EVOLUTIETRENDS | 2019

De rode evolutiedraad

We leven in een samenleving die gericht is op consumeren, op exponentiële economische groei. Een wereld waarin sprake is van ontbinding met de natuur en ontmenselijking: in het bedrijfsleven, in de zorg, op scholen en universiteiten. Grote bezuinigingen zijn en worden doorgevoerd op alle gebieden die betrekking hebben op de wezenlijke aspecten van de menselijke cultuur: sociale voorzieningen, kunst, cultuur, werk, gezondheid en milieu. Meer en meer wordt de samenleving gerobotiseerd en geautomatiseerd. Ontwikkelingen die lijnrecht staan tegenover een toenemende behoefte aan menselijke contacten. Maar er is een kentering gaande. Veel mensen proberen een meer positieve en milieuvriendelijke weg in te slaan. Ze trachten de ontmenselijking en ontbinding met de levende natuur een halt toe te roepen door ethische en zinvolle evoluties te realiseren.

Neuroleiderschap

Van macht naar kracht

Deze transitietijd vraagt om een ander type leider en manager. Leiders die de mens centraal stellen en die weten hoe ze met mensen om moeten gaan, kunnen verbinden en mensen kunnen laten groeien. Met kennis en technieken uit de hersenwetenschap, maar dan wel vanuit ethische principes.

Combiwerken

Niet alleen co-working maar ook de combinatie van verschillende disciplines, experts of expertises worden populair. Overheden zoeken samenwerking met kennisinstellingen, onderwijs en experts. We gaan naar een cultuur van ‘wat kunnen we door middel van samenwerking en teams voor de volgende generatie veranderen en verbeteren?’

Smart products

Circulaire producten, design, service en betalen voor gebruik

De leverancier die circulaire prestatie, product, design en service weet te combineren mag rekenen op loyale klanten. De levenscyclus van het product wordt niet meer bepaald door technische levensduur, maar vooral door de gebruiksduur.  Een deel kan worden opgevangen door upgrading van bestaande producten.

Arbeidsmarkt

  • In 2020 zal een groot deel van de workforce bestaan uit freelancers.
  • In 2030 zal het aantal 65-plussers verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar 2000.
  • In 2020 zijn er wereldwijd meer dan 7 miljoen banen verdwenen en ontstaan er meer dan 2 miljoen nieuwe banen, voornamelijk in de ICT en techniek.
De flexibilisering zet door in de vorm van crowdsourcing, on-demand-economy, outtasking en online werken. Er is sprake van een groeiende polarisatie tussen laag- en hoogopgeleid. Banen zullen een kortere levensloop kennen en continu van inhoud veranderen. Kansen nemen toe door een verwachte groei aan nieuwe werkgelegenheid zoals de dronesector, data-analyse, informatiebeveiliging, AI en robotisering. Jobinterviews zullen in virtual reality worden afgenomen en data zullen de arbeidsmarkt gaan beheersen. Goed vooruitzicht? Als je mee kunt komen wel, maar bedenk ook: ambachtslieden blijven keihard nodig.

Start-ups versus grown-ups

Start-up bedrijven bedenken slimme oplossingen en grown-ups moeten radicaal innoveren om relevant te blijven. Start-ups zoeken klanten en grown-ups zoeken innovatie. Niets is mooier dan samen op weg te gaan en dat doen ze meer en meer. Door te experimenteren leren en evolueren ze smarter.

Regulier versus complementair

Er komt steeds meer goed onderzoek naar complementaire geneeswijzen. Reguliere en complementaire geneeswijzen zullen elkaar ook steeds meer gaan aanvullen. Uiteindelijk is iedereen hierbij gebaat, want het aanbod in de zorg wordt zo groter en de kosten worden naar beneden gebracht. Veel mensen die regulier niet van hun klachten af komen, worden daarmee geholpen. Denk maar aan hoofdpijn of lage rugklachten.

Van ego naar [w]eco

Het roer moet om of we willen of niet. We kunnen niet meer ego- en groeidenken maar moeten naar ecologisch denken en doen en wel samen met anderen: [W]ECO. Duurzaam meerwaarde creëren in ons huis, onze buurt, regio of stad. Want we stellen ons de vraag: ‘What’s in it for us’ en niet ‘What’s in it for me’. Ondernemers die alleen voor zichzelf willen werken, zullen het niet meer redden. Collaboratie, waarbij je elkaar niet in de weg zit, wordt de sleutel in eco.

Intiem kapitaal

Intiem kapitaal geeft macht en invloed, is verhandelbare privacy. Het bewust ‘lekken’ van intiem kapitaal richting vrienden, net-niet-echte vrienden en ‘vrienden’ genereert aandacht. Zo zijn er al diverse systemen op de markt die online monitoring koppelen aan een CRM-systeem. Online dialogen worden digitaal opgeslagen en gekoppeld aan klantprofielen, producten en diensten. Ook bedrijven zullen (samen met medewerkers) moeten bepalen welke interne informatie wel publiek bekend mag worden en wat valt onder bedrijfsgeheim, concurrentiegevoelige informatie, nieuws onder embargo of commercieel gevoelige informatie over klanten.

Kopzorgen?

1,9 Miljoen mensen hebben mentale klachten. De helft van de inwoners van Nederland hebben slaapproblemen. En als je slecht slaapt, krijg je problemen. Vrouwen kroppen hun stress op en daardoor hebben ze 40% meer kans op hartfalen en 60% op diabetes. Arianna Huffington vroeg daar al aandacht voor, ook voor stress in bedrijven. Die cultuur overwinnen wordt volgens haar de derde feministische revolutie, na stemrecht en gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Duurzame mode

Reduce, reuse, recycle

Kleding van bamboe? Ja, dan kan. Kleding van recycled polyester? Ja, ook. Kleding leasen? Ja, natuurlijk kan dat. Draag jij al je steentje bij door kleding uit te lenen of te recyclen? Lees meer…

Zero waste business

Zero waste factories & shops. Vooral de shops maken een grote evolutiesprong voorwaarts, want ze openen ook winkels in communities in heel Europa. Meer weten over de opzet van zo’n shop? 

