TOEKOMST STEDEN | Prize for Cities | duurzame evolutie

Future city in de Evolutiegids

Ben jij klaar voor de stad van de toekomst?

Steden zijn aantrekkelijk om in te wonen. Je kunt er gemakkelijk werk vinden en alles is dicht bij de hand. Maar steden zijn ook kwetsbaar. In de 21e eeuw zal er ondanks de welvaart sprake zijn van ongelijke verdeling van voordelen.

Hoe past klimaatverandering in het plaatje van de stad? Stedelijke experts verwachten dat je niet alleen te maken krijgt met hoge huizenprijzen maar ook met groei van koolstof en dus extreme weersomstandigheden. De stad is een bron van ongelijkheid geworden. 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van ons land. Ook wonen steeds meer mensen alleen. Verwacht wordt dat tussen de 60 en 70 procent in 2040 in stedelijke regio’s woont. Deze toename wordt niet alleen veroorzaakt door de natuurlijke groei van de bevolking, maar vooral doordat meer, zowel Nederlandse als buitenlandse, migranten zich in de steden vestigen.

Ongelijkheid wegwerken
Wetenschappers zeggen dat toekomstige steden een CO2-voetafdruk van bijna nul moeten hebben, hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten afbouwen en moeten inspelen op extreme weersomstandigheden zoals zware regenval en hittegolven en tegelijkertijd de groeiende ongelijkheid moeten aanpakken. We zullen dat snel moeten doen, voordat alles uit de hand loopt. Maar hoe ziet zo’n getransformeerde stad er dan uit? Dat blijkt moeilijk te voorspellen.

Nieuwe infrastructuur
De versnelde groei van de stedelijke populatie stelt hogere eisen aan de infrastructuur in en rondom de steden en zorgt voor een grotere vraag naar bijvoorbeeld dienstverlening in de zorg, maar ook naar voedsel, energie en veiligheid. Hoewel wereldwijd steden slechts een half procent van het landoppervlakte beslaan, consumeren de inwoners 75 procent van de natuurlijke middelen. In Egypte bouwen ze daarom naast miljoenenstad Caïro een totaal nieuwe stad. Nederland wil Almere uitbreiden om Amsterdam te kunnen ontlasten. Want een stad vraagt om een totaal nieuwe infrastructuur en die is in oudere steden bijna niet meer mogelijk.

Gespannen sfeer
Sommige mensen geloven dat de technologie problemen in de wereld zullen verhelpen. We stellen ons voor dat de meeste mensen in hoogbouw van glas en staal zullen leven, bedekt met planten, moestuinen en zonnepanelen, geleverd door zelfrijdende auto’s en geregisseerd door kunstmatige intelligentie. Dit lijkt een fantastische evolutie, maar de werkelijkheid ziet er anders uit. De steden zijn eerder rommelig, want meer dan 1,2 miljard mensen (een op de drie mensen!) leven in informele tentachtige woningen. In Parijs leefden migranten zelfs midden op straat tussen het verkeer. Parijs heeft een sterk aanzuigende werking, omdat Frankrijk zo sterk gecentraliseerd is. De sfeer in zo’n stad is gespannen. Steden worden over een paar decennia bewoond door twee groepen: enerzijds de superrijken die er vaak tijdelijk zullen wonen, anderzijds mensen met lage inkomens en immigranten die voor de sociale woningbouw in aanmerking komen.

Oog voor kansen
Hoewel de stedenbouwers deze feiten al langer kennen en weten dat er radicale transformaties nodig zijn, vinden deze experts vele problemen op hun weg. Verstedelijking is namelijk niet gemakkelijk te sturen. Al langer roept het platteland om aandacht voor de krimp in hun gebied. Beter zou zijn als de experts ook oog zouden hebben voor de kansrijke mogelijkheden die er aan de randen van Nederland te vinden zijn. Dat betekent dat deze gebieden aantrekkelijker moeten worden gemaakt voor bedrijven, industrie, studenten, bezoekers om er zich te vestigen en sociale en economische activiteiten te ontplooien. Die activiteiten voeden vervolgens weer de verdere groei van de regio en ontlast de steden. Maar we hebben gezien dat Zeeland het onderspit heeft moeten delven in de zaak rondom de marinierskazerne in Vlissingen. Die werd op het laatste moment afgeblazen ondanks gedane investeringen in Vlissingen.

Prijsvraag
De vraag is nu of jij klaar bent voor de stad van de toekomst? Het geschetste scenario ziet er niet mooi uit. Het vraagstuk is zó dringend dat er nu een wereldwijde prijsvraag wordt uitgeschreven door de WRI om initiatieven of plannen te laten zien hoe mensen het beste kunnen gedijen in een veranderende wereld. Met het uitschrijven van die prijsvraag hopen de organisatoren de kloof tussen fictie en realiteit te kunnen overbruggen.

Join the [w]evolution
AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 200219
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
duurzaam 2020

We staan op een kruispunt van wanhoop en hoop

Het is bijna drie decennia geleden dat het raamverdrag over klimaatverandering, het Biodiversiteitsverdrag en Agenda 21 werden ondertekend. Gaan we de goede kant op?

you1

Kan de aarde 9 miljard mensen voeden?

Vandaag zijn er 225.000 mensen bij gekomen. Aan ruimte en innovatie is geen gebrek. Maar is dat genoeg?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?