TON SEEGERS | mindful lifestylecoach | vitale evolutie

Ton Seegers in de Evolutiegids

Ton Seegers , directeur van Mijn Bewegingscentrum en MIJN Therapiecentrum:

‘Bewegen is een bron voor grensverleggend leiderschap’

Dat bewegen goed is voor je fysieke welzijn is algemeen bekend. Maar bewegen helpt ook om te leren omgaan met de rimpels van het leven. Het is een bron voor grensverleggend leiderschap. Directeur Ton Seegers van Mijn Bewegingscentrum en MIJN Therapiecentrum begeleidt mensen die aan het begin van een nieuw leven staan en hun grenzen willen verleggen. Want beweging leidt niet alleen tot fysiek welzijn maar ook tot verandering in denken en voelen. Het mooie van bewegen is dat het tot een nieuw zelfbeeld en zelfvertrouwen leidt. Een gesprek met mindful lifestylecoach Ton Seegers over grensverlegging in persoonlijk leiderschap.

Investeren in sport of bewegen is geen weggegooid geld. Integendeel, het bespaart op alle fronten kosten. Bovendien heeft bewegen een positieve invloed op de leiderschapskracht van mensen. Mindful lifestylecoach en directeur van Mijn Bewegingscentrum en MIJN Therapiecentrum Ton Seegers stelt dat Nederlanders vanwege hun veelal zittende werkleven steeds minder bewegen. “Gemiddeld worden Nederlanders 600 gram per jaar of 1,5 gram per dag zwaarder”, vertelt Ton Seegers.”Dat lijkt niet veel, maar mensen krijgen teveel energie binnen in verhouding tot hoeveel ze verbruiken. Mensen sporten niet minder dan vroeger, maar bewegen in het dagelijks leven veel minder. Dat lichaamsbeweging niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie houdt, blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Maar lichaamsbeweging heeft ook een positief effect op de kwaliteit van het leven.”

Nieuwe start
Ton Seegers heeft al een lange sportcarrière achter de rug, waarbij hij als jeugdige topsporter door professionals is gefaciliteerd en ondersteund. “Ik ken die wereld van heel dichtbij en de problematieken die daarin spelen. Ik zag dat veel meer mensen baat zouden kunnen hebben van mijn ondersteuning. Een jaar of zes geleden ben ik daarom begonnen met trainingsbegeleiding, zoals wandeltraining en hardlooptraininingen. In Mijn Bewegingscentrum ondersteun ik nu mensen die aan het begin staan van een nieuwe start in hun leven. Ik help mensen om hun eigen leiderschapskracht te vinden. Zo begeleid ik mensen die in een re-integratietraject zitten en mensen met een tijdelijke of structurele beperking zoals burnout, obesitas, diabetes of autisme. Het gaat vaak om mensen die vanuit een onveilige situatie een nieuwe stap moeten of willen maken, maar dat niet zonder begeleiding kunnen. Autistische mensen kunnen de nieuwe prikkels van een ander leven moeilijker aan en hebben daar begeleiding bij nodig. Ik begeleid mensen niet alleen om fit en soepel te worden, maar ook om meer aandacht te hebben voor wat er fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gebeurt. Het geeft mensen een nieuwe basis voor een nieuw start. Wat is mooier dan dat in een natuurlijke omgeving te mogen doen?”

