenkampen, die met een beurs worden klaargestoomd voor de universiteit. De school met 900 leerlingen uit 105 verschillende nationaliteiten ligt aan de rand van Maastricht. De voertaal is Engels. De diversiteit binnen de muren van het UWC maakt ook dat er bijzondere vriendschappen worden gesloten. Tussen de Palestijnse en Israëlische leerlingen Ido en Mohannad bijvoorbeeld, die in hun thuisland nooit vrienden zouden zijn geworden. Samen hebben ze meegeholpen aan de oprichting van een internationaal opererend jeugdparlement met Israëlische en Palestijnse jongeren. De leerlingen leren al snel dat diversiteit geen bedreiging vormt maar een verrijking.

In de turbulente wereld van de 21ste eeuw zijn de uitgangspunten van Kurt Hahn en de missie en doelstellingen van UWC nog even actueel als bij de oprichting in 1962 – misschien zelfs wel meer.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190817
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Henkjan Kok, onderwijsondernemer in krimp

Het onderwijs zou meer over de muren moeten kijken

Krimp in het onderwijs wordt bij herhaling als dreigend afgeschilderd, maar is het wel zo negatief?

verbinding

Geweldloos samenleven kun je leren

Helaas hebben de meesten niet geleerd hoe we überhaupt geweldloos kunnen communiceren. Geweldloos samenleven kunnen we echter wél leren. 

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?