Het ambacht komt terug

In de ‘diplomademocratie’ van nu worden er teveel mensen hoogopgeleid. Ambachten keren terug, gemoderniseerd door de technologie. In een kant-en-klaarwereld willen jongeren zélf dingen maken en verkopen. Maar het is wel belangrijk te blijven vernieuwen.

Wonen in je eentje

De alleengaande wordt de hoeksteen van de samenleving. Vier van de 14 huishoudens telt in 2050 één persoon, een kwart bestaat uit gezinnen met kinderen. De vraag van alleenstaanden naar kleine woningen stimuleert de bouw van woontorens met allerlei luxe voorzieningen. De bevolking in de Achterhoek, Oost-Groningen, Twente, Zeeland en Zuid-Limburg krimpen met 10-25%. En ouderen trekken het liefst naar stedelijke hofjes en drempelloze huizen. Gebouwen worden merendeels geproduceerd in de fabriek en in enkele dagen gelegd door robots. Kleinere huizen worden 3D geprint. Grond wordt duurder en bouwen goedkoper, maar de huizenprijzen blijven gelijk of zelfs hoger in de steden. Nederland heeft voor 2035 nog 1 miljoen huizen nodig. De Randstad wordt een grote metropool van aaneengeschakelde randgemeenten.

Exacte spiritualiteit

Steeds meer laten wetenschappers zich door spiritualiteit inspireren, bijvoorbeeld door via meditatie wetenschappelijke inzichten te verkrijgen. De kille bouwkunst wordt gecombineerd met aspecten uit de spiritualiteit en de natuur. Wetenschappers ontdekken dat spiritualiteit een wetenschappelijke basis heeft, anderen zien de ‘mind’ als het brein. Zien is geloven geworden, maar geloven is het ook gaan zien.

[Co]branding

We hebben te maken met een overload aan (web)informatie. Het is bijna ondoenlijk om nog als bedrijf op te vallen, want alle kennis is openbaar. De trend is totale branding vanuit relevantie voor je klant en je unieke zelf plus je unieke product, stijl of dienst, want letterlijk kopiëren van een ander is uit evenals het woord ‘nieuw’. In highspeed times ben je snel achterhaald. De kunst is om er zelf iets moois van te maken, het liefst in verbinding met anderen (co-branding). Anderen daarentegen willen omwille van privacy juist niet meer in de schijnwerpers staan op het web en soms zelfs op straat (vanwege oog-, bewegings- of gezichtsherkenning). Maar als daar een korting tegenover staat, neemt de klant dat wel voor lief.

Farm-to-table

Good living grows

De Farm-to-Table Movement is in de hele wereld in opkomst. Op dit holistische principe zijn inmiddels alle grote wereldrestaurants gebouwd. Zij creëren het landschap, de lokale ingrediënten en de seizoenen op het bord. In feite zijn ze daarmee heel duurzaam bezig. Lees meer…

Zingeving & nut

Zingeving is een begrip uit de metafysica. Websites en bedrijven spelen erop in. Dat de marketing daarbij een grote rol speelt staat buiten kijf. Maar dat is niet de bedoeling van de zingevingstrend. Mensen willen iets zinvols en iets nuttigs doen. Voor zelfrealisatie, verbinding, participatie en erkenning. Dat klinkt nogal egogericht, maar achter dit streven zit een zucht naar iets belangrijks willen doen voor de wereld en vooral iets goeds willen nalaten.

Groen leven

We zijn losgeraakt van de levende natuur. Daarom halen we de natuur weer in en om het huis. Voorbeelden? Denk aan groene stroom, balkon met groen, gras ipv tegels in de tuin, tiny house in de natuur, belevingstuinen voor kids, moestuin, daktuin of moespark, groen werken. Sommigen proberen zo zero waste mogelijk te leven, anderen besparen flink op hun energie en hebben bijvoorbeeld geen auto. Je kunt de nadruk leggen op het kopen van alleen fair fashion of zoveel mogelijk biologisch eten. De trend is om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Lees meer…

Evolution’s Social Bite

Antropoloog Peter Ungar publiceerde het boek Evolution’s Bite over het prehistorisch eten. Hij moet hard lachen om de vraag naar vlees eten als drijvende kracht van de evolutie. Homo Sapiens was eerder een flexibele eter. Vlees komt erbij omdat de mens veel gevarieerder ging eten. Uit de archeologische vondsten is ook af te leiden dat we socialer zijn gaan leven. Alleen mensen eten samen, andere primaten eten alleen. Conclusie: onze voorouders gingen meer samen doen. We zouden om eenzaamheid uit te bannen de samenleving weer moeten veranderen. We moeten de verbondenheid weer terugbrengen. De strijd tegen eenzaamheid verbreedt zich gelukkig. Steeds meer gemeenten, organisaties en bedrijven zetten zich in.

Wat is in for us?

Slapen – fengshuiwonen – positief gezondheidsdenken – clustering met gelijkgestemden – cirkels – passie vanuit eigenheid voor het geheel – circulaire economie – samen beleven – pragmatische fitness – smart assistents – digitale beveiliging – video CV – blockchain – ethische keuring – biotech – reality technology – preventiezorg – bouwsteenburger voor koppeling en integratie –  deelmarktplaats – ambachtelijkheid – betekenisverlangen – toekomstdenken – geduld – innerlijke reflectie – pioniers en koersmotivatoren.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?