TREES FOR ALL | Lena Euwens | duurzame bosprojecten | interview

Lena Euwens, directeur van Trees for All:

‘De evolutie van de wereld is gebaat bij duurzame bossen’

Heb je geld over voor een bestemming met goede toekomstperspectieven? Denk dan eens buiten de geijkte paden en doe aan CO2-reductie. Voor een tientje plant Trees for All een boom in Nederland én in een tropisch land. Daarmee maak je je voetafdruk in de wereld een stukje kleiner. Volgens Lena Euwens, directeur van Trees for All, kunnen bedrijven en particulieren samen een enorme boost geven aan de aanplant en beheer van duurzame bossen en dus aan het behoud van het leven op aarde.

Het is de felst besproken technologie uit het kersverse energiebeleid van Rutte III: CO2-afvang en -opslag. Het zou dé manier moeten zijn om de CO2-uitstoot de komende twaalf jaar te reduceren. Je hebt ongetwijfeld de kritiek op de plannen meegekregen. Trees for All heeft een hele andere en meer positieve benadering om de broeikasgassen uit de lucht te halen. Donateurs van Trees for All kunnen hun CO2-uitstoot compenseren door de aanplant van bomen.

“Het behoud en de uitbreiding van bossen, wereldwijd, is enorm belangrijk. We hebben bossen nodig voor een gezonde leefomgeving en om een leefbare wereld door te geven aan de volgende generaties”, vertelt Lena Euwens, sinds september 2017 directeur van Trees for All. Voorheen werkte Lena Euwens onder meer voor bedrijven als KPN en de Hortus Botanicus in Amsterdam. Zij is voorzitter van de De Gezonde Stad in Amsterdam en is lid van de Worldconnectors, een netwerk van prominente en betrokken opiniemakers die zich vanuit verschillende achtergronden inzetten voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld.

“Hoewel we het belang van bossen steeds meer onderkennen, verdwijnen er jaarlijks netto meer dan 10 miljard bomen. Bossen zijn niet alleen belangrijk voor het zuiveren van de lucht, de opname van CO2 en de zuurstofvoorziening, ze leveren ook voedsel en medicijnen, reguleren het klimaat en zijn essentieel als bodembescherming en voor de waterkringloop. Maar boven alles vormen de bossen een heerlijk verblijf voor mens en dier. De modderstromen na de bosbranden in Californië en de vernietigende modderstromen in de Filippijnen illustreren het directe gevaar van ontbossing.”

Wat viel jou op toen je bij Trees for All begon? “Dat de materie veel complexer was dan ik in eerste instantie dacht. De CO2-discussie alleen al is complex. Naast de nationale én internationale projecten heb je te maken met de belanghebbenden, particuliere donateurs, grote en middelgrote bedrijven. Inmiddels is CO2-reductie en -compensatie een vast onderdeel van duurzaam ondernemend Nederland geworden.”

Moet je een lange adem hebben bij Trees for All? “Ja, de bossen heb je weliswaar snel aangeplant, maar de daarmee gepaard gaande ecologische impact en sociaal-economische meerwaarde in ontwikkelingslanden worden pas geleidelijk en na jaren zichtbaar en meetbaar. En ook bij gecertificeerde CO2-opname moet je het bos decennia lang goed beheren en wordt dat om de paar jaar door onafhankelijke partijen gemonitord. Wij hebben in Nederland tussen 2011 en 2018 35 hectares nieuw bos hebben gerealiseerd, waarvan 23 ha in het Bentwoud en telkens 1 tot 3 ha in Venneperhout, Park 21, Waalbos, Doetinchem, Oegstgeest en Sangh Goorkens.  In het plantseizoen 2018/2019 verwachten we in Nederland nog eens 20 hectares aan te planten! In de buurt van Schiphol hebben wij het troost- en herinneringsbos MH17 aangelegd. Het is een bijzonder landschapsobject geworden dat de herinnering aan de 298 slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne levend wil houden.”

“Wij hanteren het 1-2 Treeprincipe. Als je een boom in Nederland wilt planten, plant je tegelijkertijd ook een boom in de tropen of in ontwikkelingslanden. Want de mensen daar zijn de grootste slachtoffers van klimaatverandering. Daarom willen wij solidair handelen en de boeren daar een perspectief voor de toekomst bieden. In de tropen hebben wij intussen meer dan 10 miljoen bomen geplant en meer dan 10.000 lokale families in Mali, Maleisië, Filippijnen en Bolivia bij onze projecten betrokken. De lokale bevolking is namelijk altijd betrokken bij de aanleg en het duurzame beheer van het bos. Het mooie van de internationale projecten is dat wij daar regelmatig landbouw en bosbouw combineren. Nutsgewassen als cacao, koffie, thee of bananen worden verspreid in het bos of aan de rand van het bos verbouwd. De lekkerste koffie komt uit het bos. De ecologische en economische opbrengsten zijn bovendien groter, want het landschap is gevarieerder en de biodiversiteit neemt toe. In 2018 starten we met een nieuw project op het Afrikaanse continent.”

In Nederland bieden jullie klanten de mogelijkheid om bij te dragen aan duurzaamheid door de uitstoot van het complete wagenpark van een bedrijf, een vliegreis of gereden kilometers te compenseren. Hoe moet ik dat zien? Lena Euwens: “We zitten met z’n allen in een klimaatverandering. De richting is funest. Dat is inmiddels een zekerheid geworden, voor bijna iedereen. Dat betekent dat zowel jong als oud, particulieren en bedrijven andere keuzes voor een emissieloze samenleving moeten gaan maken.”