Ton Seegers, Mijn Bewegingscentrum

Trauma’s
“Ik ben niet op zoek naar blijvers, MIJN Bewegingscentrum en MIJN Therapiecentrum is als ’t ware een tussenstation voor mensen die hun kracht zoeken en vinden”, stelt Ton Seegers.
“Het is altijd maatwerk, want ieder mens is weer anders en uniek. Naast mijn ervaring als sportcoach breng ik inlevingsvermogen, empathie en levenservaring mee. Ik zoek geen volgers, maar ik ben meer degene die iemand de weg wijst. Ik vind wel dat de cliënt z’n eigen weg moet kiezen.”
“Ik krijg in mijn werk vaak te maken met mensen die een trauma of een bepaalde voorgeschiedenis hebben. Als er met dat trauma niets wordt gedaan, dan zullen mensen dat altijd met zich mee blijven dragen. Ze komen dan niet tot de kern en kunnen dan hun patronen niet overzien en veranderen. Ik vind dus dat de kern van het trauma of van die bepaalde voorgeschiedenis aan de orde moet komen. Dat gebeurt op het moment van sterke fysieke inspanning. Dan komen vaak de emoties los. Het probleem komt als ’t ware te dichtbij. Ik sta daar altijd even bij stil, zodat de cliënt werkelijk bewust wordt van wat er bij hem of haar speelt. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Kenmerk van bewegen is het zelf ontdekken van de blokkade. Het kan zijn dat iemand last krijgt van pijn in de benen of voeten. Die pijn staat voor iets. Sommige mensen ervaren dat als confronterend en gaan bijvoorbeeld sterk transpireren. De spanning moet er dan uit. En dat is goed. Daarom praat ik onderweg veel met de sporter en vraag ik wat de training bij iemand doet. Voor veel mensen ben ik dan een klankbord. Daarmee kom je vaak wel bij de kern. Bewegen maakt bovendien bepaalde endorfines vrij, waardoor mensen weer nieuwe mogelijkheden kunnen zien. De endorfines geven een behaaglijk en fijn gevoel. Door het ervaren van zichzelf is de cliënt in staat verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedrag en pijnlijke patronen te veranderen. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je een kind ziet bewegen zie je hoe het kind de ruimte onderzoekt, zich meet aan zijn omgeving en voortdurend de grenzen verlegt. Door het uitproberen van nieuwe mogelijkheden ontwikkelt het kind zich. In feit ontwikkelt een kind nieuwe verbindingen in de hersenen. Dat uit zich in nieuwe handelingen en nieuw gedrag. Dat is wat ik wil bereiken.”

Beweegnorm
Er zijn heel veel coaches en therapeuten in Nederland. Jij doet coaching door middel van bewegen. Heeft dat voordelen ten opzichte van tegenover een therapeut ‘zitten’?
“Bewegen heeft zeker meer voordelen”, verzekert Ton Seegers. “Ten eerste ben je actief. In beweging zijn stimuleert de verbinding tussen de linker- en rechterhelft van de hersenen, waardoor je meer openstaat voor interactie. Op het moment dat je in een stoel passief luistert, ligt het initiatief en de actie bij de therapeut of coach. Je wordt niet letterlijk geprikkeld om te acteren.” Bewegen zet sowieso een proces bij iemand in gang of je het wilt of niet, lijkt me. Hoe komt die verdieping tot stand tijdens het bewegen? “Veel van de mensen waarmee ik werk zijn mensen die van nature niet graag bewegen. Die extra beweging die ze via mij krijgen is sowieso al goed voor de calorieverbranding en de energiehuishouding. Als mensen intensiever gaan bewegen, komen er vanzelf processen op gang. De beweegnorm in Nederland is dat je elke dag minimaal een half uur moet bewegen. Ik vind dat te weinig. Ik vind dat je daar bovenop nog minimaal twee keer per week intensief moet bewegen. Dat is niet voor niks. Het zet bepaalde processen in werking, niet alleen fysiek. Je wordt optimistischer, je kijkt beter om je heen en overziet alles beter. Maar bovenal zet het mensen aan het denken over hun manier van leven. Soms is dat prettig, soms niet. Maar ja, soms moet het gewoon.”

