TEALMANAGEMENT | organisatieprincipe | zakelijke evolutie

Tealmanagement, da’s pas echt evolutionair!

Alweer een managementtrend? Ja, want vergeet Lean en Agile. Het wordt Teal. Zo genoemd omdat het verwijst naar de volgende evolutiefase van het menselijk bewustzijn. Het nieuwe paradigma in leiderschap en management ziet de organisatie als een onafhankelijke evolutiekracht met een evolutionair doel.

Organisaties doen er alles aan om mensen in hun gedrag te beïnvloeden. Gedragsverandering is de grootste uitdaging van deze tijd. Je moet mensen namelijk helpen om tot gedragsverandering te kunnen komen. En daar past Teal bij, het nieuwe paradigma voor organisaties. Daarbij wordt gewerkt vanuit een geheel ander mensbeeld. Namelijk dat van de mens én organisatie als een evolutionair wezen.

Er is veel te vertellen over het Tealconcept. Daarvoor verwijs ik naar het boek Reinventing Organizations van Frederic Laloux. De auteur liet zich inspireren door Ricardo Semler van Semco, integraal filosoof Ken Wilber en Spiral Dynamics, het model van prof. Clare W. Graves, dr. Don Beck en Christopher Cowan. Spiral Dynamics presenteert, in fascinerende details, een ontwikkelingsmodel in de vorm van een spiraal van wereldvisies met bijbehorende waarden. Tegenwoordig beginnen de ideeën van dit drietal en met name van prof. Graves steeds meer te passen bij de veranderingen die wij in dit tijdsgewricht meemaken. En veel personen, die met deze visie- en waardenwetenschap te maken krijgen, vragen zich af waarom dit gedachtegoed niet eerder is verspreid.

Het fundamentele kenmerk van de Tealorganisatie is zelfsturing met een evolutionair doel en integraal werken waarbij iedereen wordt betrokken. De fundamentele vraag is: wat kan ik doen om het makkelijker te maken voor mensen om in beweging te komen? Vaak draait het daarbij om het wegnemen van belemmeringen in de fysieke of sociale omgeving. De Tealorganisatie is daarom niet hiërarchisch en gaat uit van een betekenisvolle missie die steeds in evolutie is. De werkende mens mag in een Tealorganisatie zowel rationeel, sterk, emotioneel, kwetsbaar en intuïtief zijn. Je hoeft je niet belemmerd te voelen. Als je helemaal jezelf kunt zijn, wordt er namelijk veel meer mogelijk.

Een organisatie is volgens Laloux een levend organisme, waarin purpose voorop staat. Purpose gaat veel meer over de identiteit van de organisatie. Het raakt de cultuur en waarden van de organisatie, de strategie. En daarmee is het de kern. Vroeger had je als organisatie een mission statement. En bedacht men de merkbelofte. Nu vervangt de purpose beiden. Purpose met evolutionaire doelen geeft richting aan alle afdelingen in een organisatie, van callcenter tot back office.

Frederic Laloux’s devies is niet command & control maar sense & respond, waarbij de organisatie luistert naar de klant. Google werkt op deze manier door continu kleine experimenten te doen met hun klanten om zo hun zoekmachine te optimaliseren. Gedragsdata kunnen daardoor heel voorspellend zijn voor toekomstig gedrag en beslispatronen. 

Het omschakelen van een hiërarchische naar een Tealorganisatie vraagt om een andere mindset van de top, de leidinggevenden en de werkvloer. Iedereen wordt erbij betrokken en iedereen ervaart het effect van deze organisatievernieuwing. Het is dan ook belangrijk om hier zeer doordacht en met de nodige aandacht mee om te gaan en de hele organisatie betrokken en gemotiveerd mee te nemen gedurende het volledige proces naar Teal.

De moderne managementklassieker van Frederic Laloux is een aanklacht tegen grote ondernemingen die ontspoord zijn door hebzucht. Het is een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven vanuit een ander bewustzijnsniveau wil begrijpen en combineren. Hij wil niet beweren dat zijn boek een definitieve in steen gebijtelde beschrijving biedt. Naarmate de samenleving evolueert zullen er rijkere kleuren en meer structuur aan het plaatje worden toegevoegd.  Als een organisatie daarbij al bouwt vanuit de heelheidsgedachte met een evolutionair purpose voor ogen kan er volgens Frederic Laloux veel goeds worden bereikt.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180613
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
nieuwe-werken

Het nieuwe werken na Covid-19

Economiegids Frank den Butter over post corona. De vraag is hoe ons werk na de crisis blijvend zal veranderen.

Evolutieleider

Fridjof Capra’s eenheid van leven

Kwantummystiek is een term die meestal laatdunkend gebruikt wordt. Fritjof Capra toetst hoe haalbaar de interpretatie van kwantummystiek als geloofssysteem is.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?