“Nederlanders vliegen graag, ver en veel, maar ze compenseren deze vervuiling zelden. Met de rekentool op onze website kan je direct de uitstoot van je reis of gereden kilometers compenseren door bomen aan te planten. Verdere groei van het toerisme en de luchtvaart maken de doelen van het Parijse milieuakkoord echter onhaalbaar. We moeten dus met z’n allen minder vaak en minder ver vliegen of selectiever vliegen. Daarom heb ik besloten om met mijn gezin tijdens de vakanties vaker in Nederland te blijven.”

Er zou meer moeten gebeuren, lijkt me. “Het is een kwestie van bewust handelen. Dat je weet dat je bepaalde dingen moet vermijden en dat je bepaalde dingen in je levensstijl kunt veranderen om duurzaamheid te bevorderen. Je hebt misschien al tig keer die site van zonnepanelen bekeken, maar je blijft maar uitstelgedrag vertonen. Als verandermanager weet ik als geen ander dat het een tijd duurt voordat mensen om zijn en hardnekkig uitstelgedrag hebben overwonnen. Maar ik ben optimistisch. Het proces van duurzaam denken en doen is op gang gekomen. En vergeet niet: vandaag kun je al een positieve bijdrage aan de wereld leveren.” Hoe? “Door het planten van een boom. Dat kost je slechts vijf euro per boom. En voor een tientje heb je een boom in Nederland én in de tropen aangeplant!”

Door een modderstroom op het Filipijnse eiland Mindanao zijn zeker 182 mensen om het leven gekomen. Straten van het kustplaatsje Montecito, ten noorden van Los Angeles, werden in 2018 bedolven door modderstromen en puin. Doordat de begroeiing verwoest was, kreeg de regen op veel plekken vrij spel en ontstonden de modderstromen. Hoe kan Trees for All helpen? “Door de ontbossing in de Filipijnen en de natuurbranden in Californië is vruchtbare aarde van de berghellingen gespoeld. Bovendien verandert door het verdwijnen van bossen het klimaat drastisch. Wij werken graag preventief. Daarom hebben wij een berg in de Filipijnen geadopteerd en daar op honderd hectares nieuw bos aangeplant. Daarmee gaan we erosie, uitroeiing van planten en dieren én de gevolgen van klimaatverandering tegen.”

Tuin- en landschapsontwerper Nico Wissing wil in de Achterhoek de biodiversiteit herstellen. Iets om bij aan te haken? “Het bosaandeel is in Nederland van 11 naar 10 procent teruggelopen. Wij leggen het liefst bosgebieden van vele hectares aan. Op die manier is de ecologische impact snel flink groter. Bovendien zijn onze bosgebieden altijd openbaar toegankelijk. In maart 2018 leggen wij voor een buurtinitiatief in Doetinchem een bos aan. Wij verwachten dat wij een aantal grote arealen ter beschikking krijgen om bossen aan te leggen. We gaan overigens ook een seniorenbos aanleggen, een cadeau van senioren aan toekomstige generaties. Ook bedrijven willen steeds vaker iets terugdoen! Vooral maatschappelijk betrokken ondernemers willen natuur teruggeven aan de aarde en een duurzaam cadeau aan de samenleving schenken. Een heel mooi streven! Het werk van Trees for All is specialistisch werk. Het onderhoud en beheer wordt door experts in bosbouw en internationale samenwerking gedaan. Het is op die manier een duurzame investering in kennis en kunde.”

Heb je een boodschap voor de politiek? “Ja en wel deze: Laat het betere niet de vijand van het goede worden. We moeten met z’n allen parallelle wegen gaan bewandelen en wel nu. Laten we een deal sluiten: laten we in Nederland het bos met 100.000 ha uitbreiden. Ik roep de politiek op om de helft te financieren, wij doen samen met onze donateurs de andere helft.”

“Aan de lezer zou ik willen zeggen: Je kunt vandaag nog ons werk steunen. Via onze website kun je al voor een tientje aan duurzaamheid bijdragen. Dat is dan jouw cadeau aan de samenleving en de volgende generatie. Doen!”

Foto’s: Claudia Otten en Vincent Vink.

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180111
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Shell laat klant betalen

05-04-19: De rijschade kan worden afbetaald. Bij Shell. Het gaat om een facultatieve bijdrage van 1 cent extra per getankte liter brandstof bij bemande tankstations, waarmee Shell vervolgens bomenprojecten in Peru, Indonesië en Nederland (via Staatsbosbeheer) steunt. De klant betaalt zelf voor zijn goede gevoel, maar op de goede daad staat de naam van de firma vermeld. Bron: Shell.

Land Life Company doet aan bosherstel

Ook Land Life Company runt overal ter wereld herbebossingsprojecten. Met behulp van slimme technologieën plant het bedrijf bomen en monitort het hun ontwikkeling. Waar de betekenisvolle onderneming in 2018 nog ‘maar’ 300.000 bomen plantte, zullen dat er dit jaar al meer dan een miljoen zijn. En voor 2020 staat het planten van 3 tot 10 miljoen bomen op de planning.

Volgens Kim van der Leest is de natuur een inspiratiebron voor innovatie en evolutie

De natuur is een inspiratiebron

Kim van der Leest: ‘Natuur is een inspiratiebron voor innovatie en evolutie. We zijn vergeten hoe waardevol natuur is.’

nicowissing6

Een gifvrije Achterhoek moet mogelijk zijn

Nico Wissing wil ruimtes met respect voor de natuur inrichten en zo een toekomstbestendige leefomgeving voor zijn kinderen nalaten.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?