Ton Seegers van MIJN Bewegingscentrum en MIJN Therapiecentrum

In de sport wordt heel vaak gesproken over winnen en presteren. In het bedrijfsleven ook, want er moet winst gemaakt worden. Sta jij achter dat principe van winnen en presteren? “Dat ligt heel erg aan de definitie ervan. Wat is winnen? In de sport kan er maar één de allerbeste zijn. Je hebt dus een heleboel verliezers. Als je het op die manier bekijkt, is sport heel erg negatief. Voor mij zit het winnen vooral in de persoonlijke evolutie van mensen. En dat is voor mij gewin. Bij sporten leer je het lichaam heel goed kennen. Je ontdekt je grenzen en je leert die grenzen te overstijgen. Je leert om te gaan met ongemak zoals pijn. Dan is het aan de trainer om tegen de sporter te zeggen: ‘Luister, dat is heel normaal. Het lichaam geeft je nu jouw grenzen aan.’ Ik leer ze dan door de pijn heen te gaan en die te overstijgen, want de grenzen die de sporter ervaart zijn geen absolute grenzen. Het lichaam is trainbaar, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Als je die grenzen steeds opzoekt, ga je je steeds comfortabeler voelen. Als je die grenzen vervolgens overstijgt, krijg je zowel fysiek als geestelijk een enorme boost. Dan kun je uiteindelijk groei realiseren. Dat is pure winst.” Het is zelfs zo dat als je fysiek je grenzen overschrijdt, je dan ook de moed hebt om mentaal of emotioneel grenzen te overschrijden. “Zeker, het brengt zelfvertrouwen in het dagelijks leven maar ook in het bedrijfsleven. Ik vind dat het allergrootste voordeel van sporten. Door het sporten en bewegen word je comfortabeler in de zones waar je nog nooit geweest bent. Blijf je altijd aan de veilige kant, krijg je geen gewin. Wil je groeien, dan moet je de grenzen opzoeken en die overstijgen. Bewegingsinterventies helpen daarbij.”

Cognitieve fitness
Een nieuwe loot aan de stam van meditatieve technieken is cognitieve of mindfulnesstraining. Wat zijn de voordelen voor persoonlijk leiderschap?
“Het is een samenvatting van datgene wat ik hiervoor al verteld heb. Cognitieve fitness combineert fysieke inspanning met geestelijke vermogens en maakt gebruik van bewuste ontspanning. Het begint met fysieke inspanning, dan gaan we door met cognitieve training of hersengymnastiek. Dat doe ik door middel van oefeningen die te maken hebben met concentratie, coördinatie, geheugen, ruimtelijk inzicht, reactievermogen. Ik eindig met mindfulness, een bewuste ontspanning van body, mind en soul. Je focust je dan op het moment zelf. Die prikkels zorgen uiteindelijk voor meer verbindingen in de hersenen. In feite worden er in de hersenen bepaalde stoffen vrijgemaakt die helpen om de cognitieve vermogens te verbeteren. Het proces van groei wordt daardoor versneld.” Hoe zit dat bij obesitas? “Dat is een lastige, omdat daar meerdere problemen een rol kunnen spelen. Je kunt besluiten om een aantal weken niet meer te eten en dan af te vallen, maar daar word je niet een beter en gezonder mens van. Bij cognitieve mindfulnesstraining worden mensen met overgewicht ook getriggerd om bewust na te gaan waar de oorzaak van hun eetprobleem zit. Dat gebeurt als vanzelf als mensen gaan transpireren of pijntjes voelen bij de fysieke training. Dan zet ik ze in een proces van anders denken.”
“Cognitieve mindfulnesstraining is niet alleen goed voor jonge mensen, maar ook voor ouderen, mensen met Alzheimer of met het syndroom van Korsakov waarbij de hersenen deels zijn aangetast. Het is ook goed voor mensen met ADHD, alcoholmisbruik of autisme. Eigenlijk heeft iedereen er baat bij. Ik lever met mijn trainingen altijd iets positiefs op. Ik ben er altijd en ik ben op tijd. Dat is superbelangrijk voor mensen met autisme, maar ik wil ook voor anderen betrouwbaar zijn. Ik wil een veilige haven voor iedereen zijn die persoonlijke groei nastreeft. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN |© EVOLUTIEGIDS | 140110
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Vitaal leiderschap

Professor Frits Oosterveld van Saxion Hogescholen: ‘Vitaliteit maakt mensen én economie gezonder’

Een echte leider geeft het goede voorbeeld

Een echte leider is iemand die is, die denkt en voelt vanuit het geheel. Die het goede voorbeeld geeft en een visionair verhaal heeft. En dan het liefst met een vleugje charisma.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?