KLIMAATUITDAGING STROPERIJ | duurzame evolutie

Klimaatuitdaging stroperij

Klimaatuitdaging stroperij en illegale handel

In de stroperij en illegale handel gaan mensen voor het snelle geld. De stropers uit lokale gemeenschappen zijn zich echter niet bewust van hun rol in de internationale illegale handel. De handel in wilde dieren en acctiviteiten die de fauna vernietigen vormen een bedreiging voor vele beschermde soorten.

Stroperij en de illegale handel van wilde dieren is de tweede grootste oorzaak van de achteruitgang van soorten, na het verlies van hun leefgemeenschap. Het is ook de vierde grootste zwarte handel ter wereld na de drugshandel, vervalsing en mensenhandel. Aangemoedigd door de verleiding van de inkomsten en zwakke sancties zijn de stropers, gesteund door krachtige criminele netwerken, net zo goed georganiseerd, uitgerust en gefinancierd als een leger. Elk jaar brengt de stroperij en de illegale handel in wilde dieren en planten tot wel 20 miljard dollar op.

Zeldzaam
Voor de beschermde soorten betekent dit het einde. Hoe zeldzamer ze zijn, hoe meer begeerd hun afgeleide producten. Dat vergroot de mogelijke verdwijning van de soorten. De olifanten zijn een van de grootste slachtoffers van de stroperij: elk jaar worden er 30 000 olifanten gedood voor hun ivoor. De olifant riskeert tegen het jaar 2050 volledig weggevaagd te zijn uit de natuur. Veel andere soorten zoals de neushoorn, de tijgers of schildpadden dreigen hetzelfde lot te ondergaan.

Bewakingsnetwerk
Om te strijden tegen de stroperij en de illegale handel van de wilde fauna, hebben WWF en de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) in 1979 een bewakingsnetwerk voor illegale handel in wilde plant- en diersoorten (TRAFFIC) opgericht. Haar missie is om ervoor te zorgen dat handel in wilde dieren het natuurbehoud niet bedreigt. Ze werken ook nauw samen met andere partners, waaronder natuurbehoudsorganisaties en overheden om de wetgeving te versterken en de lokale bevolking te sensibiliseren.

The Brave Ones, anti-stroperijmanagers in Zimbabwe

The Brave Ones
Damien Mander, een voormalige sluipschutter van de speciale Australische strijdkrachten met ervaring in de Iraakse oorlog en Afrikaanse stroperij leerde dat verandering – of het nu vrede tussen mensen is of een houding ten opzichte van dieren in het wild – niet kan plaatsvinden zonder de steun van de gemeenschap.  Hij richtte Akashinga in Zimbabwe op met Jane Goodall als ambassadeur. Het is een gemeenschapsgestuurd natuurbehoudprogramma dat kansarme vrouwen in staat stelt netwerken van wildernisgebieden te herstellen en te beheren. Alleenstaande moeders, verlaten vrouwen, overlevenden van seksueel en fysiek misbruik, weduwen en weesmeisjes worden daar opgeleid als rangers, anti-stroperij en biodiversiteitsmanagers. Na jarenlang mannelijke rangers te hebben opgeleid, concludeerde Damien Mander dat vrouwen vaak beter geschikt zijn voor het werk. Ze zijn volgens hem meer bedreven zijn in het de-escaleren van gewelddadige situaties en minder vatbaar voor omkoping. Deze ‘Brave Ones‘ beschermen nu de uitgestrekte stukken land die voorheen werden geregeerd door stropers. De vrouwen moeten voorbereid zijn op de zwaarste omstandigheden en zwaarbewapende stropers.

Positie vrouwen
De nieuwe president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, heeft een aantal van de Akashinga-vrouwen ontmoet en zijn steun uitgesproken. Zijn dochter, Tariro, heeft zich zelfs meerdere keren bij de rangers aangesloten om te trainen, te patrouilleren en met gemeenschappen samen te werken. Het succes van het bedrijfsmodel van Akashinga versterkt niet alleen de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt maar leidt ook tot economische groei. Volgens de VN is het dichten van de genderkloof op de werkplek een belangrijk onderdeel van het behalen van de 17 SDG-ontwikkelingsdoelen. Er zijn al plannen om dit bedrijfsmodel in andere landen uit te rollen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190916
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

klimaatuitdaging

Klimaatuitdaging overbevissing

Klimaatuitdaging ontbossing

Klimaatuitdaging biodiversiteit

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?