UBUNTU | Afrikaanse filosofie | sociale evolutie

Ubuntu, een belofte voor beter menszijn

Wie aan filosofie denkt, denkt vaak direct aan westerse filosofen als Plato, Aristoteles, Kant of Hegel. Toch bestaat er ook een eigen Afrikaanse filosofische traditie: Ubuntu. Nelson Mandela leefde Ubuntu.

Ubuntu, een mens is een mens omdat er anderen zijn. Een Afrikaanse levensfilosofie die zo belangrijk is dat die invloed heeft op religie, geneeskunst, politiek, economie, ecologie en globalisering. Het wordt ook wel de filosofie van de dialoog genoemd. Alleen door je te openen voor de ander kun je als groep vooruit. Nelson Mandela was als leider van de bevrijdingsbeweging ANC, na zijn langdurige gevangenschap op Robbeneiland, sterk door Ubuntu geïnspireerd. Deze levensfilosofie gaf hem moed om met de witte minderheidsregering gesprekken aan te gaan om het discriminerende systeem van Apartheid te overwinnen. Mandela besefte dat we slechts mens zijn via de menslievendheid van andere mensen. Inleven in de ander of empathie voelen is daarom heel belangrijk.

Menszijn
Een mens is niet primair een individu, zoals in het Westen, maar een persoon binnen een collectief. Oftewel: ‘Ik ben, omdat wij zijn.’ Het is het besef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Ubuntu leert wat het is om mens te zijn, maar ook hoe je je menselijk gedraagt in verbinding met jezelf en met de ander. Het gaat daarbij om drie zaken: erkenning van de ander als mens, respect voor de ander, bescherming van andermans leven. Een belangrijk Ubuntu-principe stelt dat een mensenleven meer waard is dan voedsel of rijkdom.

Voorouders
In Afrika is er vooral ook respect voor de religieuze ander. Met deze ander worden de levenden en de doden (voorouders) bedoeld. Er is een eenheid tussen de levenden, de voorouders en de geesten. Door het respect voor het religieuze in de ander heeft ieder ook het recht om zijn mening te zeggen. Er is veel aandacht voor de groep en meer aandacht voor eenheid dan voor verschil.

Tutu
Aartsbisschop Desmond Tutu beschreef het zo: “Iemand met Ubuntu staat open voor en is benaderbaar voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel, en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.” Als iemand je onrecht aandoet, is je respons misschien om je voor deze persoon af te sluiten. Veel zinvoller en beter is om je af te vragen: ‘Waarom gedraagt iemand zich zo? Waar komt het gedrag vandaan?’ Leer dus van de verschillen en doe er vervolgens iets zinvols mee. Dát is wijsheid.

Misschien klinkt het vreemd, maar de verschillende rassen leven in Afrika nog vrijwel altijd gescheiden in hun eigen townships. Afrika vecht nog met het verleden. Ubuntu kan nu uitgerekend de wijze leermeester zijn in het diepgewortelde besef van onderlinge verbondenheid, compassie en één zijn in de wereld.

Meer weten over Ubuntu? Klik dan door naar de Ubuntu Society.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN©EVOLUTIEGIDS | 180420
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Hou het klein

Een van de belangrijkste conclusies die econoom Ernst Friedrich Schumacher trok is dat werk menselijk gemaakt moet worden. Onderneem in ‘t klein of hou het klein is hier het evolutiecredo.

header_evolution5

Evolutionair leiderschap

We zijn toe aan een evolutiesprong, ook in leiderschap. Het doel van evolutionair leiderschap is bewustzijn te verhogen en integraal te handelen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?