WATERSTOF | het goud van de toekomst? | duurzame evolutie

Groene waterstof | Evolutiegids

15 juni 2022 | Mary Span | Evolutiegids

Waterstof, het goud van de toekomst?

Rotterdammers bouwen de eerste waterstoftaxi op water, het consortium North Sea Energy ziet ook brood in groene waterstof en werkt nu aan een waterstoffabriekje op zee, vluchten op waterstof tussen Rotterdam en Londen zijn op komst. Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Wat betekent waterstof voor Nederland?

Groene waterstof, we horen er steeds vaker over. Vrijwel alle waterstof die op dit moment wereldwijd wordt geproduceerd is zogeheten ‘grijze waterstof’, groene waterstof is waterstof via elektrolyse die is geproduceerd met duurzame energie. In onze huidige energiemix wordt ongeveer 20% geleverd in de vorm van elektriciteit en 80% in de vorm van aardgas of vloeibare fossiele brandstof (benzine, diesel). Door onze klimaatdoelstellingen gaat dit in de komende tijd sterk veranderen. Het aandeel elektriciteit geproduceerd door wind en zon zal sterk toenemen.

Landen als Noorwegen, Australië, Marokko, Chili, Saudi-Arabië, China en Japan zijn erg actief met groene waterstof. Australische onderzoekers beweren een ‘gigantische sprong’ te hebben gemaakt in het verhogen van de efficiëntie van elektrolysers, waardoor de tijd wordt vervroegd waarin groene waterstof kan concurreren met fossiele brandstoffen als energiebron. De Australiërs denken dat dit hen echt een kans geeft om mogelijk eerder dan verwacht tot nul [koolstofemissies] te komen. Nederland heeft een goede positie mede dankzij onze technologische kennis van gas en elektrolyse en de grote potentie van windenergie op de Noordzee.

Waterstof is vooral belangrijk voor energie-intensieve industrie,
die moet verduurzamen.

Voor autofabrikanten is het produceren van voertuigen die op waterstof rijden nog niet aantrekkelijk, want er zijn geen tankstations. De toepassing van waterstof in bijvoorbeeld woonhuizen zal ook nog lang op zich laten wachten. Want waterstof is een erg licht gas, dat snel ontvlambaar is. Dat geldt overigens ook voor aardgas. Daar moet dus voorzichtig mee omgegaan worden. Ondanks dat wordt waterstof gezien als dé toekomst. Ondernemers geloven er echt in dat Nederland het van waterstof moet hebben.

Ook Rotterdam laat zich op dat gebied niet onbetuigd. De eerste tankers met waterstof moeten in 2025 de haven van Rotterdam binnenvaren, is de gedachte. De industrie gaat pas overstag als er genoeg waterstof beschikbaar is en energiebedrijven gaan dat pas leveren als er genoeg vraag is. Het kabinet overweegt daarom de afname te garanderen door de industrie te verplichten vanaf 2026 een bepaald percentage waterstof af te nemen.

En Noord-Nederland bouwt actief aan de
groene waterstofindustrie van de toekomst. 

Juist nu de klimaatactie een boost nodig heeft en de klimaatdoelstellingen worden aangescherpt, biedt waterstof een kans voor Nederland om de transitie van aardgas naar duurzame energie te maken. Noord-Nederland heeft daarom de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van waterstof. Er wordt zelfs gewerkt aan een leidende Hydrogen Valley in Europa: een volwaardig ecosysteem van groene waterstof, van productie, transport tot gebruik in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.

Maar staar je niet blind op waterstof,
kopt dagblad Trouw in haar commentaar.

Want hoe rendabel is de productie van waterstof? Bij het omzetten van elektriciteit in waterstof gaat zo’n 25 procent van de energie verloren. Ook bij het omzetten van waterstof naar elektriciteit is er sprake van energieverlies: zo’n 40 procent. Groene waterstof is weliswaar duurzaam, maar de productie is erg duur, kost veel tijd en is ingewikkeld. Grijze waterstof is makkelijker te maken, maar niet duurzaam. Er moet ook een goede infrastructuur aangelegd worden en dat kost tijd en geld.

De vraag is of het financieel interessant is om alleen groene waterstof te produceren op momenten dat er zon- en windoverschotten zijn. De productie van groene waterstof is het goedkoopst als de installatie in een jaar tijd zoveel mogelijk uren kan draaien. Als zo’n installatie alleen draait op het moment dat er een overschot aan zonne- of windenergie is, wordt de waterstof veel duurder.

Shell en Eneco willen een actieve rol spelen
in het realiseren van een waterstofeconomie.

In juni 2021 is in Groningen het eerste waterstofvulpunt voor bussen in gebruik genomen. In het Shell Technology Center Amsterdam werkt een speciaal team specialisten aan mogelijke toepassingen voor waterstof. Een teken dat Shell echter over wil stappen naar schonere energie. Groene waterstof is een belangrijke stap in de uitvoering van Eneco’s One Planet Plan, dat voorziet in klimaatneutraal zijn in 2035, voor Eneco en haar klanten.

Sinds de oorlog in Oekraïne lijkt het wel of de hele wereld ineens in groene waterstof wil duiken. Het lijkt wel de heilige graal te zijn. De vraag blijft voorlopig hoe realistisch een snelle overgang naar groene waterstof is. De wildgroei aan plannen vergt namelijk landelijke planning. Het is een kwestie van samenwerken tussen bedrijven, wetenschap, overheid en burgers en vervolgens implementeren. Ons daarvoor inzetten is een enorme evolutiestap voorwaarts.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 220615
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Artikel delen

Linkedin Evolutiegids    Twitter Evolutiegids     Facebook Evolutiegids     

Watereconomie: klimaatverandering zal het waterprobleem verergeren

Watereconomie

Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties woont in 2030 de helft tot twee derde van de wereldbevolking in gebieden met waterstress. 

achtergrond_water

Water als mensenrecht?

Terwijl de wereldbevolking in een alarmerend tempo blijft groeien, wordt water een steeds schaarser goed.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?